Hyresgästföreningarna i Hjällbo framförde sina krav under det pågående samrådet mellan hyresgästföreningarna och Poseidon i en demonstration i Hjällbo centrum.

Hyresgästföreningen i Hjällbo kräver rätt till renovering utan standardhöjning

– Detta är början på en rörelse där vi kommer att se till att Framtidens Hjällbo tillhör de som bor i Hjällbo just nu. Vi kräver att det finns ett renoveringsalternativ som ger värdiga bostäder utan att hyrorna höjs.
Det sa Kristofer Lundberg, ordförande för Hyresgästföreningen i Västra Sverige när han talade på demonstrationen i Hjällbo centrum i onsdags. 

Omkring 50 personer samlades i onsdags för att säga sin åsikt om det pågående arbetet med Framtidens Hjällbo som bostadsbolaget Poseidon driver. 

Kristofer Lundberg, distriktsordförande för Hyresgästföreningen i Västra Sverige talar med medlemmar i hyresgästföreningarna i Hjällbo under demonstrationen.

Arbetet med Framtidens Hjällbo innebär att alla dagens omkring 2 000 hyresrätter i Hjällbo ska renoveras och att omkring 2 000 nya bostäder ska byggas. I planen finns också möjligheten att ett mindre antal hyresrätter kan ombildas till bostadsrätter. 


Krav på nollalternativ vid renovering

Kraven från hyresgästföreningarna i Hjällbo är att inga hyresrätter ska säljas ut eller ombildas till bostadsrätter, att det ska byggas billiga hyresrätter och att det ska finnas ett så kallat nollalternativ vid renoveringarna som inte innebär någon standardhöjning. 

Huda Yusuf, boende på Bergsgårdsgärdet var en av talarna under demonstrationen.

– Vi är oroliga för att inte kunna bo kvar efter renoveringen. Vi som bor här har inga höga inkomster och det är inte alla som har två föräldrar som jobbar, säger Huda Yusuf, boende på Bergsgårdsgärdet som är en av de som talar under demonstrationen. 


Vill ha billiga nya bostadsrätter

Kristofer Lundberg säger i sitt tal att han tycker det är bra att det ska byggas fler bostäder i Hjällbo.
– Trångboddheten är stor här, säger han i talet.

Däremot vill han inte ha nybyggda bostäder som är så dyra att personer som bor i Hjällbo i dag inte har råd att flytta in i dem till följd av låga inkomster.

Kristofer Lundberg

När det gäller ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter säger han:

– Sälj inte våra hem. Vi vill inte ta banklån för att kunna bo kvar i våra hem.

Göran Leander är projektledare för arbetet med Framtidens Hjällbo på Poseidon. 

– De kommunala bostadsbolagen i Göteborg har ett uppdrag från kommunfullmäktige att jobba för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter i utanförskapsområden. Syftet med det är att få bostadsområden med olika boendeformer, det vill säga både hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Ett annat skäl är att det ska finnas möjligheten att bo i en bostadsrätt även om man inte ha råd att köpa en nybyggd bostadsrätt, säger han. 


Ombildning om det finns intresse för det bland hyresgäster

I Hjällbo är i dag mer än 90 procent av bostäderna hyresrätter. I planeringen av Framtidens Hjällbo står det att det kan vara aktuellt att ombilda mellan tio och 20 procent av dagens hyresrätter i Hjällbo till bostadsrätter om det finns intresse bland hyresgästerna.

Göran Leander, projektledare för Framtidens Hjällbo på Poseidon

– Vi kommer att genomföra en varsam renovering av dagens hyresrätter i Hjällbo. Vi eftersträvar att var femte lägenhet kan renoveras utan att det sker någon standardhöjning, men vissa åtgärder som genomförs för alla lägenheter i ett hus kan innebära att det sker en standardhöjning, säger Göran Leander.
Det kan, enligt honom, handla om att byta fönster, installera nytt låssystem eller byta elsystemet.  


Vill bevara lägenheter med låg hyra

När det gäller att bygga nya hyresrätter säger Göran Leander att det alltid är Poseidons ambition att se till att hyrorna blir rimliga och att det är möjligt att välja vilken standard som man önskar i sin nya bostad. 

– Vi vill bevara lägenheter med låg hyra och värna möjligheten att bo kvar efter renoveringen, säger Göran Leander. 

Svante Lahti, distriktschef för Poseidon i Hjällbo talar med de som deltar i demonstrationen. 

Svante Lahti, distriktschef för Poseidon i Hjällbo talar med personer som deltar i demonstrationen.

– Vi måste som fastighetsägare ta hand om husen i Hjällbo. På Hjällbo Lillgata har vi vattenläckor och balkongerna är sneda. På Sandspåret har teglet börjat rasa ner. Jag tycker om ert engagemang. Det värmer, säger han till en grupp ungdomar som är med under demonstrationen. 


Vända oro till en känsla av hopp

Efter samlingen i Hjällbo centrum gick demonstranterna till Röda stugan på Bondegärdet där företrädare för hyresgästföreningarna i Hjällbo skulle ha ett samrådsmöte med företrädare för Poseidon om Framtidens Hjällbo. 

Efteråt är Kristofer Lundberg nöjd.

– Det gäller att vända oro till en känsla av hopp och framtidstro bland de boende i Hjällbo, säger han.   


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.