Några av de sista parabolerna som sitter på husfasaden på Bergsgårdsgärdet. Nu jobbar Poseidon för att få bort felaktigt uppsatta paraboler.

Nolltolerans mot paraboler på husfasaden i Hjällbo

Nu försvinner i rask takt alla de paraboler som utgjort en säkerhetsrisk för de boende i Hjällbo.
– Det har varit ett stort problem, men i början av nästa år ska samtliga vara borta, säger Charles Ntege, boendekonsulent på Poseidon.

Det är framför allt på Sandspåret, Skolspåret och Bergsgårdsgärdet som det har förekommit felaktigt monterade paraboler. Ansvaret för att ta bort dem ligger hos hyresgästerna. 


Paraboler ska monteras rätt

Paraboler på Skolspåret.

Det finns framför allt två skäl till varför parabolerna ska tas ner: 

1.De kan utgöra en fara för människor som passerar i området. Parabolen ska exempelvis vara fastsatt så att den faller in mot balkongen om den skulle blåsa ner.

2. Risken är stor att det blir skador på husfasaden om de sätts upp på ett felaktigt sätt. Det kan i sin tur ge upphov till stora reparationskostnader.

– Det är inte förbjudet att ha en parabol. Däremot måste den monteras på ett korrekt sätt, säger Charles Ntege.

Han är nöjd med arbetet hittills. På Sandspåret är samtliga paraboler nedtagna, på Skolspåret fanns det inledningsvis cirka 200 felaktigt uppsatta paraboler. Där återstår ett 15-tal. Och på Bergsgårdsgärdet är det ungefär 25 paraboler som antingen ska monteras rätt eller tas ner.

Charles Ntege, Poseidon


Vad händer om hyresgästen inte tar ner parabolen?

– I förlängningen skickas ärendet till kronofogden men vi försöker undvika det genom att göra hembesök och skickar påminnelser, säger Charles Ntege.


Fakta: Ha parabol på rätt sätt

Parabolen får inte hänga utanför balkongen.

Parabolen får inte sättas fast så att den skadar husets fasad, vilket sker om man sätter upp den med skruvar.
Om du är osäker på hur parabolen ska monteras kontakta husvärden.

Paraboler på Bergsgårdsgärdet som behöver tas bort för att uppfylla reglerna om att paraboler inte ska sitta fast på fasaden och inte kunna ramla ner på marken.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.