Linda Edman, rektor på förskolorna Skolspåret 2 och Skolspåret 77 i Hjällbo uppmanar vill ha fler barn i förskolan som får utvecklas och lära sig nya saker.

Förskolerektorn uppmanar föräldrarna som håller barnen hemma på grund av corona: “Förskolan förbättrar barnens livsvillkor”

– Låt barnen komma tillbaka till förskolan. 
Den uppmaningen ger nu Linda Edman, rektor för förskolorna på Skolspåret 2 och 77, till föräldrarna med barn på dessa förskolor.
– Förskolan är viktig för barnens utveckling. Här på förskolan är vi noga med hygienen, säger hon. 

När coronapandemin covid-19 kom till Sverige i mars minskade antalet barn på förskolorna i Hjällbo kraftigt. På förskolorna i nordöstra Göteborg var 80 procent av barnen hemma i början av mars. Sedan dess har antalet barn på förskolorna ökat, men än är det fler barn än vanligt som inte är på förskolorna. 

Av de 70 barnen som har en plats på någon av de sex avdelningarna på förskolan Skolspåret 2 var 56 procent på plats under de första veckorna i september. På förskolan Skolspåret 2, med fyra avdelningar och 56 barn, var 55 procent av barnen på förskolan under samma tid. Det är en lägre andel än genomsnittet för alla förskolor i nordöstra Göteborg och i hela Göteborg. 

Linda Edman spelar musik tillsammans med Emilio, Poyan och Intissara på förskolan Skolspåret 2.


Ingen smittspridning på Skolspårets förskolor

– Vi vet inte varför barnen är hemma. Är det så att de är förkylda eller har någon annan sjukdom är det bra att de är hemma. Man ska vara frisk i två dagar innan man kommer tillbaka till förskolan. Men om det är så att föräldrarna låter barnen vara hemma för att man är rädd för att barnen ska smittas av corona kan jag säga att vi inte har sett någon märkbar smittspridning bland barnen på förskolan, säger Linda Edman.

Sedan sommaren har det inte varit något bekräftat fall av covid-19 på Skolspårets förskolor. 

Nu är Linda Edman rädd för att de barn som inte varit på förskolan under lång tid kommer att få problem när de börjar skolan. 

– Kom till oss på förskolan, uppmanar Linda Edman.

 – Förskolan är bra för barnens utveckling och förbereder barnen för skolan. På förskolan jobbar vi med att utveckla barnens språk och lärande, vilket ger bättre förutsättningar vid skolstart. Dessa uppgifter är särskilt viktiga här i Hjällbo, säger Linda Edman.


“Här på förskolan förbättrar vi barnens livsvillkor”

Hon tar fram statistik som visar att 63 procent av barnen mellan 0 och 5 år i södra Angered, där Hjällbo ligger, levde 2018 i en familj som har det som kallas för låg ekonomisk standard. Det vill säga att familjen inte har så mycket pengar. 

– Att växa upp i en sådan familj gör att barn får svårare att lära sig saker. Det visar forskningen. Att ha det svårt ekonomiskt påverkar faktiskt barnet mer än att växa upp med en mamma som är deprimerad eller med skilda föräldrar. Här på förskolan kan vi hjälpa barnen att utvecklas. Vi vill lyfta barnen. Här på förskolan förbättrar vi barnens livsvillkor, säger Linda Edman. 

Sedan coronapandemin kom är barnen på förskolan mer utomhus och tvättar händerna flera gånger om dagen.


Tvättar händerna flera gånger om dagen

När coronapandemin kom till Sverige förändrades verksamheten på de två förskolorna på Skolspåret och de andra förskolorna i Hjällbo. För det första handlade det om att följa Folkhälsomyndighetens råd om att tvätta händerna. 

– Barnen tvättar händerna flera gånger om dagen. Vi är ute med barnen mer nu. Det gör att halva gruppen kan vara inomhus när den andra halvan är utomhus. I möjligaste mån tar vi emot alla barn som kommer till förskolan utomhus. Det gör att få föräldrar möts inomhus i hallen, säger Linda Edman.  

Men det är inte bara så att färre barn i Hjällbo som har en plats på förskolan använder den. Det är också så att färre föräldrar i Hjällbo under våren och sommaren har önskat en förskoleplats för sina barn. 


Färre föräldrar söker plats på förskolan för sina barn

Eva Jakobsson, strategisk chefskoordinator på Göteborgs Stads förskoleförvaltning

På de två förskolorna på Skolspåret 2 och 77 finns det i dag fler lediga platser än vad det brukar vara vid den här tiden på året. Det handlar om 20 lediga platser på Skolspåret 2 och två lediga platser på Skolspåret 77. 

– Vi tror att detta delvis beror på coronapandemin. Det är i alla fall signaler som personal på förskolorna får från föräldrar. Det kan också handla om att fler är arbetssökande eller permitterade nu än innan pandemin. Sedan påverkar förstås antalet barn i ett område hur söktrycket till förskolan ser ut, säger Eva Jakobsson, strategisk chefskoordinator på Göteborgs Stads förskoleförvaltning.

Läs mer

Förskolan Skolspåret 77 får experthjälp för att utvecklas, iHjällbo.se 3 december 2018Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.