Sly och träd har röjts undan för att öppna upp gångstigen.

Bättre belysning och asfalt byts mot gräs när Bondegärdet i Hjällbo blir tryggare

En otrygg plats med dålig belysning och ödsliga ytor – så har det sett ut vid Bondegärdet ovanför Hjällboskolan. Nu rustas området upp och förhoppningen är att det mesta ska vara klart till jul.

Gångvägen som tar vid efter skolan går via ett skogsområde på ena sidan och en öppen, tom asfaltyta på den andra.

Parkförvaltare Markus Lilleberg och Lars Ocklund, planeringsledare för belysning på Trafikkontoret, drar upp riktlinjerna för hur belysningen ska förbättras.

– Det har varit en otrygg miljö med en stor, död asfaltyta och dålig belysning, säger Markus Lilleberg, parkförvaltare på Park– och naturförvaltningen inom Göteborgs stad.


Förändrar efter synpunkter från boende

Flera av de boende har hört av sig och påpekat att miljön inte känns säker.

– Vi reagerade och gör nu något åt det i samarbete med andra, säger Christian Eldstaf, chef för Poseidons trygghetsvärdar.

Och mer arbete pågår i samma anda.

– Vi har fullt fokus på att jobba för ökad trygghet i hela Hjällbo, säger Christian Eldstaf.


Flera åtgärder nu och under våren

Under ett par veckor pågår nu ett intensivt arbete för att göra det aktuella området trivsamt och tryggt. 

Betongfundamentet ska målas och föreställa en orm.

Det som händer är:

– Träd och sly längs gångstigen röjs undan.

– Bättre belysning längs gångstigen.

– Asfalten bakom den röda stugan ersätts med gräsmatta och nyplanterade träd.

– Den stora, öppna platsen får ett nytt ytskikt.

– Utsmyckning av platsen kommer att ske under våren.

– Asfaltsfundamentet till vänster om gångstigen målas och ska föreställa en orm.

– Odlingslotter på gräsmattan i anslutning till asfaltytan – om det finns intresse från de boende.

Det finns också planer på att fortsätta med upprustningen av gångstigen längre upp mot Hjällbo Lillgata, framför allt är det ny och bättre belysning som behövs.

Fredrik Stenberg, Johan Lundin och Pelle Tolwers jobbar intensivt med att rusta upp området kring den stora asfaltytan vid Bondegärdet.

Läs mer om trygghetsarbetet i Hjällbo

Nu byts låsen i alla bommar i Hjällbo för att skapa tryggare gårdar

Trygghetsvandringar ska öka tryggheten i Hjällbo ytterligare

Trygghetsgruppens arbete på kvällar ger ökad trygghet och delaktighet


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.