Malyn Yusuf, Sahra Elmi och Ammal Said bor på Bergsgårdsgärdet i Hjällbo. Under den första av fyra trygghetsvandringar i bostadsområdet ger de sina synpunkter på tryggheten i området till Svante Lahti, distriktschef för Poseidon i Hjällbo.

Boende på Bergsgårdsgärdet vill få ordning på soporna och tvättstugorna

Boende på Bergsgårdsgärdet vill få ordning på sopor och tvättstugor. Det står klart efter den första trygghetsvandringen i Hjällbo som genomfördes 13 februari. De flesta boende som är med tycker om att det nu är svårare att köra in med bil på gårdarna.

Bebak är trygghetsvärd i Hjällbo med särskilt ansvar för Bergsgårdsgärdet. Han leder trygghetsvandringen.

Bebak är trygghetsvärd med ett särskilt ansvar för Bergsgårdsgärdet. Han och Pezhman Valadbeigi, som är en av Poseidons husvärdar på Bergsgårdsgärdet, står framför de boende som kommit till Framtidens Hjällbo-lokalen. De två berättar om hur de boende på Bergsgårdsgärdet har svarat i bostadsbolaget Poseidons senaste undersökning om service och trivsel. 


Saknar rum för grovsopor och återvinning

De flesta är nöjda med sitt boende och bostadsområdet, men andelen som är nöjda är färre i år än i fjol. Många har svarat att man saknar grovsoprum och återvinningsrum. Sedan i somras är det inte möjligt att kompostera matavfall eftersom det slängdes skräp i komposten. 

Pezhman Valadbeigi är husvärd för Bergsgårdsgärdet 31-60. Han går igenom vad Poseidon har gjort och vad som planeras.

– Jag kan avslöja att Poseidon jobbar på att öppna upp grovsoprum, återvinningsrum och komposten igen, säger Pezhman Valadbeigi.


Önskemål om tätare soptömning

Abdifatha Roble, som bor på Bergsgårdsgärdet 34, vill att moluckerna där man slänger sina soppåsar ska tömmas oftare. På storhelger vill han ha containrar på plats för att alla ska kunna slänga sina sopor.

Richard Tarlosi och Adnan Hassan jobbar som miljövärdar för Poseidon på Bergsgårdsgärdet. De lyssnar på åsikter om tvättstugor och möjligheten att leka på gårdarna från Jamilo Guure med barnen Yusra Guure och Maryama Guure.

– Vi undersöker vilka molucker som oftast blir fulla. Det skulle vara bra att tömma moluckerna på fredagar, säger Svante Lahti, distriktschef för Poseidon i Hjällbo. 

Det är ett problem att vissa slänger sina soppåsar utanför molockerna. Det gör det lättare för råttor att äta sig mätta och föröka sig. 

– Ligger det mat som råttorna kan äta äter de inte råttgiftet som vi lägger ut, säger Christian Eldstaf, chef för trygghetsgruppen. 


Möten på gårdarna med Anticimex

Maryama Guure antecknar vad som sägs under det inledande samtalet i Framtidens Hjällbo-lokalen. Mycket handlar om att hålla rent för att det ska var fint i området och för att inte råttorna ska få någon mat.

– Vi vill också uppmana alla att inte mata fåglarna eftersom den maten ligger kvar till råttorna. Det känns bra att Poseidon och Hyresgästföreningen nu jobbar tillsammans för att minska antalet råttor i Hjällbo, säger Ninni Jonzon, kommunikatör för Poseidon.  

Företaget Anticimex, som nu jobbar med att minska antalet råttor i Hjällbo, kommer att hålla möten på gårdarna i Hjällbo för att svara på frågor från boende om råttproblemet. 


Problem med tvättstugor och öppna dörrar

– Det är någon som stjäl ur tvättstugorna. Vi är oroliga för vad som ska hända, säger Jamilo Guure, som bor på Bergsgårdsgärdet 18.

– Här ska det saneras, tvättas och öppnas upp ett grovsoprum, säger Christian Eldstaf, chef för Poseidons trygghetsgrupp i Hjällbo.

– Vi vill ha en tvättstugevärd som på Sandspåret. Nu är torkskåpen trasiga, säger Sahra Elmi som bor på Bergsgårdsgärdet 20. 

När deltagarna på trygghetsvandringen lämnar Framtidens Hjällbo-lokalen för att promenera bland husen på Bergsgårdsgärdet stannar de vid en tvättstuga. Det ryker varm luft från ventilationen. 


Dålig ventilation är orsaken till problem

Jamilo Guure klagar på att det är varmt i hennes tvättstuga. Ibland står fönstren öppna i bland går de inte att öppna. Sahra Elmi undrar vem det är som ställer upp källardörrarna så att folk kan gå in i källare och tvättstugor. 

Plötsligt går det upp för dem att de finns ett samband. Dörrar och fönster ställs upp för att släppa ut värmen. Då passar andra på att gå in i källarna som inte ska vara där. Christian Eldstaf tar till sig att dålig ventilation i tvättstugorna skapar otrygghet i husen. 

– Det är sådant som vi ska se till att åtgärda, säger han. 

Bebak, Malyn Yusuf, Ammad Said, Sahra Elmi (skymd) och Svante Lahti under trygghetsvandringen på Bergsgårdsgärdet.


Olika åsikter om de nya låsen på bommarna

En fråga som väcker debatt handlar om de nya låsen till bommarna som gör det svårare att köra in med bilar på gårdarna. Nu krävs det att man får en kodad nyckel från husvärdarna som gör att man tillfälligt kan öppna bommarna.

Abdifatha Roble tycker att det är ett problem att man inte kan köra fram till dörren när man har handlat på helgen eller när man behöver taxi eller ambulans. 

– Det känns som om alla straffas för att några har misskött sig, säger han. 

– Ambulans, polis och brandkår kan alltid ta sig förbi bommarna, säger Christian Eldstaf. 


“Nu är det tryggt för barnen”

De andra deltagarna under trygghetsvandringen tycker att förändringen är bra. 

Richard Tarlosi, Jamilo Guure, Yusra Guure och Aisha Hashi talar om hur det kan kännas tryggare att bo på Bergsgårdsgärdet.

– Jag är en av de som har klagat på att det är bilar på gårdarna. Jag är tacksam för att de är borta. Nu är det tryggt för barnen att vara ute och leka på gården, säger Jamilo Guure.

Bebak är nöjd över trygghetsvandringen. Han har noterat en plats där belysningen är dålig och tagit till sig åsikter om grovsoprum och tvättstugor. 

– Här finns boende som bryr sig om sitt område. Jag har fått ett bra förslag om att genomföra en miljöaktivitet tillsammans med Hyresgästföreningen där barn får lära sig om sopsortering och nedskräpning, säger Bebak.

Kommande Trygghetsvandringar 

Skolspåret

19 februari. Samling i Framtidens Hjällbo-lokalen klockan 16.00.

Sandspåret

20 februari. Samling i Framtidens Hjällbo-lokalen klockan 17.00.

Kontakta Trygghetsgruppen

Telefonnummer: 031-3321590 (gemensamt)

Mejl: poseidon.trygghetsvardar@poseidon.goteborg.se

Ansvarig chef Trygghetsgruppen: Christian Eldstaf

Telefonnummer: 031-3321587

Ebru, trygghetsvärd för Poseidon, till höger, lyssnar på synpunkter från boende på Bergsgårdsgärdet.
Läs mer

Trygghetsvandringar ska öka tryggheten i Hjällbo ytterligare, iHjällbo 23 september 2019

Nu byts låsen i alla vägbommar i Hjällbo för att skapa tryggare gårdar, iHjällbo 31 oktober 2019

Bättre belysning och asfalt byts mot gräs när Bondegärdet i Hjällbo blir tryggare, iHjällbo 6 december 2019

Ny trygghetsgrupp ska öka servicen för boende i Hjällbo, iHjällbo 27 augusti 2018

Nu blir det trygghetsvandringar för alla som bor och verkar i Hjällbo, iHjällbo 9 februari 2020


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.