I mitten av mars sätter Poseido upp kameror i inomhus i sex uppgångar på Skolspåret och Bergsgårdsgärdet i Hjällbo. Syftet är att öka hyresgästernas trygghet.

Sex trappuppgångar i Hjällbo blir först i Göteborg med bevakningskameror inomhus för att öka tryggheten

Hyresgästerna som bor närmast Hjällbo Centrum har önskat att bostadsbolaget Poseidon ska agera för att minska skadegörelse i entréerna och att få slut på att personer som inte bor i huset befinner sig där under kvällar och nätter. Nu sätter Poseidon upp kameror inomhus i vissa entréer och källare.
– Vi vill skapa trygghet för våra hyresgäster, säger Svante Lahti, distriktschef för Poseidon i Hjällbo.

Alija Alisic rör sig mycket i Hjällbo med hunden Bosse som är en tibetansk spaniel. När han möter ungdomar i sin egen trappuppgång brukar han prata med dem. Han har förståelse för de som vill att det ska finnas kameror i trappuppgångar och källare för att öka tryggheten och förebygga brott.

Alija Alisic bor på Skolspåret 33, en av de tre uppgångar på Skolspåret närmast Hjällbo centrum, som kommer att få kameror i entréerna och källarna i mitten av mars. Han är ofta ute på kvällspromenad med familjens hund Bosse och möter ungdomar som står i entrén. 

– De söker skydd från väder och från andras ögon. Trappuppgången är deras fristad. Här kan de rulla sin joint och och röka, säger Alija Alisic. 


Ungdomar röker cannabis i Alija Alisics trappuppgång

Han menar att det luktar cannabis i trappuppgången nästan varje kväll. 

– De har ingen annanstans att ta vägen. Jag kan förstå dem. De är inte aggressiva om man är trevlig tillbaka. Jag brukar prata med dem, säger han.

Hans erfarenhet är att ungdomarna lämnar entrén när trygghetsgruppen kommer och säger till dem. 

Alija Alisic har inga problem med ungdomarna som brukar röka cannabis i trappuppgångarna.
– Först och främst får man se till att ungdomarna har något annat att göra. Det borde finnas fler träffpunkter för ungdomar så att de kan göra något annat än att vara i trappuppgångarna.

– Jag känner mig trygg här men det finns säkert andra som känner annorlunda och som stör sig på ungdomarna. De känner sig kanske osäkra kring vad som ska hända när man möter åtta ungdomar i entrén som är påverkade av narkotika, säger Alija Alisic.


Stor majoritet av hyresgästerna säger ja till kamerabevakning

Han motsätter sig därför inte att det sätts upp kameror i entrén och källaren i hans trappuppgång. 

– Men visst kan man känna sig iakttagen med en kamera i entrén, säger han.

– Detta är en stark åsikt från hyresgästerna. De upplever oro och vill att Poseidon gör något. Vårt intresse är att skydda fastigheterna, öka tryggheten och få slut på skadegörelse och nedskräpning. De intressena väger tyngre än att inte sätta upp bevakningskameror. Därför är det möjligt för Poseidon att sätta upp kameror enligt kamerabevakningslagen, säger Svante Lahti.    

Poseidon har frågat de boende i de sex trappuppgångarna om de vill ha kameror inomhus. En klar majoritet sa ja.

Poseidon har frågat alla 185 hyresgäster som bor på Skolspåret 31, 33 och 35 samt Bergsgårdsgärdet 76, 77 och 78 om de vill ha kamerabevakning. 155 hyresgäster eller 83 procent av de tillfrågade har sagt ja, tre sa nej och 29 har inte svarat. 


Kamerorna ska förebygga brott och kan hjälpa polisen

I de tre uppgångarna på Bergsgårdsgärdet blir det kameror i källarna. Det blir de första kamerorna som är monterade inomhus i de kommunala bostadsbolagens bestånd i Göteborg. Tanken är att kamerorna ska förebygga brott och vara till hjälp om polisen vill utreda brott som skett i trappuppgångarna. 

– Detta är en sista utväg. Vi har försökt att förebygga genom att byta lås i entréerna till ett nytt elektroniskt system och satt in väktare, säger Svante Lahti. 

– Detta är en stark åsikt från hyresgästerna. De upplever oro och vill att Poseidon gör något, säger Svante Lahti, distriktschef för Poseidon i Hjällbo.

Om ett halvår är det tänkt att Poseidon ska utvärdera om kamerorna har gjort att hyresgästerna känner sig tryggare och att skadegörelsen och nedskräpningen har minskat. 

– Det finns en risk att problemen flyttar till andra trappuppgångar, men vi gör detta för att visa våra hyresgäster att vi gör det som de önskar, säger Svante Lahti.

– Jag vet inte hur länge kamerorna får vara hela, säger Alija Alisic.


Fakta om kamerabevakning

– Totalt tolv kameror ska sättas upp i entréerna och i källarna på Skolspåret 31, 33 och 35 samt på Bergsgårdsgärdet 76, 77 och 78.

– Kamerorna kommer att filma på kvällar och nätter. Under sommarhalvåret kommer kamerorna att vara igång mellan klockan 21.00 och 04.30. Under vinterhalvåret kommer kamerorna att vara igång mellan klockan 18.40 och 04.30.

– En person på Poseidon kommer att ha tillgång till filmerna som kommer att sparas under 14 dagar. Filmerna kan lämnas till polisen för att utreda eventuella brott.

– Det kommer att finnas skyltar i de entréer och källare där det finns kameror.

– Kamerabevakningen kommer att utvärderas efter halvår. Om behovet av att ha kamerabevakning inte finns kvar kommer kamerorna att tas bort.

Effekten av kamerabevakningen ska utvärderas efter ett halvår. Svante Lahti skulle bli nöjd om resultatet blir att kamerorna inte behövs.

Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.