I Hjällbo finns både personer som tycker att de boende själva är ansvariga för att påverka utvecklingen i Hjällbo och personer som tycker att samhället är ansvarigt. De flesta tycker att ansvaret är delat.

Hjällbobor ger ansvaret för förändring både till sig själva och samhället. Poseidon kan göra mer för att få boende att lita på varandra.

“Gör nått” eller “skärp er”. Det är två olika sätt bland Hjällbobor att se på hur situationen i Hjällbo kan bli bättre. Det ena sättet handlar om att ansvaret för förändringen ligger på samhället i stort. Det andra om att de boende i Hjällbo själva har ansvaret. När Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, ställde frågan till Hjällboborna blev det vanligaste svaret att ansvaret är delat. 

“Ligger ansvaret för att det ska gå bra för ungdomar i Hjällbo mest hos samhället, eller mest hos ungdomarna själva och deras föräldrar, eller ligger det lika mycket hos båda?”

Det var den frågan som 886 personer i Hjällbo och Bergsjön svarade på när Peter Esaiasson och hans forskarkollegor gjorde sin stora Hjällbostudie som presenteras i boken “Förorten”. 47 procent svarade att ansvaret är lika stort för personerna själva som för samhället. Det näst vanligaste svaret, 37 procent, är att det är ungdomarna och föräldrarna själva som har det största ansvaret. 16 procent anser att det största ansvaret ligger på samhället. 

– Det behöver inte vara en motsättning mellan de två sätten att se på vad som behöver göras, men båda finns i Hjällbo, säger Peter Esaiasson. 

De olika synsätten gör det däremot svårt för boende i Hjällbo att skapa tilltro till eller förtroende för varandra, det vill säga om det går att lita på andra Hjällbobor.

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har jobbat med den stora Hjällbostudien. (Bild: Joakim Roos)


Åsikterna “skärp er” och “gör något” finns båda två i Hjällbo

Uppfattningen att det är upp till personer i Hjällbo att skärpa sig för att förändra situationen är vanligast bland personer som har ett jobb. 

– I Hjällbo är det ungefär lika många vuxna som har ett arbete som inte har det. När dessa båda grupper möter varandra i vardagen kan det bli motsättningar. Det kan handla om personer som kommer hem till Hjällbo med spårvagnen efter en dag på jobbet och möter personer som inte jobbar. Då kan man undra varför man själv ska anstränga sig när det finns så många andra som inte gör det, säger Peter Esaiasson.  

Synsättet att det är någon annan som ska göra något innebär att man förklarar problem såsom arbetslöshet, dåliga resultat i skolan och nedskräpning på att möjligheten som samhället ger är dåliga. Det kan handla om diskriminering på arbetsmarknaden, att skolorna är dåliga och att möjligheterna att ta hans om soporna på rätt sätt är dåliga. 

– Om det hade gått bra för barnen i skolan menar dessa personer att fler hade litat på samhället. Det är uppenbart att många i Hjällbo vill se åtgärder som skapar jämlika livsförutsättningar. Det handlar ofta om att man vill att skolorna ska vara bättre och att förutsättningarna för barnen att skapa sig ett bra liv ska vara bättre, säge Peter Esaiasson. 

Vem har ansvar för att ungdomar i Hjällbo ska få ett bra liv? Föräldrarna och ungdomarna eller samhället. Eller både och. Den frågan har 1 000-tals Hjällbobor svarat på.


Poseidon har möjlighet att jobba för att boende känner förtroende för varandra

Hans slutsats efter att han och hans kollegor har intervjuat och fått svar på enkäter från 1 000-tals Hjällbobor är att bostadsbolaget Poseidon har störst möjlighet att jobba för att öka trygghet och förtroendet mellan boende i bostadsområdet. 

– Poseidon har resurser för att upprätthålla ordningen på offentliga platser. Det är inte meningen att det bara är polisen som ska göra det. Det är framför allt upp till de boende. Den sociala kontrollen, det vill säga att människor tillsammans ser till att lagar och regler följs, måste stärkas. Det kan Poseidon göra tillsammans med den majoritet av de boende i Hjällbo som är skötsamma, säger Peter Esaiasson. 

Poseidons trygghetsvärdar tycker han är bra. 

– De tar kontroll över platser. Det är inte ungdomar som ska bestämma över de offentliga platserna. De ska vara för alla. Det är också Poseidons ansvar att markera mot de som inte sköter sig och som stör grannarna, säger han. 

Peter Esaiasson lyfter fram Poseidons möjligheter för att få fler Hjällbobor att lita på varandra i sin bok ”Förorter”.


Hjällboborna har ansvaret för att det är rent och snyggt

Det innebär däremot inte, enligt Peter Esaiasson, att det är Poseidon som ska se till att det är rent och snyggt i området. 

– Det ska de boende ta ansvar för. De som skräpar ner ska känna att de gör fel och kritiseras av de som vill att det ska vara ordning. Här kan Poseidon hjälpa till, men det viktigaste är att de som gör fel får höra det från sina grannar, säger Peter Esaiasson. 

Han vill att Poseidon ska vara en aktör som ser till att regler följs och att de som bryter mot dem straffas och att de som följer reglerna belönas.

– Det är lättare att människor håller koll på varandra när relationerna övervakas av en stark och trovärdig aktör. I de flesta områden runt om i landet fungerar människornas kontroll av varandra med hjälp av staten och föreningar. Så fungerar det inte i förorterna. Där behövs det något mer. Därför behöver Poseidon jobba för att upprätthålla en ordning som gör att tilliten mellan människor och den sociala kontrollen kan växa, säger han. 

– De som skräpar ner ska känna att de gör fel och kritiseras av de som vill att det ska vara ordning. Här kan Poseidon hjälpa till, men det viktigaste är att de som gör fel får höra det från sina grannar, säger Peter Esaiasson.

Poseidon kan samordna och se till att regler följs

Han vill att Poseidon ska ta på sig ansvaret för att samordna det arbete för att förbättra situationen i bostadsområdet som olika myndigheter och kommunala verksamheter gör. 

– Poseidon har en direkt relation till alla som bor i Hjällbo. Poseidon kan bestämma om en som stör andra eller bryter mot andra regler ska få ha kvar sitt hyreskontrakt eller inte. De kan också kontrollera vilka som bor i lägenheterna och låta de boende vara med i planeringen av hur området ska skötas, säger Peter Esaiasson. 

Läs mer

Detta är tredje artikeln om Peter Esaiassons bok ”Förorten. Ett samhällsvetenskapligt reportage” som iHjällbo.se publicerar. Läs också de tidigare artiklarna:

Statsvetaren Peter Esaiasson: “Hjällboborna trivs, men har svårt att berätta varför”, 6 augusti 2020

Hjällbobor litar ungefär lika mycket på polisen och andra myndigheter som andra svenskar, 11 september 2020


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.