Här är Hjällbos mest uppskattade husvärdar och miljövärdar. Från vänster: Shvan Amedi, Lu Zhang, Miro Matic, Mai Thi Nguyen, Chadi Racho och Esma Aksüngür.

Sandspåret har Hjällbos mest nöjda hyresgäster

Rekordmånga hyresgäster i Hjällbo har tyckt till om sitt boende och bostadsområde i den årliga undersökningen AktivBo.
– Det stärker oss att veta att vi når våra boende, säger Svante Lahti, distriktschef för Poseidon i Hjällbo.
Två resultat är att de boende på Sandspåret är mest nöjda och att fler hyresgäster tycker att det är skräpigt.

68 procent av hyresgästerna i Hjällbo har svarat på enkäten. Det är den högsta andelen bland Poseidons alla bostadsområden i Göteborg. 

– Tack vare att så många svarar och dessutom lämnar egna kommentarer får vi som jobbar för Poseidon i Hjällbo bra kunskap om vad boende här tycker, säger Svante Lahti.


Genomgående bra betyg 

När det gäller servicenivån, det vill säga hur nöjda hyresgästerna är, hamnar den siffran på drygt 76 procent. Den har gått ner något från förra året men Svante Lahti är inte orolig.


I oktober bytte Poseidon lås på bommarna. Förut fanns det över 10 000 nycklar som öppnade bomlåsen och många parkerade sina bilar på gårdarna i Hjällbo.

Det finns flera orsaker till att hyresgästerna överlag ger Poseidons Hjällbodistrikt bra betyg. Under förra året satsade Poseidon på att öka tryggheten, bland annat genom att byta lås till bommarna för att ingen ska parkera sina bilar på innergårdarna. Entréerna till husen har rustats upp och de flesta av alla olovligt monterade paraboler är borta.

– Nergången är marginell och från en hög nivå, säger han.


Paraboler på husväggarna skadade fasaderna och kunde ramla ner och skada någon person.


Bättre service och utemiljön på Sandspåret

Det område som får högst betyg i undersökningen är Sandspåret, där siffrorna har gått upp rejält på alla punkter. Till exempel tycker över 90 procent av de boende att de får hjälp när det behövs. Ännu fler är nöjda med utemiljön. 


Bättre utemiljö och bättre service från husvärdar och miljövärdar gör att de boende på Sandspåret uppskattar sitt boende mest av hyresgästerna i Hjällbo. 
Från vänster: Shvan Amedi, Chadi Racho, Lu Zhang, Mai Thi Nguyen, Esma Aksüngür och Miro Matic.

Shvan Amedi och Chadi Racho är husvärdar på Sandspåret och deras recept är:

– Engagemang och att vi har bra kontakt med hyresgästerna.

Miljövärden Miro Matic som har jobbat länge i området håller med.

– Vi känner de boende och de känner oss, säger han.


Många klagomål på sophantering och råttor


De senaste åren har det blivit vanligare med råttor i Hjällbo. Nu tar Poseidon krafttag mot råttorna och uppmanar boende i Hjällbo att inte mata fåglarna eftersom det ger mat åt råttorna.

Men det finns en fråga där betygen sjunker bland de svarande i hela Hjällbo. Det handlar om att bostadsområdet ska vara rent och snyggt. Många av de som svarat klagar på sophantering, nedskräpning – och på förekomsten av råttor.

– Här har vi vår största utmaning. Vi måste komma till rätta med alla de problemen, säger Svante Lahti.

Wilma, Angelina, Lamia och Lamija plockade skräp på Bergsgårdsgärdet när de var lediga på 1 maj i fjol. 
– Tänk dig en värld där vi inte plockar skräp och en värld där vi gör det. Vilken skillnad det är. Jag försöker säga till andra att inte skräpa ner, säger Lamia Arnautalic.

Fakta AktivBo 2019

Hyresgästundersökningen genomförs varje år och delas ut till hälften av hushållen i Hjällbo. Det gör att det är möjligt att svara på enkäten vartannat år. 
– Svarsprocent: 68 procent (2018: 58 procent)
– Servicenindex: 76 procent (2018: 77 procent)
– Boinflytande: 75 procent (2018: 76 procent)
– Trygghet: 76 procent (2018: 76 procent)
– Rent och snyggt: 70 procent (2018: 72 procent)
– Hjälp när det behövs: 81 procent (2018: 82 procent)Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.