På dagens parkeringsplats, bollplan och gräsmatta vid Sandspåret finns det planer för att bygga bostadsrätter och villor. Men arbetet går trögt.

Planerna för nya bostadsrätter på Sandspåret står stilla på grund av problem att bygga ny förskola

Arbetet med att ta fram en plan för hur det ska byggas nya bostadsrätter på Sandspårets parkeringsplats står still, men viljan hos BoKlok och Göteborgs stad om att bygga finns kvar. 
– Vi har goda erfarenheter av att bygga bostadsrätter i Angered och vi har något att tillföra Hjällbo. Med bostadsrätter i Hjällbo blir det möjligt att ändra sin boendeform och bo kvar i Hjällbo, säger Alvaro Florez, affärsutvecklare för BoKlok i Göteborg. 

Arbetet handlar om att ta fram en så kallad detaljplan för att kunna bygga mellan 100 och 140 bostadsrätter och småhus där det i dag är parkering, gräsmatta och bollplan. 

– Jag tror att det finns personer som vill flytta till Hjällbo, säger Alvaro Florez.

Alvaro Florez

Problemet är att hitta en bra plats för att bygga en ny förskola så att det finns förskoleplatser till barnen som kommer att bo i de nya bostäderna. Tanken var att riva förskolan på Skolspåret 2, ta fram en plan för hur en ny större förskola skulle kunna byggas på samma plats. 


Buller från motorvägen stoppar bygge av ny förskola

– Vi kommer inte att kunna bygga en ny förskola där, säger Ulrika Lindahl, planarkitekt på Göteborgs stads stadsbyggnadskontor. 

Det beror på att bullret från motorvägen och järnvägen låter för mycket på den platsen.

Nu letar Göteborgs stad efter en ny plats där det går att bygga en förskola i Hjällbo för att öka antalet förskoleplatser. Det är ett arbete som ingår i ett större arbete som handlar om att hitta platser för fler bostäder och fler förskolor i hela Angered. 

Ulrika Lindahl

– Jag hoppas att vi kan fortsätta arbetet med att ta fram en detaljplan för förskola och bostäder i Hjällbo mot slutet av året, säger Ulrika Lindahl. 

– Detta försenar arbete med de bostäder som vi vill bygga på Sandspåret, säger Anthon Samuelsson, projektutvecklare för BoKlok. 


“Vi vill bygga för personer som inte har de största plånböckerna”

– BoKlok vill bygga snabbt, hållbart och rationellt. Vi vill bygga bostäder för personer som inte har de största plånböckerna. En ensamstående förälder med två barn ska kunna köpa en bostadsrätt av oss. Vi bygger också för pensionärer och för de som köper sin första bostadsrätt, säger Alvaro Florez. 

Att det finns ett fungerande centrum och att GöteborgsLokaler, som äger fastigheterna i Hjällbo Centrum, ska fräscha upp dem, ser han som en fördel. Att det finns bra kollektivtrafik till och från Hjällbo och att marken på Sandspårets parkering är enkel att bygga på lyfter han fram som andra fördelar. 

Anthon Samuelsson

– Det saknas bostadsrätter i Hjällbo. Därför har vi något att tillföra till Hjällbo. Vi kan tänka oss att bygga mer i Hjällbo än det som vi planerar nu, säger Alvaro Florez.


Ny parkeringsplats kan komma mellan dagens hus

En annan sak som inte är klar är hur dagens parkeringsplatser för bilar ska ersättas när det byggs bostäder där. Parkeringsplatser behövs också för de som ska bo i de nya bostäderna.

– Vi har skissat på olika lösningar tillsammans med Egnahemsbolaget som vill bygga småhus på samma plats. En idé är att bygga parkeringsplatser mellan dagens hus på Sandspåret. Det handlar om de mellanrum där det inte är gårdar, säger Anthon Samuelsson. 

En utredning är gjord som visar att det inte är små många av dagens parkeringsplatser på Sandspåret som används.

– Det gör det lättare att hitta andra lösningar. Sedan är det ju en fördel att kollektivtrafiken till och från Hjällbo är så bra, säger Anthon Samuelsson.

Bild över de planerade bostadsrätterna i Skegrie, Trelleborg, som BoKlok bygger.

Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.