Peter Dawidson är ny rektor för Bergsgårdsskolans årskurser 4-9. Han säger att han har kommit till en skolan med kloka elever och duktig personal.

Nu uppfyller Bergsgårdsskolan kraven. Nye rektorn Peter Dawidsson vill göra skolan ännu bättre.

Få elever nådde kunskapsmålen och många elever kände sig otrygga. Så beskrev myndigheten Skolinspektionen Bergsgårdsskolan under förra våren och hotade med det största vitet någonsin om inte skolan rättade till problemen. 

– Hotet om vite är borta nu. Skolan har visat Skolinspektionen att de åtgärder som skolan har gjort tar bort de problem som de såg då, säger Peter Dawidson, ny rektor på Bergsgårdsskolan årskurs 4-9.

Skolinspektionen granskar alla skolor i Sverige. Om en kommunal skola inte uppfyller de krav som skollagen ställer får kommunen betala pengar till staten, ett så kallat vite, om inte det som är dåligt på skolorna förändras till det bättre. Ju större problemen är desto större vite kräver Skolinspektionen. 

Förra våren beslutade Skolinspektionen att Göteborgs Stad skulle betala två miljoner kronor i vite om inte Bergsgårdsskolan förbättrade undervisningen, studieron och tryggheten och fick stopp på bråk och mobbning bland eleverna. Efter svaret som skolan gav så fick skolan besked i juni att Skolinspektionen konstaterat att Bergsgårdsskolan uppfyller kraven i skollagen. 

– Jag vill hellre att eleverna lämnar grundskolan med en god självkänsla än med de bästa betygen. Man ska kunna se tillbaka på sin skolgång och känna att man fick lyckas utifrån sina egna förutsättningar och kunna gå vidare till gymnasiet, säger Peter Dawidson. 

– Sedan finns det arbete kvar att göra. Vi gör bra insatser på skolan och jobbar strukturerat med det som behöver göras. Då kommer vi att komma tillrätta med det som behöver bli bättre, säger Peter Dawidson.


Nya rutiner för hur lektioner börjar och slutar

Han började som rektor för årskurserna 4-9 strax innan sommarlovet. 

– Nu har vi den personal som vi ska ha i elevhälsan och elevhälsan arbetar med att stötta pedagogerna, säger han. 

En sak som har förändrats under det senaste året är att det nu finns rutiner kring hur varje lektion ska börja och sluta. En annan förändring är att skolan ska jobba mer med värdegrundsarbete, som handlar mycket om hur man är mot varandra i skolan. 

– Vi har kloka elever som vill ha lugn och ro i skolan, säger Peter Dawidson. 

Han berättar att han nyligen var i klass 6B där eleverna önskade att studieron skulle vara bättre. 

– Jag frågade dem vem som kan se till att det blir så. “Det kan vi göra”, svarade eleverna, säger han. 


Hårdare krav på att komma i tid till lektionerna

När höstterminen började på Bergsgårdsskolan för några veckor sedan infördes hårdare regler för att få eleverna att komma i tid till lektionerna. Redan första gången som en elev kommer försent till en lektion ringer skolan hem till föräldrarna. Om eleven kommer försent fler gånger blir det ett samtal med rektorn.

Peter Dawidson har haft flera samtal på rektorsrummet med elever under de senaste veckorna som har kommit försent till en lektion.
– Är man inte där eller kommer sent så missar man något. Närvaro ger studiero och studieresultat, säger han. 

– Jag har haft många elever på mitt rum de senaste veckorna. De tycker regeln är för hård, säger Peter Dawidson. 

Hans uppfattning är tydlig. Det är i klassrummet som man lär sig.

– Är man inte där eller kommer sent så missar man något. Närvaro ger studiero och studieresultat, säger han. 

Ute på skolgården kommer en grupp elever fram till honom. Det är denna nya regel som de vill diskutera. Eleverna tycker att den är för hård. De menar att det borde vara OK att komma lite sent till en lektion utan att skolan ringer hem, men om den saken ändrar sig inte rektorn.


Läsgrupper ska förbättra läsförmågan och ordförståelsen

De senaste åren har studieresultaten för eleverna på Bergsgårdsskolan blivit bättre och Peter Dawidson är säker på att resultaten kommer fortsätta att bli bättre. Under läsåret kommer alla elever på skolan från förskoleklass till årskurs 9 arbeta med mer läsning. 

– Att kunna läsa bra är viktigt för att kunna ta till sig kunskap. Det är svårt att förstå en text om man läser långsamt och för att hänga med i undervisningen behöver man ha ett bra ordförråd, säger Peter Dawidson. 

En annan nyhet för denna termin är flexgrupperna för elever som behöver extra hjälp i något ämne. En flexgrupp består av fem till sex elever som under några veckor får extra undervisning i ett ämne. 

– Det kommer att vara välgörande för många elever, säger han. 

För alla elever på Bergsgårdsskolan blir det nu extra mycket läsning.
– Att kunna läsa bra är viktigt för att kunna ta till sig kunskap, säger Peter Dawidson.


Hellre en god självkänsla än toppbetyg

Oroligheterna i bostadsområdet som var för några veckor sedan har inte Peter Dawidson märkt så mycket av i skolan. 

– I skolan jobbar vi med att ge alla elever förutsättningar att lyckas i livet. För att kunna fortsätta studera och få ett jobb är det avgörande att man har en fullständig skolgång. Det visar forskningen. Sedan jobbar vi för att undvika att elever umgås med gäng som begår brott. För att göra det samarbetar vi med polisen, socialtjänsten och fritidsgården, säger han. 

Men han tittar inte enbart på elevernas betyg. 

– Jag vill hellre att eleverna lämnar grundskolan med en god självkänsla än med de bästa betygen. Man ska kunna se tillbaka på sin skolgång och känna att man fick lyckas utifrån sina egna förutsättningar och kunna gå vidare till gymnasiet, säger Peter Dawidson. 


“Här finns duktig personal”

Innan han började jobba som rektor på Bergsgårdsskolan var han rektor på Frölundaskolan i västra Göteborg under 2,5 år. Innan dess var han rektor på Solanderskolan i Piteå i 5 år.

– Jag gillar utmaningar och tycker att det är kul att vara här. Detta är en rolig arbetsplats. Här finns duktig personal. Tillsammans ska vi göra det bra för eleverna. Vi ska ta dem så långt det går i deras kunskapsutveckling, säger Peter Dawidson. 


Peter Dawidson

Ålder: 55 år.
Bor: Kungsladugård, Göteborg.
Familj: Sambo och två vuxna barn.
Fritidsintresse: Löpning och längdskidor.
Dold talang: Spelar saxofon i en orkester. 


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.