Om Hjällbo

Fler känner sig trygga i Hjällbo

Boende i Hjällbo och i övriga Angered känner sig allt tryggare. Det visar den trygghetsundersökning som Angereds stadsdelsförvaltning genomför varje…