Pernilla Bergendorff och Beata Spitza skulle vara på förskolan på Skolspåret 2 fram till i somras. Då önskade de att få vara kvar i ett år till för att få göra skillnad för barnen.

Nu ger erfarna pedagoger barnen på förskolan Skolspåret 2 i Hjällbo möjlighet att utvecklas

– Barn mår bra av rutiner, säger Beata Spitza, förskollärare på förskolan på Skolspåret 2 i Hjällbo. 
– Barn växer när de får visa vad de kan, säger Pernilla Bergendorff, barnskötare på samma förskola. 
Tillsammans har de under det senaste halvåret förvandlat en stökig förskoleavdelning utan struktur till en lugn avdelning där barnen är trygga och utvecklas. 

För ett år sedan var det mycket sjukdomar och andra problem bland personalen på förskoleavdelningen Stella Nova på förskolan på Skolspåret 2. Det gjorde att barnen på avdelningen ständigt mötte nya vikarier. 

– Det var inte bra för barnen. Föräldrarna hörde av sig till mig och var oroliga, säger Linda Edman, rektor för förskolorna på Skolspåret 2 och 77. 

Linda Edman, rektor för förskolan på Skolspåret 2, spelar musik med Emilio, Poyan och Intissara.

Hennes lösning blev att be om hjälp och den hjälpen visade sig finnas på förskolan på Edwin Ahlqvists väg 55 i Kviberg. Där finns rektorn Maria Bergqvist som ville hjälpa till och som hade två erfarna pedagoger, Beata Spitza och Pernilla Bergendorff, som båda två ville göra skillnad för barnen i Hjällbo. 


Kom till en avdelning med många utmaningar

Efter årsskiftet började de två jobba på avdelningen Stella Nova. Den barngrupp som de kom till beskriver de som turbulent och intensiv med många starka viljor.

– Det var många konflikter mellan barnen. De äldre barn ville inte leka eller ens vara i samma rum som de lite yngre. Dessutom så tyckte barnen att det var roligt att rymma från avdelningen. De öppnade dörren själva och sprang ut, säger Pernilla Bergendorff och pekar på dörren ut mot förskoleavdelningens hall.

– Det fanns många leksaker men lekmiljön var inte så tydlig. Vissa material var inte placerade i barnens höjd och ateljén var inte tillgänglig på samma sätt som den är nu. Det fanns inte heller tydliga rutiner kring måltider säger Beata Spitza.

Deras första insats var att ta reda på vad barnen tyckte om att göra. De fick hjälp av Ann Nyberg som är pedagog på deras tidigare förskola med att göra i ordning olika stationer på avdelningen så att det blev tydligt för barnen vad kan man göra på de olika ställen.

– Nu har barnen lättare för att göra det som de tycker om. Det är extra viktigt att det är tydligt eftersom det kan vara svårt att förklara för ett barn som inte har svenska som modersmål eller som är ny på avdelningen säger Beata Spitza.

Göteborgs Stads förskoleförvaltning har gjort en film om förändringen på förskolan på Skolspåret 2.


Barnen hjälper varandra

Från början satsade de på att bygga relationer till barnen genom att vara med dem i lekarna, stötta dem och visa intresse för allt som barnen gör.

– Vi säger till barnen att vi tror på dem. Vi visar för barnen att vi lyssnar på dem och vill att de ska lyssna på oss. När barnen märker att vi har höga förväntningar på dem då vill de gärna visa att de kan säger Beata Spitza.

Nu har också rutinerna kring måltiderna börjat att fungera bra.

– Alla tar sin egen tallrik och bestick och sitter ner när vi äter. Vi pratar med barnen om vad som har hänt på förmiddagen eller vad de har gjort hemma. Vi kan sitta mycket längre nu och har trevligt tillsammans. När man ätit färdigt plockar man undan och man ber om hjälp när man går på toaletten. Vi talar om för barnen att de kan själva och att de kan visa varandra hur man ska göra. Så var det inte innan, säger Beata Spitza.

Förskollärare Beata Spitza bygger lego med Sara.


Barnen får hjälp att sätta ord på sina känslor

För både Beata Spitza och Pernilla Bergendorff är det väldigt viktigt att arbeta på ett sätt som utvecklar barnens språk. Det handlar om att hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor så att de kan berätta vad de vill. Detta hjälper bland annat barnen att lösa konflikter på ett bättre sätt än tidigare.

– Vi läser de en stund varje dag och uppmanar föräldrarna att läsa böcker hemma, säger Beata Spitza. 

– Att kunna förstå och kommunicera med andra barn och vuxna underlättar mycket när man börjar skolan, säger Pernilla Bergendorff.

På Stella Nova finns i dag 15 barn som är mellan 3 och 5 år gamla. De brukar delas in i två grupper. Halva gruppen är utomhus på förmiddagen och inne på eftermiddagen och den andra halvan gör tvärtom. Detta ger barnen många lugna och kreativa stunder.


”Vi vill ha barnen här varje dag. Vi ser hur barnen utvecklas.”

Att måla i ateljén har blivit väldigt populär bland barnen. De går in när de vill måla, tar på sig förkläde och med lite hjälp av pedagoger sätter de igång med skapandet.

När coronapandemin slog till blev det oroligt bland föräldrarna till barnen. En del av barnen var hemma under våren och sommaren, men nu är de flesta barn tillbaka på förskolan.

Intissara och Arman trivs i läshörnan.

– Vi vill ha barnen här varje dag. Vi ser hur barnen utvecklas. Här kan de leka med andra barn. Det blir ett komplement till det som de kan göra hemma. Vi följer barnens intressen och vill att barnen blir intresserade av nya saker. Vi jobbar mycket med språket och självständighet säger Beata Spitza. 

– Vi planerar aktiviteter som hjälper barnen att utveckla nya förmågor. Att gå till skogen och leka i naturen är en av barnens favoriter. Vi vill att barnen ska ha en rolig tid här på förskolan, säger Pernilla Bergendorff. 


Skapa en stad där alla barn har samma förutsättningar

Linda Edman är nöjd med förändringen och över hur den övriga personalen på förskolan stöttar de två pedagogerna på Stella Nova och hur Beata Spitza och Pernilla Bergendorffs arbete sprids till andra avdelningar. 

– Det finns många duktiga pedagoger på förskolan sedan tidigare, men innan jul räckte vi inte till för alla barnen. Det är fantastiskt att vi fick denna hjälp när vi behövde den som bäst. Det är på detta sätt som vi kan skapa en stad där alla barn har samma förutsättningar att få en trygg, lärorik och rolig miljö i förskolan, säger Linda Edman. 

Barnskötaren Pernilla Bergendorff, Arman och Intissara ser till att dockan får på sig kläder som passar.
Läs mer

Förskolerektorn uppmanar föräldrarna som håller barnen hemma på grund av corona: ”Förskolan förbättrar barnens livsvillkor”, iHjällbo.se, 18 september 2020

Förskolan på Skolspåret 77 får experthjälp för att utvecklas, iHjällbo.se, 3 december 2018

Utlånad personal kan bidra till mer jämlikhet i förskolan, Göteborgs Stads nättidning Vårt Göteborg, 1 september 2020


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.