Råttorna får mat genom att sopor läggs utanför sopkärlen och av att mat läggs ut till fåglar.

Poseidon tar krafttag mot råttorna. Uppmanar Hjällbobor att inte mata fåglarna. 

Nu ska problemet med råttor som springer runt i Hjällbo minska. Det har bostadsbolaget Poseidon bestämt. Därför ska trasiga avloppsrör lagas och fler råttfällor ska sättas ut. Men det krävs också att de boende i Hjällbo slutar mata fåglar och ställa sopor utanför sopkärlen.

En råtta springer runt på asfalten mellan folkhögskolan och föreningshuset. Efter ett tag springer den in i ett av många råtthåll som finns i rabatter och vid husfasader. Problemet med råttor i Hjällbo har blivit större de senaste åren. 

Ett råtthål i gräsmattan vid en av förskolorna i Hjällbo.


Bergsgårdsgärdet och Sandspåret först ut i arbetet mot råttorna

Nu tar Poseidon hjälp av företaget Anticimex för att få slut på att råttor springer ovan jord. Först ut är husen på Bergsgårdsgärdet och Sandspåret där arbetet med att sätta ut fler råttfällor har börjat denna vecka.

Men Roine Bengtsson, förvaltare på Poseidon i Hjällbo vet att det inte kommer att räcka. 

– Poseidon och alla hyresgäster måste samarbeta. Annars kommer problemet med råttor fortsätta att öka. Det som boende i Hjällbo kan göra är att sluta mata fåglar. Det är råttorna som äter upp mat som läggs ut till fåglarna. Och så måste alla sopor läggas i sopkärlen. Om alla slutar mata råttorna i dag kommer råttproblemet att minska på några månader, säger Roine Bengtsson. 

Jan Werner, Anticimex och Roine Bengtsson, Poseidon, samarbetar för att minska problemet med råttor i Hjällbo.


Hyresgästföreningen ger Poseidon stöd i arbetet

Hyresgästföreningen stöder det som Poseidon nu gör för att minska problemet med råttor.

– Råttorna påverkar hyresgästernas trygghet och hälsa. Vi behöver informera på ett pedagogiskt sätt om hur råttorna blir fler av att man matar fåglarna eller slänger skräp utanför sopkärlen. Det handlar om att skapa en medvetenhet och jobba med alla målgrupper, från små till stora, säger Alfredo Torrez, projektledare för Hyresgästföreningen i Hjällbo.


På ett år kan ett råttpar föröka sig till 1 000 råttor

Jan Werner är servicechef för Anticimex i Göteborg och har jobbat med att bekämpa råttor och andra skadedjur under många år. Med van blick hittar han råtthålen i jorden och i husfasaderna. Han ser gångarna i gräsmattan där råttorna springer.

En råtta har tagit sig in i en lägenhet på markplan genom att gnaga sig igenom väggen från balkongen.

– Råttor förökar sig snabbt. På ett år kan ett råttpar ge upphov till mellan 800 och 1 000 råttor. Utan mat överlever färre råttor, säger han. 

Han kollar de elektroniska fällorna som finns vid några fasader på Bergsgårdsgärdet. I vissa har det fångats råttor. I vissa andra inte. 


700 råttor fångandes i Hjällbos avlopp ifjol

– Vi gör allt vi kan för att laga avloppsrör och för att ställa ut fällor i avloppsrören. Under 2019 fångade vi 700 råttor i avloppsrören i Hjällbo, säger Roine Bengtsson. 

Nu filmas avloppsrören under husen på Sandspåret för att hitta hål där råttorna enkelt kommer in i rören. Avloppsrör med hål ska lagas med så kallad relining. 

Ett råtthål i en rabatt på Bergsgårdsgärdet.

– Råttorna äter allt och gnager sig in överallt. De kan komma upp i toaletter och gnaga sig genom golven till lägenheter i markplan. Råttorna förstör elkablar och kan förstöra kablar på bilarna, säger Roine Bengtsson. 


Vill samarbeta för att bekämpa råttproblemet

Hans rekommendation till hyresgäster som har bilar parkerade i Hjällbo är att ta reda på om deras försäkringar täcker skador som råttor har gjort. 

– Ska vi få bort råttorna med gift får det inte finnas mat som ligger slängd på marken. Då äter råttorna maten och struntar i giftet. Vi tar detta problem på största allvar. Poseidon och hyresgäster behöver samarbeta för att vi ska lyckas, säger Roine Bengtsson. 

Fakta

Detta gör Poseidon för att minska på problemet med råttor i Hjällbo

– Uppmanar alla boenden i Hjällbo att inte mata fåglar och att slänga alla sopor i sopkärlen.
– Har satt upp bommar som hindrar personer som inte bor i Hjällbo att komma in i bostadsområdet med bilar för att göra sig av med sina sopor.
– Sätta upp skyltar om att det är förbjudet att mata fåglar. 
– Nytt miljöhus på Bondegärdet.
– Nedskräpningsavgift för hyresgäster som slänger sopor utanför kärlen
– Tätar avloppsrören.
– Fler råttfällor i avloppsrör och ovan mark.
– Bjuder in alla hyresgäster till temadagar där Anticimex svarar på frågor om råttor.
– Fler grovsoprum.

Information från Poseidon

Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.