Kanza Rehman från Hjällbo kandiderar för ännu ett år i ungdomsfullmäktige. Valet pågår nu, men det har varit en tuff start på studierna på Polhemsgymnasiet.

Kanza Rehman från Hjällbo stannar på Polhemsgymnasiet trots att hon möts av fördomar

I våras slutade Kanza Rehman årskurs 9 på Hjällboskolan som en av skolans toppelever. Nu har hon börjat på ekonomiprogrammet på Polhemsgymnasiet.
– Lärarna säger att det är elever från hela stan här. Men det stämmer inte. Vi är väldigt få från nordöstra Göteborg här. Vi är inte så många elever som är mörkhyade och bara några få bär slöja, säger Kanza Rehman.
Nu kandiderar hon för att bli återvald till ungdomsfullmäktige för att fortsätta jobba för integration i Göteborg.

Det har varit en tuff start på Polhemsgymnasiet på Lindholmen för Kanza Rehman. Samtidigt tycker hon om att lärarna förväntar sig att eleverna vill och klarar av att prestera bra. 

Nu tar Kanza Rehman spårvagnen och Älvsnabbaren från Hjällbo till skolan På Lindholmen. Nu går hon i en skolan där andra elever har lika höga mål med studierna som hon själv har.

– Jag älskade Hjällboskolan, men lärarna utgick ifrån att vi elever bara skulle få godkänt. Man fick kämpa för att få göra uppgifter för att nå bättre resultat än godkänt. Jag var kritisk och diskuterade den inställningen med lärare och rektorn. Varför ska inte vi som går i skolan i Hjällbo ha samma rätt att nå toppen? säger hon. 

Mötts av höga förväntningar och fördomar

Nu går hon i en klass med elever som har lika höga mål med studierna och kommande yrkesval som hon själv har. 

– Det hade jag inte i Hjällbo, men jag vill att det ska vara så i Hjällbo i framtiden, säger Kanza Rehman. 

Men att börja på Polhemsgymnasiet har också inneburit att hon mött fördomar. 

– Alla kollar på en. Man smälter inte in som mörkhyad med sjal. Andra elever använder ett enklare språk när de talar med mig än med andra. Det är nedvärderande, säger hon. 

Kanza Rehman är en av få elever på Polhemsgymnasiet som bär sjal.

För några dagar sedan hade någon spottat på hennes skåp. 

– Jag tror att de andra eleverna är rädda för att de inte har träffat någon som jag tidigare, säger Kanza Rehman. 

Väljer att bli ett förebild

Hon har funderat över hur hon ska tackla bemötandet från de andra eleverna. Nu har hon bestämt sig. 

– Jag stannar här. Jag vill vara en förebild för yngre kompisar och min lillebror, säger hon. 

Det är fullt av elever i korridorerna på Polhemsgymnasiet som letar fram nya böcker i sina elevskåp och som går till nya lektioner. Någon annan mörkhyad elev eller någon annan med sjal syns inte till. 

– Det är en tjej från Eriksbo som också har börjat på Polhemsgymnasiet nu i höst. Hon har gått grundskolan inne i stan. Jag är den enda från Hjällboskolan, säger Kanza Rehman. 

Vill ge röst åt Hjällbo i ungdomsfullmäktige

De senaste två åren har hon varit ledamot i Göteborgs Stads ungdomsfullmäktige. Mellan 8 och 18 november är det val och Kanza Rehman kandiderar för att bli omvald. 

– Jag gör allt i min makt för att jobba för integration. I alla sammanhang där jag är med ger jag röst åt Hjällbo och Angered, säger hon. 

Andra frågor som hon vill driva i ungdomsfullmäktige är att återinföra de fria resorna med kollektivtrafiken för ungdomar under sommarlovet och att förbättra skolmaten. 

Kanza Rehman har bestämt sig för att stanna kvar på Polhemsgymnasiet för att vara en förebild för andra elever i Hjällbo och för yngre syskon.

– För att skolmaten ska bli bättre måste det finnas matråd i alla skolor som uppmärksammar problemet och att de som ansvarar för maten jobbar med de förslag som kommer från oss elever, säger hon. 

Nyvald som vice ordförande i ungdomsrådet

Sedan några veckor sitter hon också i Angereds ungdomsråd som vice ordförande. Ungdomsrådet träffar regelbundet ledamöterna i Angereds stadsdelsnämnd för att föra fram ungdomars åsikter. Ungdomsrådet fördelar också pengar, som stadsdelsnämnden har avsatt, för olika aktiviteter som unga vill göra för unga.  

– Man kan inte besluta om någons framtid utan att den som det handlar om får vara delaktig i beslutet, säger Kanza Rehman. 

“Det har aldrig skadat någon att tänka stort”

Till elever på Hjällbos skolor ger hon rådet att sätta upp höga krav för sig själv och inte göra det lätt för sig när man väljer gymnasieutbildning. 

Polhemsgymnasiet på LIndholmen. Foto: Alicia Fagerving, Wikimedia Common

– Det har aldrig skadat någon att tänka stort. Kolla inte på vad äldre syskon har gjort. Gör egna val. Du har framtiden i dina händer. Det finns inga gränser, säger hon. 

Hennes egna framtidsdrömmar handlar om att jobba som jurist, politiker eller psykolog. 

– Integration sker ett steg i taget. Jag gör nu det som andra från Hjällbo inte har vågat. Det är en fördel för mig att gå på Polhemsgymnasiet. Härifrån tar man studenten med höga betyg efter att ha kämpat sig till dem, säger Kanza Rehman. 

Läs mer

Så här röstar du i valet till ungdomsfullmäktige.

Ungt inflytande i Angered

Ingela Linzie Gudmundson är rektor för ekonomprogrammet på Polhemsgymnasiet. För henne är det oacceptabelt att elever möts av fördomar på skolan.

Ingela Linzie Gudmundson, rektor

“På Polhemsgymnasiet ska alla elever känna sig trygga”

– Det är helt oacceptabelt att en elev på Polhemsgymnasiet möter fördomar och känner sig nedvärderad av andra elever. Vi jobbar för att förhindra sådana situationer och har en plan för hur skolan ska agera när personalen får kännedom om att någon elev behandlas illa.

Det säger Ingela Linzie Gudmundson, rektor för ekonomiprogrammet på Polhemsgymnasiet på Lindholmen. 

Hon är rektor för Kanza Rehman från Hjällbo som för iHjällbo.se berättar om en tuff start på gymnasiestudierna då andra elever har mött henne med fördomar på grund av hennes etnicitet och religion.

Trygghet för att kunna lära sig

– På Polhemsgymnasiet ska alla elever känna sig trygga, bli väl bemötta av andra elever och personal på ett schysst sätt. Trygghet skapar de bästa förutsättningarna för att kunna lära sig på bästa sätt, säger Ingela Linzie Gudmundson.

Hon kan inte uttala sig om vad skolan gör för att förbättra situationen för enskilda elever, men beskriver det arbetssätt som finns i Polhemsgymnasiet likabehandlingsplan. 

Ingela Linzie Gudmundson

– När skolan för reda på att en elev diskrimineras, blir kränkt eller mobbas tar skolans elevhälsoteam kontakt med den elev som har blivit utsatt och informerar elevens mentor. Elevens rektor börjar dokumentera det som sker och gör en anmälan till Göteborgs Stads utbildningsförvaltning, säger Ingela Linzie Gudmundson.

Alla klasser jobbar med värdegrundsfrågor

För att förhindra att någon elev behandlas illa jobbar Polhemsgymnasiet med värdegrundsfrågor och gruppstärkande aktiviteter som ska förbättra sammanhållningen i klasserna. Skolsköterskan har individuella hälsosamtal med alla elever när de börjar årskurs 1.

– Det är ett viktigt arbete som behövs i alla skolor i dagens samhälle. När en elev kränks i en klass gör vi extra insatser i den klassen tillsammans med skolans skolsköterskor, kuratorer och skolpsykolog. Vi kontaktar också elevens vårdnadshavare. Vi lägger ner stora resurser på att alla ska trivas på Polhemsgymnasiet, säger Ingela Linzie Gudmundson. 

Alla välkomna till Polhemsgymnasiet

Kanza Rehman talar om att det är få elever från nordöstra Göteborg som går på Polhemsgymnasiet. Ingela Linzie Gudmundson har ingen sammanställning på var eleverna bor, men vet att de 132 elever som började på Polhemsgymnasiets ekonomiprogram detta läsår kommer från 50 olika grundskolor. På hela skolan finns elever från 100 grundskolor.

– Alla är välkomna hit, säger hon.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.