En av fyra Hjällbobor trivs mycket bra i sitt bostadsområde. Ungefär lika många trivs ganska bra. Det visar den forskning som statsvetaren Peter Esaiasson vid Göteborgs universitet har lett. (Bild på Peter Esaiasson:Johan Wingborg, Göteborgs universitet)

Statsvetaren Peter Esaiasson: “Hjällboborna trivs, men har svårt att berätta varför”

Peter Esaiasson, är professor i statsvetenskap, vid Göteborgs universitet. För ett år sedan kom hans bok om Hjällbo, “Förorten. Ett samhällsvetenskapligt reportage”, ut. Sedan dessa har han fått berätta om Hjällbo i många medier och på många seminarier. 

– Många som bor i Hjällbo tycker om att bo där, men de flesta har svårt att förklara vad det är som man tycker om. Man är bättre på att förklara vad som kan bli bättre, säger han.

När Peter Esaiasson ska beskriva hur han själv ser på Hjällbo använder han samma ord som en person som jobbar på torget i Hjällbo centrum sa till honom i en intervju: “Jag älskar Hjällbo, men hatar att det är så mycket skit här”.

– Min syn på Hjällbo är dubbel. Det är härliga människor som bor i Hjällbo, samtidigt som det händer dåliga saker där, säger han. 

Peter Esaiasson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och författare till boken ”Förorten. Ett samhällsvetenskapligt reportage”. Boken handlar om Hjällbobors uppfattningar om sig själva och åsikter om samhället. (Bild: Joakim Roos, Göteborgs universitet)


Svar från 1 000-tals Hjällbobor

Under flera år har han tillsammans med andra forskare vid Göteborgs universitet intervjuat 886 personer som bor i Hjällbo och Bergsjön. Till det kommer över 3 000 personer i de två bostadsområdena som har svarat på enkätfrågor. 

Frågorna handlar om vad man tycker om att bo i Hjällbo, hur man uppfattar andra människor, om man litar på myndigheter, om man uppfattar sig som diskriminerad samt vad man har för förhoppningar om den egna framtiden och det egna bostadsområdet. 


Låter Hjällboborna komma till tals

– Jag har knackat på dörrar i slumpvis utvalda trappuppgångar, stannat folk på torget, varit med på Poseidons resor till Ullared och varit med i Arabiska bokstavscentrets kursverksamhet. Allt för att få tala med människor, säger Peter Esaiasson. 

Sommar på Sandspåret.

Syftet är att låta personer som bor i Hjällbo få berätta vad de själva tycker om olika saker i stället för att andra berättar hur det är att leva i en förort. 


De allra flesta Hjällbobor trivs

Peter Esaiasson konstaterar att ungefär fyra av tio av de som svarat på forskarnas frågor trivs mycket bra i sitt bostadsområde och att ungefär lika många svarar att man trivs ganska bra. 

– Många gillar området, men man har svårt att förklara vad det är som man gillar. Man är bättre på att förklara vad som man tycker kan bli bättre. Det finns ingen färdig historia att berätta om varför Hjällbo är bra, säger Peter Esaiasson. 


Många unga älskar Hjällbo

Bland de som trivs i Hjällbo finner han tre förhållningssätt. Den första gruppen består av de som älskar sitt bostadsområde. 

– Det handlar ofta om unga som har växt upp i Hjällbo, personer som återvänt till Hjällbo efter att ha bott någon annanstans för att få uppleva den speciella känslan som de känner i området och om personer som kommit från andra länder och funnit sitt hem i Hjällbo, säger Peter Esaiasson. 

Den andra gruppen består av personer som konstaterar att man trivs där man bor. 

– Man står ut. Annars hade man ju flyttat, resonerar de, säger han. 

Bland ungdomar som har växt upp i Hjällbo är det vanligt att man älskar sitt bostadsområde. Det visar Peter Esaiasson i sin forskning.


“Utvecklingen går åt fel håll”

Den tredje gruppen är personer som tycker att det är bra på den egna gården, men att det är sämre på andra platser i Hjällbo.

– Många av de som har bott i Hjällbo under lång tid menar att utvecklingen går åt fel håll. Inte någon som jag talat med som bott länge i området sa att det hade blivit bättre, säger han. 

För att fler ska trivas i Hjällbo krävs det enligt Peter Esaiasson att fler känner tillit till bostadsområdet och litar på andra Hjällbobor. 

– Känslan av att det händer bra saker i området skapar en högre samhörighet med området. Då börjar människorna som bor i Hjällbo att lita på varandra. Det gäller att stärka de skötsamma människorna så att de kan säga till de som inte sköter sig, säger Peter Esaiasson. 

Läs mer

Nyhetssajten iHjällbo.se kommer under hösten att publicera fler artiklar där statsvetarprofessorn Peter Esaiasson berättar mer om sin forskning om Hjällbo som presenteras i boken ”Förorten. Ett samhällsvetenskapligt reportage”.

Full fart på Skolspårets spontanidrottsplats när Street Games hade verksamhet där i början av sommaren.

Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.