Den första månaden har det kommit in omkring 400 åsikter om Hjällbo i dag och i framtiden.

Hjällboborna tycker om biblioteket men är kritiska till nedskräpningen – Många säger sina åsikter om Framtidens Hjällbo

Framtidens Hjällbo-lokalen på torget har snart varit öppen i en månad. Ungefär 400 besökare har varit på plats och tyckt till om sin stadsdel. En stor del av synpunkterna handlar om tryggheten i området och hur den ska förbättras. Önskningarna handlar om platser att vara på och saker att göra för ungdomar, bättre skolor och att kunna köpa sin lägenhet.

Många har lämnat förslag, tankar och idéer både när det gäller dagens Hjällbo och den övergripande satsning som går under namnet Framtidens Hjällbo. 

I Framtidens Hjällbos lokal finns möjligheten att lämna åsikter och dagens och framtidens Hjällbo.

Här är en sammanfattning av de vanligaste åsikterna:

– De unga måste ha någonstans att vara och något att göra.

– Föräldrarna måste se till sina barn.

– Oro över att det förekommer droghandel.

– Man undviker otrygga platser och undviker att gå ut när det är mörkt.

– Skolorna behöver bli bättre.

– Rädsla för att inte kunna bo kvar vid en ombildning.

– Efterfrågan på att få köpa sin lägenhet.

– Bra kommunikationer.

– Många har bott i Hjällbo länge och trivs bra.

Almaz och Matthev Ahern-Hailu kom till lokalen för Framtidens Hjällbo under invigningsveckan. Cirka 400 har besökt lokalen sedan den öppnades för en månad sedan.


Problem kan lösas tack vare klocka Hjällbobor

– Det finns en bykänsla i Hjällbo, en särskild känsla där folk möts på torget och gärna pratar med varandra. De problem som finns kommer att lösas, det är jag säker på, efter att ha mött så många positiva och kloka Hjällbobor, säger Göran Leander, projektledare för Framtidens Hjällbo på Poseidon.

Flera av besökarna har också tyckt till när det gäller Hjällbo centrum. På en karta över torget har de kunnat välja att placera ut röda klisterlappar vid platser de tycker bra om och svarta klisterlappar vid ställen som kan bli bättre. Resultatet hittills ser ut så här: 

– Delar av torget är populärt men det finns också kritiska röster.

– Gallerian är OK under dagtid men många känner sig otrygga på kvällarna.

– Biblioteket är omtyckt medan Hjällboskolan som ligger intill får sämre betyg.

– Flera synpunkter på nedskräpning och råttproblem.


Arbete för att öka tryggheten i gallerian

Hjällboborna har tyckt till om centrum genom att markera med klisterlappar på en karta; Röda pluppar på en plats som är bra och svarta pluppar på en plats som kan bli bättre.

– Generellt är det roligt att många uppskattar Hjällbo centrum. Vi tar med oss alla åsikter, de är värdefulla för oss i vårt utvecklingsarbete, säger Cindy Jonsson, affärsutvecklingschef på GöteborgsLokaler som äger och förvaltar lokalerna i Hjällbo centrum.

Men hon och fastighetsförvaltare Ulrika Evenås är också medvetna om att exempelvis gallerian upplevs som bra på dagtid men otrygg på kvällarna.

– Vi är flera som samarbetar för att gallerian ska kännas tryggare. Tillsammans med polisen och Poseidon ser vi över vad som kan göras både på kort och lång sikt, säger Ulrika Evenås.

Under invigningen av Framtidens Hjällbo-lokalen 20 november vad det många som passade på att diskutera situationen i Hjällbo med företrädare för Poseidon.

Det man bland annat jobbar med är att göra gallerian till en attraktiv mötesplats genom att förnya utbudet.

– Vi vill att fler människor ska besöka gallerian under fler timmar på dygnet, säger Ulrika Evenås.


Särskild insats mot råttor under 2020

Flera synpunkter från de boende har handlat om nedskräpning och problem med råttor. Och det kommer med start efter årsskiftet göras en särskild insats.

– Tillsammans med samtliga markägare och Anticimex ska vi ta krafttag för att få bort råttorna, säger Roine Bengtsson, förvaltare på Poseidon i Hjällbo.


Fakta: Detta är Framtidens Hjällbo

– Alla lägenheter i området ska renoveras.

– Nya bostäder ska byggas med början år 2022.

– Det ska finnas möjlighet att äga sin bostad.

– Fokus på trygghet inflytande och service.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.