Iman Jugo, Aysenaz Deniz, Batoul Almahagri, Meriam Shiervani och Jakob Ojowski gick fram till skolavslutningen i klass 9B på Hjällboskolan. De fick stipendium för olika saker. Iman Jugo, längst till vänster, fick stipendiet för bästa betyg bland alla skolans 9:or.

Extra insatser har gett eleverna på Hjällboskolan högre betyg

Betygen för eleverna som slutade årskurs 9 på Hjällboskolan för några veckor sedan såg inte så bra ut i julas när höstterminen var slut. Men under vårterminen har eleverna förbättrat sina betyg och 37,3 procent fick minst betyget godkänt i alla ämnen. Det är 5,9 procentenheter mer än de som slutade 9:an på Hjällboskolan för ett år sedan.

Sommarlovet har börjat och Malin Orwén, rektor på Hjällboskolan, går igenom statistiken över elevernas betyg. Årets niondeklassare lämnade skolan med ett genomsnittligt meritvärde på 163,3. För de som slutade 9:an på Hjällboskolan i fjol var samma siffra 155,6. Det är en höjning med 7,7 meritpoäng. Meritpoängen är en omräkning av de olika betygen som ges som bokstäver. 

– Vår satsning på Mattestugan och extra stöd i engelska och svenska som språkval för de som behöver det har gett resultat, säger Malin Orwén.

Malin Orwén, rektor för Hjällboskolan, ser att årets 9:or har gjort en bra slutspurt och förbättrat sina betyg under den sista terminen i grundskolan.


Flest elever har problem med matematik

Mattestugan och de andra insatserna har varit igång under hela läsåret. Där har de elever som behöver extra hjälp fått stöd av lärare med hög kompetens i små grupper. Detta är insatser som kommer att fortsätta.

– Matematiken är det ämne som flest elever på vår skola har problem med. Det är samma sak på alla skolor i Sverige, säger Malin Orwén. 

Ugbaad Abdulkadir och Omid Reza Javadi i klass 9 A på Hjällboskolan fick stipendier på skolavslutningen för sitt betyg respektive för sin utveckling.


Färre nyanlända elever på Hjällboskolan

Andelen elever som är nyanlända, det vill säga att de har gått mindre än fyra år i en svensk skolan, minskar på Hjällboskolan. Av de som slutade 9:an i år är nio elever nyanlända. 

Av de elever som inte är nyanlända har 53 procent behöriga att söka till ett yrkesprogram på gymnasiet och 45 procent hade minst betyget godkänt i alla ämnen. Räknas de nyanlända med är andelen som är behöriga till ett yrkesprogram 42 procent och 37 procent hade minst godkänt i samtliga ämnen.

Malin Orwén


Hjällboelever återvänder till skolor i Hjällbo 

Malin Orwén ser ytterligare en orsak till att det genomsnittliga betyget för de som lämnar Hjällboskolan i årskurs 9 är lägre än vad de skulle kunna vara. Det handlar om elever som bor i Hjällbo eller Eriksbo som börjar på en grundskola inne i centrala Göteborg, men som inte trivs där. 

– De känner att det är oroligt i skolan och kommer tillbaka till skolorna i Hjällbo efter några år. Det är svårt att reparera en dålig skolgång under de sista åren i grundskolan, men vi gör så gott vi kan. Att gå länge på samma skola och känna trygghet där är viktigt för att lyckas i skolan, säger hon.

Hon påpekar att skolorna i Hjällbo har mer resurser för elevhälsovård än vad många andra skolor i Göteborg har.

– Detta gäller särskilt i jämförelse med de fristående skolorna. Det gör att vi kan ge eleverna mer stöd än vad andra skolor kan, säger Malin Orwén. 


Bättre betyg bland 7:or och 8:or

Till hösten fortsätter arbetet på Hjällboskolan. Malin Orwén ser ljust på framtiden. 

– De som börjar 9:an till hösten har bättre betyg i 8:an än vad de som slutade 9:an nu hade för ett år sedan och de som slutade 7:an nu sticker verkligen ut. Redan nu när de slutade 7:an har 60 procent av eleverna betyg som gör att de kommer att vara behöriga att söka till gymnasiet. Detta är en årskull där vi har gjort insatser i början av grundskolan för de elever som har särskilda behov, säger hon.

Och förhoppningar om goda skolresultat har hon också för de som nu slutade 6:an. 

– Deras resultat i 6:an är bättre än de som nu slutade 9:an hade när de gick i 6:an. 

Ali Dallachi jobbar som fritidspedagog på Bläseboskolan.


Och på Bergsgårdsskolan…

Eleverna som slutade 9:an på den andra grundskolan i Hjällbo, Bergsgårdsskolan, nu i juni hade ett genomsnittligt meritvärde på 170,1. Det är en minskning med 0,2 i meritvärde jämfört med de som slutade 9:an på Bergsgårdsskolan för ett år sedan. 36,6 procent av de som slutade 9:an på Bergsgårdsskolan i år hade minst godkänt betyg i samtliga ämnen och 51,2 procent var behöriga till att söka ett yrkesprogram på gymnasiet. 

Fakta Meritvärde

Meritvärdet är summan av de 16 bästa betygen på grundskolan. Det är också möjligt att räkna med ett 17:e betyg, betyget i moderna språk om du läser detta ämne inom ramen för språkval. Om man räknar med 16 betyg är det högsta möjliga meritvärdet 340.

Så här mycket är varje betyg värt när man räknar från meritvärdet. Betyget E är godkänt och betygen F är icke godkänt. 

A =  20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = 0 poäng.

Läs mer

Många stipendier för utveckling och prestation på Hjällboskolans skolavslutning, iHjällbo.se 17 juni 2020

Elever på Hjällboskolan plockar skräp för att för pengar till sin efterlängtade skidresa till Sälen, iHjällbo.se 11 mars 2020

”Det går bra för de elever som gått i Hjällbos skolor sedan skolstarten”, iHjällbo.se 18 september 2019

Prisregn över elever i Hjällbo på skolavslutningen, iHjällbo.se 14 juni 2019

Struktur ger bättre skolresultat på Hjällboskolan, iHjällbo.se 23 januari 2019

Malin Orwén leder Hjällboskolan där all personal har hjärtat på rätt ställe, iHjällbo.se 14 december 2018


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.