Ahmed, Bebak, Stefan och Ebru i Trygghetsgruppen planerar för fyra trygghetsvandringar i olika delar av Hjällbo under februari månad.

Nu blir det trygghetsvandringar för alla som bor och verkar i Hjällbo

Under februari bjuder Poseidons trygghetsgrupp in till fyra trygghetsvandringar där boende och verksamma i Hjällbo får möjlighet att komma med synpunkter på boendemiljön. 
– Vi vill få in synpunkter för att kunna förbättra, säger Christian Eldstaf, chef för trygghetsgruppen. 

I höstas gick företrädare för flera organisationer som jobbar med tryggheten i Hjällbo en trygghetsvandringen. Det handlade om personer från polisen, Poseidon, GöteborgsLokaler, Angereds stadsdelsförvaltning med flera. 

Några hyresgäster var inte med.  

EFTER. Buskarna utanför Hjällbo Second hand och vårdcentralen är nu nedklippta.
FÖRE. Samma buskar i början av hösten 2019 innan de hade klippts ner.


Buskar och träd har klippts ner

Efter den trygghetsvandringen har buskarna mellan vårdcentralen och parkeringen vid Hjällbo centrum klippts ner för att inte skymma sikten. Även längs gångstigen från parkeringsplatsen vid Sandspåret till Skolspåret 71 har buskar och små träd tagits bort. 

– Nu bjuder vi in alla som bor och alla som är verksamma i Hjällbo till fyra trygghetsvandringar. En på Skolspåret, en på Sandspåret, en på Bergsgårdsgärdet och en på Bondegärdet/ Hjällbo Lillgata. Vi kommer också att bjuda in Poseidons husvärdar och miljövärdar, Hyresgästföreningen och företrädare för park- och naturförvaltningen och lokalförvaltningen i Göteborgs Stad, säger Christian Eldstaf.

FÖRE. Christian Eldstaf, chef för trygghetsgruppen i Hjällbo, på stigen mellan Skolspåret 71 och Sandspårets parkering i början av hösten i fjol när buskarna och trädens grenar sträckte sig över stigen.
EFTER. I dag är det ljusare och bättre sikt längs stigen efter att buskar och små träd har tagits bort.


Diskutera vilka platser som känns trygga och vilka som känns otrygga 

Christian Eldstaf ser fram emot diskussioner om hur vi tillsammans kan skapa ett tryggt bostadsområde. Denna trygghetsvandring kommer att rikta sig om den fysiska utemiljön med fokus på belysning, nedskräpning, buskar och liknande saker. 

– Vissa frågor ska husvärdar och miljövärdar kunna svara på med en gång. Det vi vill ha reda på är vilka platser som man känner sig trygg på och vilka platser som man känner sig otrygg på, säger Christian Eldstaf.

Varje trygghetsvandring börjar med en samling i Framtidens Hjällbo-lokalen i Hjällbo centrum för att diskutera resultatet av AktivBo-undersökningen som hyresgäster har svarat på. 

Bebak, trygghetsvärd med ett särskilt ansvar för Bergsgårdsgärdet, vill diskutera hur det fungerar med grovsoprummen under trygghetsvandringen på Bergsgårdsgärdet.

Bland annat visar AktivBo-undersökningen att hyresgäster i alla delar av Hjällbo har synpunkter på belysningen, hur låsen till trapphusen fungerar, nedskräpning och råttor. 


Önskemål om tillgång till grovsoprum och rena tvättstugor 

– På Bergsgårdsgärdet finns många klagomål om att man inte kommer in i grovsoprummen, säger Bebak, trygghetsvärd med ett särskilt ansvar för Bergsgårdsgärdet. 

På Sandspåret har Ebru samma ansvar. 


Skräpigt i trapphusen

– Ett problem på Skolspåret som påpekas i AktivBo-undersökningen är att det finns personer i trapphusen som inte ska vara där. De skräpar ner och röker i trapphusen men även urinerar i trapphusen. Ett annat problem som upplevs är att det är svårt att få tvättider, säger Ahmed som är trygghetsvärd med ansvar för Skolspåret.

Ebru, trygghetsvärd med särskilt ansvar för Sandspåret, ser fram emot att få fler synpunkter om tvättstugorna under trygghetsvandringen på Sandspåret.

– Många klagar på att det är stökigt och smutsigt i tvättstugorna. Sedan hyresgästerna svarade på enkäten har Esma Aksüngür börjat som tvättstugevärd. Hon städar och har koll på hur de regler som finns i tvättstugor sköts. Även på bokningar i tvättstugan. Jag ser redan en skillnad, säger Ebru och tillägger att det är viktigt att alla som använder tvättstugan tänker på att hålla rent efter sig.

Under trygghetsvandringen på Bondegärdet och Hjällbo Lillgata vill trygghetsgruppen diskutera hur miljörummen fungerar. 

– Jag hoppas att det blir många som kommer och tycker till om sitt bostadsområde på dessa trygghetsvandringar. Vår förhoppning är att barn i Hjällbo ska kunna se att vuxna bryr sig och att alla hyresgäster förstår att det är möjligt att påverka, säger Christian Eldstaf. 

Ahmed, trygghetsvärd med särskilt ansvar för Skolspåret, vill diskutera hur det kan bli tryggare i trapphusen under trygghetsvandringen.


“Ta med grannarna till trygghetsvandringen”

Trygghetsgruppen har tidigare fått många klagomål om att bilar stått parkerade inne i bostadsområdet. 

– Nu har Poseidon ändrat nyckelsystemet i bommarna för att komma åt problemet. Vi har även satt igång en process för att komma itu med dagens problem med råttor i området, säger Christian Eldstaf.

Nu uppmanar han Hjällbobor att delta i trygghetsvandringarna. 

Stefan, som är trygghetsvärd i Hjällbo, ser fram emot att få ta del av idéer och åsikter om hur Hjällbo kan bli ett bostadsområde där fler känner sig trygga överallt.

– Ta med grannarna också. Tillsammans med de som är verksamma i området kan vi skapa ett attraktivare och tryggare bostadsområde, säger Christian Eldstaf. 


Fakta Trygghetsvandringar 

Bergsgårdsgärdet
13 februari. Samling i Framtidens Hjällbo-lokalen klockan 17.00.

Bondegärdet och Hjällbo Lillgata
18 februari. Samling i Framtidens Hjällbo-lokalen klockan 15.00.

Skolspåret
19 februari. Samling i Framtidens Hjällbo-lokalen klockan 16.00.

Sandspåret
20 februari. Samling i Framtidens Hjällbo-lokalen klockan 17.00.

Kontakta gärna trygghetsgruppen om du har frågor eller tips om hur tryggheten i Hjällbo kan bli bättre.

Kontakta Trygghetsgruppen

Telefonnummer: 031-3321590 (gemensamt)

Mejl: poseidon.trygghetsvardar@poseidon.goteborg.se

Ansvarig chef Trygghetsgruppen: Christian Eldstaf

Telefonnummer: 031-3321587


Kommande trygghetsvandringar

Till hösten blir det en ny omgång med trygghetsvandringar för boende och verksamma i Hjällbo. Då kommer trygghetsgruppen berätta vad som har gjorts med deltagarnas synpunkter under de trygghetsvandringar som är nu i februari.


Läs mer

Trygghetsvandringar ska öka tryggheten i Hjällbo ytterligare, iHjällbo 23 september 2019

Nu byts låsen i alla vägbommar i Hjällbo för att skapa tryggare gårdar, iHjällbo 31 oktober 2019

Bättre belysning och asfalt byts mot gräs när Bondegärdet i Hjällbo blir tryggare, iHjällbo 6 december 2019

Ny trygghetsgrupp ska öka servicen för boende i Hjällbo, iHjällbo 27 augusti 2018


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.