Trygghetsvandring Bondegärdet och Hjällbo Lillgata

Poseidons trygghetsgrupp bjuder in alla boende och verksamma i Hjällbo till fyra trygghetsvandringar, en i varje del av Hjällbo. Varje trygghetsvandring börjar med en genomgång av områdets resultat i hyresgästundersökningen AktivBo i Framtidens Hjällbo-lokalen i Hjällbo centrum. Sedan blir det en gemensam promenad i området där alla som är med för berätta om platser där man känner sig trygg på och platser som man inte känner sig trygg på. Det kan handla om belysning, buskar och träd, nedskräpning, lås och andra saker som rör utemiljön. Målet är att förbättra utemiljön och tryggheten i Hjällbo.  

Datum

18 februari, 2020

Tid

15.00 - 16.30

Plats

Framtidens Hjällbo-lokalen

Arrangör

Poseidon