Shukri Darod och Rahma Aadan sitter i styrelsen för den lokala hyresgästföreningen på Sandspåret. Nu planerar de för mer verksamhet.

Nu planerar hyresgästföreningarna i Hjällbo för att öppna upp och bjuda på fler aktiviteter för mer gemenskap, motion och kunskap

De lokala hyresgästföreningarna i Hjällbo är viktiga för att skapa gemenskap och för att samla hyresgästernas åsikter. Nu planerar föreningarna för att samarbeta mer kring större aktiviteter och se till att de nya lokala hyresgästföreningarna på Bondegärdet och Hjällbo Lillgata kommer igång. Det verkar också som de boende och föreningar i Hjällbo kan hyra fler lokaler.

Det är kvinnorna som leder arbetet inom de lokala hyresgästföreningarna i Hjällbo. När personer som är med i styrelserna för de lokala hyresgästföreningarna på Skolspåret, Sandspåret och Bergsgårdsgärdet samlas är det tio kvinnor och en man. 

Alfredo Torrez, projektledare för Hyresgästföreningen i Hjällbo.


“Det är ni, är ni, är ni” 

– Ni som kan bostadsområdet ska sätta agendan för vad som ska göras och prioriteras i Hjällbo och vad som inte ska göras. Det är ni, är ni, är ni, säger Alfredo Torrez, projektledare inom Hyresgästföreningen med ansvar för Hjällbo. 

Han tittar på de som samlats i Äldreträffens lokaler på Skolspåret 23 och som har börjat mötet med att äta kolgrillat nötkött, grillade grönsaker, ris och bröd. 

Sahra Elmi, Alfredo Torrez, Shukri Warsame och Ammal Said äter innan planeringen för årets aktiviteter börjar.

– Det är ni som bor här som tillsammans med stadsplanerare och projektledare förändrar staden. Det är ni som ska berätta för bostadsbolaget Poseidon och Angereds stadsdelsförvaltning om behovet och vilka insatserna man bör göra i området. Det gäller för dem att ha en dialog med er, säger Alfredo Torrez.


Gemensamma resor och Eidfest

Han ger styrelseledamöterna för de lokala hyresgästföreningarna på Skolspåret, Sandspåret och Bergsgårdsgärdet i uppdrag att planera vilka aktiviteter och insatser som de vill ha i föreningarna. 

Styrelseledamöterna fyller snabbt post it-lappar med aktiviteter. Det handlar om sociala aktiviteter för alla boenden i Hjällbo, som projektledaren ska hitta metoder för ändamålet. Det kommer också upp lappar med förslag på resor till Gekås i Ullared, Skara sommarland och Borås djurpark. Dessa ska arrangeras av styrelserna för de olika lokala hyresgästföreningarna. En annan idé är att ordna en Eidfest för både muslimer och icke-muslimer i Hjällbo.

Alfredo Torrez tar del av post it-lappar med aktiviteter från Faadumo Dilriye och Rahma Aadan som är med i styrelserna för de lokala hyresgästföreningarna på Skolspåret respektive Sandspåret.

– Poseidon vill se aktiva lokala hyresgästföreningar som öppnar upp sin verksamhet för alla hyresgäster i Hjällbo, säger Alfredo Torrez. 


Grillfest och aktiviteter för barn och unga

Diskussionerna är livliga. Personerna från Sandspåret talar om fotbollsturnering och friidrottsturnering för barn och ungdomar. Gruppen från Skolspåret talar om att ordna med gympa för kvinnor, biobesök och besök på Universeum. Gruppen från Bergsgårdsgärdet kan tänka sig att ordna grillfest. Alla föreningar planerar för medlemsmöten där alla medlemmar ska kunna komma med förslag på vad man vill att den lokala hyresgästföreningen ska göra.

Faadumo Dilriye och Leyla Hersi planerar aktiviteter för den lokala hyresgästföreningen på Skolspåret.


Läxhjälp ska förbättra skolresultaten

Poseidon driver projektet Framtidens Hjällbo och hyresgästföreningarna i Hjällbo ska stötta det arbetet. Syftet med projektet är bland annat om att förbättra skolresultaten, öka tryggheten och se till att fler Hjällbobor har ett jobb. 

Företrädarna för de lokala hyresgästföreningarna börjar planera för vilka insatser de vill göra för att nå målen för Framtidens Hjällbo och hur hyresgästerna ska få inflytande i Poseidons arbete. Det kan handla om att ordna läxhjälp och aktiviteter för barn och unga efter skolan. Alfredo Torrez kommer som projektledare att jobba vidare med att ta fram metoder så att hyresgästerna kan få aktivt inflytande och genomföra aktiviteter som ligger inom ramen för Framtidens Hjällbo.


Fler lokaler för hyresgäster att hyra

Post it-lapparna sätts upp på en tavla på väggen. Snart är tavlan full. 

– Jag ska presentera denna planering för Poseidon, säger Alfredo Torrez. 

Han berättar att han redan har talat med Poseidon om att Hyresgästföreningarna ska öppna upp sina lokaler i Hjällbo.

– Hjällbobor och andra föreningar ska nu kunna hyra Hyresgästföreningens lokaler i Hjällbo för kalas och utåtriktade aktiviteter som bidrar till Hjällbos utveckling, säger han. 

Shukri Darod och Abdirizak Jama berättar om planer på verksamhet för de boende på Sandspåret för Alfredo Torrez.
Läs mer

Poseidon och Hyresgästföreningen samarbetar för att lyfta hyresgästernas åsikter om Framtidens Hjällbo 

Hyresgästföreningen på Bergsgårdsgärdet håller rent och lär ut om klimatet

Hyresgästföreningen i Hjällbo kräver rätt till renovering utan standardhöjning

Hyresgästföreningen i Göteborgs hemsida


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.