Göteborgs Stad – Farligt avfall-bilen

Lämna rester av målarfärg, lösningsmedel, kemikalier och annat som är skadligt för miljön hos Farligt avfall-bilen. Du kan också lämna batterier, lampor, småelektronik, brandvarnare och annat farligt avfall. Farligt avfall-bilen tar emot mindre mängder farligt avfall. Sådant som man kan bära till lastbilen. Vitvaror, TV-apparater, impregnerat trä och annat måste tas till en återvinningscentral, ÅVC. Metallförpackningar och metall i elektronik som lämnas till Farligt avfall-bilen återvinns, medan de farliga ämnena oskadliggörs genom förbränning.

Datum

16 september, 2020

Tid

18.45 - 19.05

Plats

Parkeringen vid Ica, Hjällbo centrum.

Arrangör

Göteborg stad

Kontaktperson

Åsa Tärnström, 031-368 27 07 asa.tarnstrom@kretsloppochvatten.goteborg.se