Justitieministern Morgan Johansson (S) träffade under onsdagen företrädare för bostadsbolaget Poseidon, Rädda Barnen och Göteborgs Stad i Hjällbo. Tillsammans diskuterade de hur en meningsfull och aktiv fritid för både unga och äldre kan skapa trygghet i Hjällbo. Barn som är med i fritidsverksamheten DOIT visade ministern sitt Hjällbo.

Justitieministern Morgan Johansson på hoppfullt besök i Hjällbo: “Låt barn till arbetslösa få vara på fritids”

– Det är kasst att inte barn till arbetslösa har rätt att vara med i fritidsverksamhet efter skolan. Barn behöver ha något att göra efter skolan.
Det säger justitieminister Morgan Johansson (S) när han besökte Hjällbo under onsdagen.
Då tar barnen, som är med i Rädda Barnens verksamhet DOIT på Bergsgårdsskolan, fram hopprepen och låter ministern hoppa.

I Hjällbo samarbetar bostadsbolaget Poseidon, Göteborgs Stad och många frivilligorganisationer såsom Rädda Barnen och Stadsmissionen för att elever ska lära sig mer i skolan, fler vuxna har ett jobb, förbättra invånarnas hälsa och att fler känner sig trygga. Det kallas för ett Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. 

Det var om detta arbete som justitieministern får information om under sitt besök i Göteborg. 

– Vi vill ta tillvara på viljan hos den stora majoriteten av Hjällboborna som vill skapa en positiv utveckling här, säger Heléne Blennermark Zendegani, verksamhetsledare för Poseidons arbete med social hållbarhet. 

Justitieminister Morgan Johansson (S) träffar Heléne Blennermark Zendegani, verksamhetsledare för Poseidon och Lena Molund Tunborn, vd för Poseidon i Poseidons projektlokal i Hjällbo.


Vill lösa problemet med barn som hänger på torget

Inom IOP-samarbetet har de olika aktörerna diskuterat problemet med att barn som går på mellanstadiet är på torget i Hjällbo centrum på eftermiddagarna efter skolan. 

– Där hänger vissa barn med personer som är med i kriminella gäng, säger Heléne Blennermark Zendegani.

– Vi vill att barnen ska vara kvar i skolans lokaler på eftermiddagarna, säger Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen inom Angereds stadsdelsförvaltning. 

Det är då som det blir en diskussion mellan Morgan Johansson och företrädarna för Poseidon och Angereds stadsdelsförvaltningen om vem som har möjlighet att vara med på skolans fritidsverksamhet på eftermiddagarna. Denna möjlighet bestäms av om föräldrarna har behov av barnomsorg efter skolan och är därför inte den samma för alla barn.

Det kan till exempel handla om att föräldrarna som är arbetslösa eller föräldralediga inte bedöms ha det behovet. Det kan också handla om att en familj inte har råd att betala avgiften för fritids. Efter Göteborgs Stads omorganisation 2019 hanteras dessa frågor av grundskoleförvaltningen. Tidigare togs besluten i Angereds stadsdelsförvaltning.

Morgan Johansson och Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i Angereds stadsdelsförvaltning diskuterar det viktiga med att barn och ungdomar har en meningsfull fritid.


DOIT aktiverar barnen efter skolan 

– Vi vill att barn och ungdomar ska ha en aktiv fritid, säger Heléne Blennermark Zendegani och börjar presentera den nya verksamheten DOIT som Rädda Barnen har på eftermiddagarna i Bergsgårdsskolans gymnastiksal i samarbete med Poseidon, Angereds stadsdelsförvaltning och lokala idrottsföreningar sedan en månad tillbaka. 

Första veckan deltog 140 barn. Det gjorde att det snabbt fick bokas in fler eftermiddagar i gymnastikhallen. Nu håller barn som går i årskurs 3 och 4 igång på tisdagar och fredagar och barn i årskurs 5 och 6 på onsdagar och fredagar.

– Detta är en tidigt förebyggande åtgärd, säger Lisa Pedersen. 

Målet är att fler barn och ungdomar i Hjällbo ska att vara med i den verksamhet som olika idrottsföreningar har. 

En grupp barn som är med i DOITs verksamhet på Bergsgårdsskolan väntar på justitieministern på torget i Hjällbo centrum.


Tidigare banklokalen håller på att bli en mötesplats för Hjällbobor

Ett annat resultat av IOP-samarbetet är att den tidigare banklokalen i Hjällbo centrum nu håller på att omvandlas till en mötesplats. Morgan Johansson kommer under sitt besök i Hjällbo in i den nymålade lokalen som ännu saknar möbler. Han träffar Eman Khalif, och Caroline Sten, båda verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen som nu håller på med att bygga upp mötesplatsen och dess verksamhet. 

– Alla som bor här ska känna att detta är deras plats, säger Caroline Sten till justitieministern. 

– Målet ät att verksamheten ska var medborgardrivet, alltså av Hjällboborna., säger Eman Khalif. 

Men mötesplatsen handlar inte bara om vad som händer inne i lokalen. Det handlar också om att få fler personer att röra sig på torget på kvällarna.

Eman Khalif och Caroline Sten från Rädda Barnen visar Morgan Johansson den tidigare banklokalen i Hjällbo centrum som nu håller på att bli en mötesplats i Hjällbo.


Barnen låter justitieministern hoppa

Ute på torget möter Morgan Johansson barn som är med i DOITs verksamhet och visar honom vägen till Bergsgårdsskolans gymnastiksal. På vägen pekar de ut fotbollsplanen, basketplanen, sin rektor, sina egna lägenheter och mycket mer. 

– Vi vill få barnen att testa andra idrotter än fotboll och basket och ge barnen fler trygga vuxna förebilder, säger Sara Söderstjerna, en av de ansvariga ledarna för DOIT. 

– Testa så många idrotter som möjligt, då är det alltid någon som man fastnar för, säger Morgan Johansson till barnen. 

Och barnen låter justitieministern prova på att hoppa hopprep. Ett test som ministern får godkänt på av barnen. 

DOIT-barnen frågar ut justitieministern. Ledaren Sara Söderstjerna, längst till vänster, berättar om verksamheten.

Fakta om DOIT

DOIT står för Delaktighet, Organisering, Inkludering och Trygghet. På DOITs Instagram-konto finns bilder, information och tider. Verksamheten är till för elever i årskurserna 3, 4, 5 och 6 på Bergsgårdsskolan. Under coronapandemin är det max 50 barn på aktiviteterna. För att få vara med måste barnen ha föräldrarnas tillåtelse att vara med.


Fakta om IOP för Hjällbo och Lövgärdet

Samarbetet mellan ideella och offentliga organisationer för Hjällbo omfattar också verksamhet i Lövgärdet. De organisationer som är samarbetar inom IOP för Hjällbo och Lövgärdet är Bräcke Diakoni, Coompanion, Göteborgs Räddningsmission, Göteborgs Stadsmission och Rädda Barnen, Stadsdelsförvaltningen Angered, Bostads AB Poseidon, Social resursförvaltning och Idrotts- och föreningsförvaltningen.

Här kan du läsa hela överenskommelsen.

En grupp elever från Bergsgårdsskolan visar justitieministern vägen från torget till Bergsgårdsskolans gymnasitiksal.
Arabiska bokstavscentret, ABC, i Hjällbo ordnade med lunchen under Morgan Johanssons besök i Hjällbo. Här presenterar Hayat Chidid, i mitten, maten för justitieministern och Rickard Vidlund, stadsdelschef för Angereds stadsdelsförvaltning.
Morgan Johansson (S), justitieminister.

Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.