Bommen högst upp på Bergsgårdsgärdet är en av de bommar som får ett nytt digitalt lås 1 november.

Nu byts låsen i alla vägbommar i Hjällbo för att skapa tryggare gårdar

Nya digitala lås ska sätta stopp för dagens problem med att många parkerar sina bilar på gårdarna till hyreshusen i Hjällbo.
– Vi vet att det i dag finns över 10 000 uppkopierade nycklar som går till bommarna i Hjällbo, säger Svante Lahti, distriktschef för Poseidon i Hjällbo. 

På fredag 1 november byter Poseidon ut låsen till bommarna som hindrar bilar från att köra in bland hyreshusen i Hjällbo. Dagens nycklar ersätts med ett digitalt låssystem.

– Det är bara ambulans, brandkår och polis som kommer att ha nyckeln till bommarna framöver för att kunna komma in på gårdarna. Vi vill inte hamna i samma problem som i dag igen där väldigt många har nycklar. Vi vill också komma ifrån att nycklar till bommarna kan kopieras och säljas vilket sker i dag, säger Svante Lahti. 

Tryggare gårdar med färre bilar

Med denna förändring vill Poseidon att gårdarna ska bli tryggare för hyresgästerna, särskilt för barnen. 

– Vår hyresgäster upplever att det är ett stort problem med parkerade bilar på gårdarna, säger Christian Eldstaf, chef för Poseidons trygghetsgrupp i Hjällbo.

Ökad bevakning efter låsbytet

Efter 1 november kommer Poseidon utöka bevakningen i området med väktare och parkeringsvakter. Detta för att undvika att bilar parkeras på platser utanför bommarna där de inte får stå.

– Det finns en risk att felparkerade bilar skymmer sikten för andra trafikanter. Då ökar risken för trafikolyckor, säger Christian Eldstaf.

Problemet med att många personer har nycklar till bommar i bostadsområdet är inte unikt för Hjällbo. 

Svante Lahti, Poseidons distriktschef i Hjällbo.

– Vi kommer att överväga att byta lås på fler av Poseidons bostadsområden i Göteborg. Hjällbo är först ut. Sedan är jag säker på att fastighetsägare i andra bostadsområden också kommer att byta till digitala lås för att komma bort från att bilar kör på gårdarna, säger Svante Lahti.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.