Den nya laget innebär hårdare straff för den som olagligt hyr ut sin hyresrätt i andra hand.

Så påverkas boende i Hjällbo av ny lag för andrahandsuthyrning

1 oktober i år började nya, striktare, regler att gälla för andrahandsuthyrning, lägenhetsbyte och inneboende.
– Detta är ett steg i rätt riktning för att minska olovlig andrahandsuthyrning och svarthandel av andrahandskontrakt, säger Lars Halling,
marknadschef på bostadsbolaget Poseidon.

Poseidon äger och förvaltar alla hyresrätter i Hjällbo. 

– För de flesta är inte dessa nya regler speciellt relevanta, då det endast rör sig om andrahandsuthyrning eller de som är intresserade av att göra ett så kallat ”direktbyte” av lägenhet, säger Lars Halling.

I år har fyra hyresgäster i Hjällbo haft kontakt med Poseidon innan de har hyrt ut sin hyresrätt i andra hand. Men Lars Halling har mött många hyresgäster som är oroliga eller osäkra på vad som kommer att ske i och med den nya lagen.

Kontakta Poseidon innan uthyrning

Lars Halling, marknadschef för bostadsbolaget Poseidon

– De nya reglerna är ett förtydligande och en skärpning av lagstiftningen. Liksom tidigare gäller det att alltid ta kontakt med oss på Poseidon om du ska hyra ut din hyresrätt i andra hand, eftersom det är hyresvärden som bestämmer om du får göra det eller inte. Om du vill göra ett “direktbyte” måste du ansöka om det hos oss på Poseidon. Självklart hjälper vi dig att se till att du hyr ut eller byter lägenhet på rätt sätt, säger Lars Halling.

De saker som Lars Halling själv vill lyfta fram är:

• Tidsgräns vid byte
Det är möjligt att byta en hyresrätt mot en annan hyresrätt först ett år efter att man har fått sitt förstahandskontrakt på lägenheten. Om du inte har haft ditt förstahandskontrakt i ett år kan du byta om du har synnerliga skäl. Det kan handla om att det har skett ett dödsfall inom familjen.

• Strängare straff för olovlig andrahandsuthyrning och oskälig hyra
Den som hyr ut sin lägenheter i andra hand utan hyresvärdens tillstånd och samtidigt tar ut en för hög hyra till den som hyr lägenheten i andra hand kan man få böter eller fängelse i högst två år. För hög är hyran om den för en möblerad lägenhet är över 15 procent högre än den hyra som man själv betalar.

Poseidon jobbar för att reglerna följs

Samtidigt med detta så kommer också Göteborgs kommunala bostadsbolags störningsjour och boendeutvecklare att vara mer aktiva i de kommunala bostadsbolagens bostadsområden för att i högre utsträckning se till att lagar och regler följs. Boendeutvecklare jobbar med att medla i grannkonflikter, besöka nyinflyttade och ta kontakt med den som är sen med att betala hyran.

Mer information

Mer information om de nya reglerna finns på Poseidons hemsida.

Om det skulle råda oklara omständigheter så är alltid det bästa att kontakta Poseidon på telefonnummer 031–332 10 00.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.