Sara Ali är Poseidons ombyggnadssamordnare och ska tala med alla hushåll i Hjällbo inför att lägenheterna ska renoveras.

Snart börjar renoveringen av dagens 2 300 lägenheter i Hjällbo

Hon har besökt 40 lägenheter på Hjällbo Lillgata och har 182  lägenheter kvar. Sedan ska hon fortsätta med alla andra lägenheter i hela Hjällbo. Sara Ali jobbar som ombyggnadssamordnare för Poseidon i Hjällbo. Det innebär att hon ska informera alla hyresgäster inför de kommande renoveringarna och samla in önskemål.

Snart startar Poseidons arbete med att renovera alla hyresrätter i Hjällbo. Först ut är husen på Hjällbo Lillgata där en samrådsprocess nu pågår för att bestämma vilka åtgärder som ska göras.

– Husen är 50 år. Det är dags att göra något. Vi vill att husen ska stå kvar, säger Sara Ali.

Ett av husen på Hjällbo Lillgata.

Renoveringen börjar på Hjällbo Lillgata eftersom det är här som behoven är störst . 

Stambyte planeras

Renoveringen innebär ett så kallat stambyte. Det innebär att alla vatten- och värmerör ska bytas ut.

– Vi vet inte exakt vilka åtgärder i lägenheterna som vi kommer att erbjuda hyresgästerna eller hur de påverkar hyran. Det är frågor som vi nu diskuterar tillsammans med samrådsgruppen, säger Sara Ali.

Evakueringslägenheter i Hjällbo

Sara Ali, ombyggnadssamordnare för Poseidon, och Amra Buljubasic, hyresgäst på Hjällbo Lillgata 1 talar om den kommande renoveringen.

På gården möter Sara Ali Amra Buljubasic som bor på Hjällbo Lillgata 1. Hon har bott i Hjällbo i 20 år och är orolig för att behöva flytta från Hjällbo under renoveringen.

– Lägenheter som blir lediga här i Hjällbo kommer att användas som evakueringslägenheter för hyresgäster som bor i lägenheter som renoveras. Alla kommer att få bo kvar i Hjällbo. Poseidon ordnar med flytten av de möbler som du vill ha med dig och ordnar så att ditt bredband kommer att fungera i den nya lägenheten. Oavsett vilken evakueringslägenhet som du får kommer du inte att betala högre hyra än vad du gör i dag, säger Sara Ali.

Inte klart med ny hyra efter renoveringen

Sara Ali får många frågor om den kommande hyran och om var man ska bo under renoveringstiden.

Sara Ali berättar också att det kommer att vara möjligt att magasinera möbler i ett rum i den egna lägenheten under renoveringen. 

Det är besked som lugnar Amra Buljubasic, men hon har också frågor om hyran. 

– Kommer den att gå upp efter renoveringen? frågar hon.

– Hyreshöjning sker vid standardhöjning. Eftersom vi inte har beslutat vilka åtgärder som ska göras i vilka lägenheter har vi inga besked om de nya hyrorna än, säger Sara Ali.

Sara Ali berättar att hon kommer att lägga ett brev i hennes brevlåda en vecka innan hon kommer på ett hembesök för att tala om renoveringen och Amra Buljubasic fortsätter hem till sig. 

– Jag förstår hyresgästernas oro. Det ska vara en varsam renovering och meningen är att hyresgästerna ska kunna bo kvar efter renoveringen, säger Sara Ali.

Hembesök med information och om önskemål

Amra Buljubasic

Hon har lämnat brev i de flesta lägenheterna på Hjällbo Lillgata med en önskan om att hyresgästen ska ta kontakt med henne för att boka in ett besök. Bara 40 hyresgäster har hört av sig.

– Jag vill att alla hyresgäster funderar på vad som är bra med lägenheten, de allmänna utrymmena och med gården. Jag vill att de också ska fundera på vad som kan förbättras och vad man har för önskemål om hur lägenheten ska vara efter renoveringen. Poseidon kommer inte att kunna göra allt som man önskar sig men vi vill gärna tillgodose hyresgästens önskemål om det går, säger Sara Ali.

Innan årsskiftet ska hon ha besökt alla 222 lägenheter på Hjällbo Lillgata. Evakuering samt renoveringen beräknas starta i oktober 2020. Vilken del av Hjällbo som kommer att renoveras efter Hjällbo Lillgata är inte beslutat än.

Vid flytten till evakueringslägenheten betalar och ansvarar Poseidon för:

• Nedpackning och uppackning av saker som ska flyttas med till evakueringslägenheten

• Transport av alla saker

• Adressändring

• Överföring av bredbandsabonnemang

Fotnot

Texten i den här artikeln har uppdaterats för att förtydliga oklarheter i den tidigare publicerade versionen. I rubriken till denna artikel på Facebook står det att det finns ett annat antal hyresrätter i Hjällbo än 2 300. Det är fel, men det går tyvärr inte att andra rubriken efter publicering.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.