Alfredo Torrez arbetar sedan 1 november 2019 åt Hyresgästföreningen i Hjällbo för att få med hyresgästernas åsikter i arbetet med Framtidens Hjällbo. – Det känns som om Hjällbo har vaknat, säger han.

Poseidon och Hyresgästföreningen samarbetar för att lyfta hyresgästernas åsikter om Framtidens Hjällbo

Alfredo Torrez jobbar för Hyresgästföreningen. Hans uppdrag är att få fler att gå med i Hyresgästföreningen och se till att åsikter från hyresgäster i Hjällbo kommer fram i arbetet med Framtidens Hjällbo.

Framtidens Hjällbo är ett arbete som drivs av bostadsbolaget Poseidon och många andra byggbolag, föreningar och olika förvaltningar inom Göteborgs stad. Arbetet innebär att renovera alla hyreshus i Hjällbo och bygga omkring 2 000 nya bostäder i Hjällbo. Det handlar också om att se till att fler Hjällbobor har ett jobb, att förbättra skolresultaten i Hjällbos skolor och få fler att känna sig trygga i Hjällbo. 


Vill kalla det för “Hjällbos visionärer”

För att lyckas med detta behöver boende i Hjällbo komma med idéer och åsikter. Därför har Poseidon och Hyresgästföreningen börjat samarbeta i något som kallas för Hjällbomodellen. 

– Hjällbomodellen handlar om att ge boende i Hjällbo inflytande över Hjällbos utveckling. Jag vill kalla det för “Hjällbos visionärer”. De som bor här i Hjällbo är experter på sitt eget bostadsområde och har många idéer och visioner för hur det går att utveckla Hjällbo. Det ska vi ta vara på, säger Alfredo Torrez.

Hans roll är att leda arbetet med att låta Hjällbobornas åsikter höras inom arbetet med Framtidens Hjällbo. För att lyckas med det behöver Hyresgästföreningen, enligt Alfredo Torrez, bli en starkare organisation i Hjällbo. 


Nya hyresgästföreningar på gång i Hjällbo

I dag finns hyresgästföreningar för de boende i Bergsgårdsgärdet, Sandspåret och Skolspåret. Bland de boende på Bondegärdet och på Hjällbo Lillgata är nya hyresgästföreningar på gång.  

– Hyresgästföreningen kommer att märkas mer när vi öppnar upp våra lokaler med aktiviteter, säger Alfredo Torrez.

– Nu ska vi organisera oss. Vi ska skapa fler hyresgästföreningar i Hjällbo och se till att de hyresgästföreningar som finns blir starkare. Både nya och gamla föreningar ska öppna upp för engagemang från nya medlemmar. De som vill engagera sig inom Hyresgästföreningen ska kunna göra det och Hyresgästföreningen kommer att märkas mer när vi öppnar upp våra lokaler med aktiviteter, säger Alfredo Torrez. 


“Alla boende ska få sin röst hörd”

Han ser möjligheten att boende i Hjällbo ska kunna samlas i olika grupper utifrån vad som intresserar dem. Det kan handla om frågor som miljö, odling och återvinning. 

– Hyresgästföreningen jobbar för alla hyresgäster i Hjällbo. Allt ska handla om att utveckla Hjällbo och för att alla boende ska få sin röst hörd, säger Alfredo Torrez. 

Alfredo Torrez är uppväxt i Hammarkullen och har tidigare jobbat för Hyresgästföreningen i Hammarkullen under sex år med liknande arbetsuppgifter som nu i Hjällbo. Det har handlat om arbetet inom “Hållbara Hammarkullen” som bland annat sett till att öppna aktivitetshuset där mellan 20 och 25 föreningar håller till i dag. 

Han har jobbat i Hjällbo sedan 1 november 2019. 

I Hjällbo centrum finns Framtidens Hjällbo-lokalen. Den är också ett sätt för att samla hyresgäster i Hjällbo kring arbetet med Framtidens Hjällbo.


Undersökning om trygga och otrygga platser pågår

– Det känns som om Hjällbo har vaknat. Det märks inom Hjällborådet och på motståndet mot störningsljuden i gallerian i Hjällbo Centrum. Det är bra att boende engagerar sig i sitt bostadsområde. Då kommer det att hända bra saker, säger han.

En sak som redan har startat i Hjällbo är arbetet med Maptionnarie. Det är ett verktyg och ett arbetssätt som Hyresgästföreningen har tagit fram för att lyfta de boendes åsikter i stadsbyggnadsfrågor. 

– Vi har utbildat tio ungdomar i Hjällbo i att använda verktyget och 376 boende har redan svarat på frågor om vilka platser i Hjällbo som de tycker känns trygga eller otrygga. De svaren har vi fått genom att knacka på hemma hos hyresgäster. Nästa steg blir att fler ska svara på frågorna och att hyresgäster i Hjällbo ska få tolka resultaten, säger Alfredo Torrez.

Alfredo Torrez

Ålder: 36 år.

Familj: Fru och tre barn. Fjärde barnet på väg.

Yrke: Projektledare inom Hyresgästföreningen med ansvar för Hjällbo. 

Läs mer om Maptionnarie

https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/11/hyresgasten/goteborg-har-ett-verktyg-for-att-inte-bli-overkorda-av-politikerna/


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.