Nima Lindgren är först ut med att beskriva sin Hjällbodröm på iHjällbo.se. Henns Hjällbodröm handlar om mer gemenskap och att närheten till naturen bevaras.

Nima Lindgren: “Jag vill att naturen ska vara nära i Hjällbo”

Nima Lindgren är 32 år, bor på Bondegärdet och jobbar som förskollärare. Hon tycker om gemenskapen i Hjällbo och vill att det ska finnas mer aktiviteter på gårdarna så att fler kan träffas där. Men viktigast för henne är att det är nära till naturen i Hjällbo. Här är Nima Lindgrens Hjällbodröm.

“För mig är Hjällbo gemenskap med grannar, närheten till naturen och bra kommunikationer med spårvagn, buss och cykel. 

Idrottsplatsen mellan Bergsgårdsgärdet och Skolspåret.

Jag vill att det byggs nya bostäder som gör att fler barnfamiljer vill bo i Hjällbo. Då behövs det satsningar på Hjällbos förskolor och skolor så att fler vill ha sina barn där. 

Vill fortsätta att se naturen över husen

Dagens låga hus gör att Hjällbo är mysigt. Så vill jag att det fortsätter att vara. Det ska vara möjligt att se naturen över husen. Det är jätteviktigt att naturen bevaras. Jag bor här för att naturen är nära. 

I framtiden vill jag att det ska vara möjligt att odla mer mat i Hjällbo. Varför inte ge plats åt kolonilotter i närheten av husen? Jorden till odlingarna skulle kunna komma från komposter i miljöhusen. 

Hjällbo We are nature
We are nature. Väggmålningen på Bergsgårdsgärdet.

Önskar nya fönster som håller värmen bättre

Jag ser fram emot att husen ska renoveras. I dag är det kallt i lägenheterna. Jag vill ha nya fönster som håller värmen bättre och att det blir bättre ordning i tvättstugan. 

Grillplatser och schackspel på gårdarna

Jag tycker om belysningen i tunneln under Gråbovägen vid Bondegärdet och belysningen på den stora väggmålningen på Bergsgårdsgärdet. Jag vill att eleverna på skolorna tar fram idéer för hur fler platser i Hjällbo ska kunna få vacker belysning. 

Sedan vill jag att det ska finnas fler aktiviteter på gårdarna som gör att vi som bor här kommer samman och kan umgås mer. Förutom lekplatser vill jag att det ska finnas bord, grillplatser och schackspel på gårdarna.”

Nima Lindgren, Bondegärdet 

Hur ser din Hjällbodröm ut?

Alla dagens lägenheter ska renoveras och 2 300 nya bostäder ska byggas i Hjällbo. Det innebär att Hjällbo kommer att förändras, men frågan är hur. Hur vill du att Hjällbo ska vara i framtiden? Hur ska det vara att leva i Hjällbo i framtiden? 

Vill du dela med dig av din Hjällbodröm? Kontakta nyhetssajten iHjällbo.se genom att mejla ihjallbo@poseidon.goteborg.se eller lämna ett meddelande här. Du bestämmer själv om du vill skriva din egen berättelse eller om du vill berätta dina drömmar om Hjällbo för en journalist på iHjällbo.se som skriver ner din berättelse.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.