Uppstartsmöte om Mötesplats Hjällbo

Under 2020 kommer en lokal, Mötesplatsen Hjällbo, öppna för boende och lokalt föreningsliv på torget, gamla banken, Bergsgårdsgärdet 80. Göteborgs Stad står för lokalen, och vi som bor och jobbar i Hjällbo vill fylla den med liv och verksamhet. Samverkansgruppen Hjärta Hjällbo, som tidigare har arrangerat VM-festen på torget, bjuder in till en kväll av samtal om vägen framåt!

Syftet med kvällen är att inspireras av andra liknande mötesplatser och att prata om hur lokalen ska drivas. Under kvällen kommer Amin Barkhadle från Folkets Hus & Parker vara med för att inspirera och berätta om andra lokala mötesplatser i bland annat i Husby, och vi kommer ägna tid åt samtal.

Det finns möjlighet att anmäla intresse för att jobba vidare med frågan efter kvällen – oavsett om man är en förening eller en privatperson är man varmt välkommen att delta vid träffen och i arbetet!

De föreningar, förvaltningar och bolag som gått samman i ett idéburet och offentligt partnerskap för ett tryggare Hjällbo är Angereds stadsdelsförvaltning, bostadsbolaget Poseidon, Social resursförvaltning, Idrotts- och föreningsförvaltning, Bräcke diakoni, Coompanion, Göteborgs Räddningsmission, Göteborgs Stadsmission och Rädda Barnen. Syftet är att mobilisera lokala krafter för ökad trygghet och tillit för att skapa förutsättningar för bättre samhällsservice och tillgång till offentliga verksamheter i Hjällbo.

Sprid också gärna vidare informationen i dina nätverk!

Varmt välkomna,

Samverkansgruppen Hjärta Hjällbo

Datum

4 december, 2019

Tid

17.30 - 19.00

Plats

Rädda Barnens lokal, Skolspåret 31.

Arrangör

Samverkansgruppen Hjärta för Hjällbo

Kontaktperson

Alexandra Lange, Rädda Barnen