Rädda Barnen – Studierum

Rädda Barnen erbjuder studiero för gymnasieelever som nu studerar på distans genom att hålla sin lokal öppen varje vardag. För att minimera risken för smittspridning finns det plats för tolv elever som mest. Rädda Barnen bjuder på fika. 

Datum

16 april, 2021

Tid

09.00 - 14.00

Plats

Rädda Barnens lokal, Skolspåret 31, Hjällbo.

Arrangör

Rädda Barnen

Kontaktperson

 laxhjalpenhjallbo@gmail.com