Nu är hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Poseidon för 2020 färdig.

De nya hyrorna för 2020 är klara. Höjning med 1,8 procent i Hjällbo.

De fyra allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg och Hyresgästföreningen är nu överens om nya hyresnivåer. Hyreshöjningen för dessa lägenheter variera mellan 0 och 2,9 procent beroende på bland annat standard, service och underhåll.

– Hyreshöjningen i Göteborg landar på 1,8 procent i genomsnitt och det är det som gäller för Poseidons hyresrätter i Hjällbo, säger distriktschef Dennis Andersson. 

Ammal Said är aktiv i Hyresgästföreningen på Bergsgårdsgärdet.

Ammal Said bor på Bergsgårdsgärdet är aktiv i Hyresgästföreningen och för hennes 4:a kommer ökningen att bli strax under 150 kronor i månaden.

– Jag har inte hängt med så bra i förhandlingarna för 2020, men såg informationslappen i trappuppgången. Tycker kanske att det är lite mycket…Men jag har förstått att Poseidon valt att inte ta ut hyreshöjningen förrän den 1 juli. Det innebär att hyresgästerna inte behöver betala sex månader retroaktivt – och det är ju positivt, säger hon.

Dennis Andersson, distriktschef för Poseidon i Angered.

Poseidons Dennis Andersson är nöjd med att hyreshöjningen i Hjällbo har hamnat på medelvärdet för Göteborg.

– Det innebär att de flesta av våra fastigheter ligger på ”rätt hyra” i förhållande till standard och läge. En höjning behövs för att kompensera oss för normala kostnadsökningar i form av höjda taxor, löner och inflation, säger han. 

Betalar du hyran via autogiro justerar Poseidon beloppet automatiskt. Du kommer att få en hyresavi med posten under juni eftersom hyran är ändrad, men autogirot fungerar som vanligt.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.