En stor skylt på torget i Hjällbo centrum uppmanar boende och besökare i Hjällbo att inte mata fåglarna eftersom den utlagda maten locka till sig råttor. När råttor enkelt får tillgång till mat får de enklare att föröka sig.

Råttorna i Hjällbo blir färre. Fortsatt uppmaning om att inte mata fåglarna.

Under den gångna vintern har det varit stora problem med råttor i Hjällbo. Tack vare flera olika insatser verkar det nu som att läget är något bättre. Men det är för tidigt att blåsa faran över.
– Jag ser inte längre några råttor som springer omkring i området, säger Magnus Nilsson, miljövärdssamordnare på Poseidon i Hjällbo.

Magnus Nilsson är samordnare för Poseidons miljövärdar. Han märker tydligt att insatserna som gjorts hittill har lett till att antalet råttor har minskat.

Det återstår ännu, enligt honom, en hel del arbete innan råttorna har kommit ner i antal till en acceptabel nivå.

– Ja, även om det är mycket goda nyheter så är det viktigt att hålla i, säger Jan Werner, råttbekämpningsexpert på Anticimex.


Insatserna ger resultat

Det är flera åtgärder som tillsammans har lett fram till ett hittills lyckat resultat. Saneringen drog igång i januari och sedan dess har det gått åt stora mängder med bekämpningsmedel.

Anticimex har även använt sig av råttfällor, både i avloppen och ovan mark.

– Informationskampanjen har också spelat en stor roll, säger Jan Werner. 


Nya skyltar med uppmaningar

Jan Werner, råttbekämpnningsexpert på Anticimex, kontrollerar en råttfälla på Bergsgårdsgärdet.

Nu gäller det, enligt honom, att förebygga så att råttorna inte får en chans att börja föröka sig igen. Och då handlar det om att sprida kunskap. Det senaste i den vägen är de skyltar som nu finns runt om i Hjällbo med uppmaningen att inte mata fåglarna eftersom maten blir liggande på marken och därmed blir föda åt råttorna. 


Slängd mat lockar råttor

– Det allra viktigaste, framför allt under höst och vinter är att inte mata fåglarna, säger Jan Werner.

När det nu blir varmare är det avgörande att hålla koll på nedskräpningen. Överblivet matavfall, både i naturen och vid molokerna kommer att locka till sig råttor.

– Därför får vi inte slappna av nu utan det gäller verkligen att hänga i. Det vore så trist om råttorna kom tillbaka igen när vi har lyckats så bra, säger Jan Werner.

En råtta kan klättra flera våningar upp i avloppsrör. Denna råtta gnagde sig in i en lägenhet en våning upp.

Fakta om brunråttan

Ett råttpar kan göra att det under ett år blir mellan 800 och 1 000 nya råttor.

Råttor kan ta sig igenom ett hål på två centimeter.

Råttor kan hoppa upp till 80 centimeter och falla flera meter utan att skada sig.

Råttor är duktiga simmare och kan vara under vatten i fem minuter. 

Råttor kan klättra på insidan av ett lodrätt avloppsrör – i flera våningar.

Råttors tänder växer hela tiden, därför måste de gnaga ner dem. 

Råttor blir upp till 20–30 centimeter långa, utan svans. Källa: www.anticimex.se


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.