Målet är att Hjällbo ska vara ett rent bostadsområde. Nu inleds arbetet med att bygga 16 miljöhus för att göra det lättare att göra sig av med sina sopor och att återvinna det som är möjligt. På bilderna syns miljöhuset som öppnade på Bondegärdet under 2019 och Dennis Andersson, distrikschef för Poseidon i Angered.

16 nya miljöhus i Hjällbo ska göra det lättare för hyresgäster att göra rätt med soporna

Nu tas ett nytt steg för att minska nedskräpningen i Hjällbo. 16 nya miljöhus ska byggas som ersätter dagens avfallsbehållare i hela området. Målsättningen är att komma igång med byggandet innan årsskiftet.

Det finns åsikter bland hyresgästerna om att molokerna borde tömmas oftare än en gång i veckan. Nu planerar Poseidon för att de ska tömmas oftare om det behövs.

– Beslutet är taget och nu drar vi igång processen med att söka bygglov, säger Dennis Andersson, distriktschef för Poseidon i Angered.

Under vintern och våren har det varit stora problem med råttor i Hjällbo. Orsakerna är flera, men nedskräpning och matandet av fåglar är, enligt företaget Anticimex som är experter på att bekämpa råttor, några av de främsta skälen.


Moloker ska tömmas oftare om det behövs

Tack vare alla de åtgärder som har satts in har råttorna blivit färre, men arbetet fortsätter för att få ner antalet ännu mer. 

Poseidon har fått en del kritik när det gäller tömningarna av molokerna, främst för att avfallsbehållarna inte töms när de är fulla. De fulla behållarna bidrar till att det blir skräpigt runt dem och att sopor slängs på fel platser. 

Dennis Andersson, distriktschef för Poseidon i Angered, är medveten om att det kommer att krävas fortsatta insatser för att hålla råttorna borta.

– Vi tar åt oss de synpunkterna. Om det behövs kommer vi nu att tömma oftare än en gång i veckan, säger Dennis Andersson.


Ett rent Hjällbo fritt från skräp är prioriterat

I längden behövs dock andra metoder och därför är han glad över satsningen på de nya miljöhusen.

Varför är miljöhus en bra lösning?

– Därför att då kan allt avfall slängas på samma ställe och hyresgästerna slipper gå runt till olika platser, säger han.

I mars i år plockade Omid Abassi och hans klasskamrater i årskurs 8 på Hjällboskolan skräp i Hjällbo. I en låda för grus hittade han slängda sopor.

Vid de nya miljöhusen kommer man alltså kunna slänga grovavfall, restavfall och det som ska återvinnas. 

Dennis Andersson är medveten om att det kommer att krävas fortsatta insatser för att hålla råttorna borta. Han är tydlig med att arbetet med att hålla området rent och fritt från skräp är prioriterat.

– Och råttorna är inget som enbart drabbar Hjällbo utan ett generellt problem. De finns överallt, säger Dennis Andersson.


Fakta

16 nya miljöhus ska byggas vid Poseidons hyresområden i Hjällbo. 

Sedan tidigare finns två miljöhus på Bondegärdet och ett tredje är på gång.

I de nya miljöhusen ska allt avfall kunna slängas i olika kärl på samma plats.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.