Göteborgs Stad – Farligt avfall-bilen

Lämna rester av målarfärg, lösningsmedel, kemikalier och annat som är skadligt för miljön hos Farligt avfall-bilen. Du kan också lämna batterier, lampor, småelektronik, brandvarnare och annat farligt avfall. Farligt avfall-bilen tar emot mindre mängder farligt avfall. Sådant som man kan bära till lastbilen. Vitvaror, TV-apparater, impregnerat trä och annat måste tas till en återvinningscentral, ÅVC. Metallförpackningar och metall i elektronik som lämnas till Farligt avfall-bilen återvinns, medan de farliga ämnena oskadliggörs genom förbränning.

Datum

27 oktober, 2020-26 oktober, 2020

Tid

17.00 - 17.20

Plats

Vid återvinningsstationer Sandspåret 39.

Arrangör

Göteborg stad

Kontaktperson

Åsa Tärnström, tel: 368 27 07 asa.tarnstrom@kretsloppochvatten.goteborg.se