Det tog längre tid innan de flesta i Hjällbo hade tagit till sig krisinformationen om coronapandemin än bland andra svenskar.

Hjällbobor tog till sig information om coronaviruset senare än boende i andra områden

Många boende i Hjällbo och andra socialt utsatta områden var senare med att ta till sig myndigheternas information om coronapandemin än vad personer som bor i andra delar av Sverige var. Det kommer Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, fram till i ny forskning. Men han ger beröm till bostadsbolaget Poseidon som han tycker agerade snabbt med att sprida information till de boende i Hjällbo. 

Coronaviruset

Peter Esaiasson och hans forskarkollegor från Göteborgs universitet ställde frågor till personer som bor i Hjällbo och östra Bergsjön under våren om hur och när de hade tagit del av information om coronapandemin. Dessa svar har de jämfört med svar från personer som bor i andra delar av Sverige. Resultatet presenterades i en forskningsrapport i början av september. 


Färre i Hjällbo tar del av svenska nyhetsmedier

Orsaken till att det är boende i Hjällbo och östra Bergsjön som har fått svara på forskarnas frågor beror på det forskningsarbete som Göteborgs universitet bedriver i dessa två bostadsområde sedan tidigare. Detta har iHjällbo.se skrivit om tidigare. 

– Det var färre i Hjällbo än i andra delar av landet som tidigt under pandemin hade information från myndigheterna om hur man ska undvika att bli smittad och hur man ska göra för att inte sprida smittan vidare, säger Peter Esaiasson. 

För att ha fått informationen tidigt menar han att man ska ha fått information innan de händelserika dagarna runt 10 och 11 mars. Det var då som Folkhälsomyndigheten meddelade att det fanns personer som smittats av coronaviruset i Sverige utan att ha haft kontakt med någon person som smittats utomlands och den svenska regeringen beslutade att förbjuda folksamlingar på över 500 personer. 

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet (Foto: Joakim Roos)


“Nyhetsundvikare” är vanliga i Hjällbo 

Orsaken till att färre i Hjällbo fick information tidigt beror enligt Peter Esaiasson på att det bara är 45 procent av de boende i Hjällbo och östra Bergsjön som varje dag tar del av svenska nyhetsmedier. I övriga Sverige är samma andel 72 procent.

Forskarna beskriver 35 procent av de boende i Hjällbo och östra Bergsjön som “nyhetsundvikare”. Det innebär att man tar del av svenska eller utländska nyhetsmedier färre än två dagar i veckan. I övriga Sverige är det bara sex procent som tar del av nyhetsmedier så sällan. Förmodligen är, enligt forskarrapporten, andel “nyhetsundvikare” ännu större eftersom dessa personer inte så ofta svarar på enkätundersökningar. 

“Nyhetsundvikarna” får i stället sin information från familjemedlemmar, vänner och sociala medier, vilket gör att de får informationen senare än de personer som får informationen direkt från nyhetsmedier. 

De flesta i Hjällbo fick information om coronapandemin via svenska nyhetsmedier, men inte lika många som i andra delar av Sverige. (Personerna på bilden har inget att göra med det som står i artikeln.)


Svenska nyhetsmedier är den vanligaste källan till nyheter

– Vi ska komma ihåg att oavsett var man bor har svenska nyhetsmedier varit den källa till information om coronapandemin som de flesta han använt sig av, säger Peter Esaiasson. 

20 procent av de boende i Hjällbo och östra Bergsjön följer enbart utländska nyhetsmedier. 

– Dessa personer har inte fått information om när coronapandemin tog fart i Sverige. De har också fått en annan information än den som kommit från svenska myndigheter, säger Peter Esaiasson.  

Abdirisac som jobbar i Poseidons trygghetsgrupp i Hjällbo är en av de som sprider information om coronapandemin på olika språk i Hjällbo.


Poseidon spred information i trappuppgångar och tvättstugor

12 mars började bostadsbolaget Poseidon sätta upp coronainformation i trappuppgångarna i Hjällbo på svenska. 

– Det visar att Poseidon är en aktör som vill ta ansvar, säger Peter Esaiasson. 

Information om att undvika coronasmittan på Bergsgårdsskolan.

Veckorna efter fortsatte Poseidon med att sätta upp mer information i trappuppgångarna, i tvättstugorna och på bovärdarnas kontor på olika språk. Filmer på olika språk spreds på Poseidons Facebookkonto och Poseidons trygghetsgrupp gick runt i området och delade ut informationsmaterial och pratade med boenden. De såg också till att butiker, förskolor och föreningar spred information. 


”Vi borde varit snabbare med att ta fram översättningar”

Linda Thorsson, kommunikationschef för Poseidon

– Vi har försökt att utnyttja alla kanaler vi kan för att hjälpa myndigheter att sprida budskapet om hur man skyddar sig själv och minskar smittspridningen. Så här i efterhand ser att vi kunde gjort saker bättre. Framför allt tror jag att vi borde varit snabbare med att ta fram översättningar och att bemanna upp oss för att kunna prata med fler personligen, säger Linda Thorsson, kommunikationschef för Poseidon. 

Forskarna menar att krisinformation i framtiden behöver anpassas utifrån att olika personer tar till sig information på olika sätt. “Klass, kultur och etnicitet står i vägen för jämlik krisinformation”, skriver de. 

Läs mer

Läs hela forskningsrapporten Kriskommunikation och segregation i en pandemi – hur boende i utsatta områden informerade sig om coronaviruset våren 2020”. Den är gjord av Peter Esaiasson, Bengt Johansson, Marina Ghersetti och Jacob Sohlberg vid Göteborgs universitet. 

Bostadsbolaget Poseidons information om coronaviruset. Här finns bland annat information om hur man gör om man är orolig för att inte kunna betala sin hyra.

Förskolerektor uppmanar föräldrarna som håller barnen hemma på grund av corona: ”Förskolan förbättrar barnens livsvillkor”, iHjällbo.se, 18 september 2020

Ungdomsvärdarna i Hjällbo ger information om coronaviruset genom att vara förebilder, iHjällbo.se, 4 juni 2020

Matilda Häger i Hjällbo hjälper sina grannar under coronakrisen. Nu kan du också hjälpa andra och själv får hjälp, iHjällbo.se, 10 april 2020

Kulturtolkar hjälper personer som inte talar svenska att skydda sig mot coronasmittan, iHjällbo.se, 8 april 2020

Nu sprids information om coronaviruset på olika språk bland de boende i Hjällbo, iHjällbo.se, 2 april 2020

Uppmaning till Hjällbobor på grund av coronaviruset. Ring 1177 och du känner dig förkyld. Kom inte till vårdcentralen, iHjällbo.se, 26 mars 2020

Så påverkar verksamheter, föreningar och företag i Hjällbo av coronaviruset, iHjällbo.se, 19 mars 2020


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.