Poseidon låter varje år hälften av alla hyresgäster i Hjällbo svara på AktivBo-undersökningen. Nu är det dags igen.

Nu ska Hjällboborna få ge betyg på Poseidons arbete för ökad trygghet i Hjällbo 

Vad tycker Hjällboborna om tryggheten i bostadsområdet och om bostadsbolaget Poseidons service? Frågor om det ställs i den årliga AktivBo-undersökningen som delas ut till hälften av hushållen i Hjällbo under onsdagen 2 oktober och torsdagen 3 oktober. De första som lämnar in sina svar får ett presentkort på 100 kronor på Ica Hjällbo.

Fjolårets AktivBo-undersökning visade att Hjällboborna kände sig allt tryggare och var mer nöjda med servicen än tidigare. Trygghetsindexet steg till 76,6 och serviceindexet till 77,1 där 100 är den högsta möjliga siffran. 

Nyfiken distriktschef hos Poseidon

Nu är Svante Lahti, distriktschef för Poseidon i Hjällbo, nyfiken på hur de åtgärder som har gjort under året har påverkat Hjällbobornas uppfattning om tryggheten, servicen och om hur rent och snyggt det är i området.

Svante Lahti, distriktschef för Poseidon i Hjällbo, är nyfiken på att ta del av hyresgästernas svar.

– Jag vill veta vilken effekt som Poseidons trygghetsvärdar har haft. De går runt i området på kvällarna och pratar med personer som de möter. De håller koll på att lampor fungerar och att entrélås fungerar. Jag skulle tro att det ökar känslan av trygghet, säger Svante Lahti.

Många nya åtgärder under året

Andra förändring är att husvärdskontoren nu har öppet hus på onsdagseftermiddag, två nya miljöhus på Bondegärdet, nytt återvinningsrum på Bergsgårdsgärdet och en rejäl uppstädning av garaget på Bergsgårdsgärdet. 

– Om det fungerar bra med de nya miljöhusen på Bondegärdet, där det går att återvinna det mest, kommer det att bli fler sådana på andra ställen i Hjällbo, säger Svante Lahti. 

Miljöhusen på Bondegärdet invigdes i juni. Poseidon bjöd på fika.

En vanlig önskan i tidigare AktivBo-undersökningar har varit att få bort bilarna från gårdarna. 

– Vi på Poseidon vet att det är ett stort problem. Därför kommer vi att byta ut låsen på bommarna till ett elektroniskt system under hösten, säger Svante Lahti.

Poseidon ringer på och delar ut enkäten

Personal från Poseidon kommer att att ringa på hos hälften av hyresgästerna för att dela ut årets AktivBo-undersökning på kvällarna 2 och 3 oktober. I år är det de som inte fick svara i fjol som kommer att få möjlighet att svara. Svaren ska sedan lämnas in på Poseidons distriktskontor. Första möjligheten till det är klockan 13.00 måndagen 7 oktober.

Chadi Racho var nöjd när husvärdskontoret på Sandspåret öppnade upp för boende i september 2018.

– Vi vill ha många svar. De första som lämnar in sina svar får ett presentkort på 100 kronor på Ica Hjällbo, säger Svante Lahti.

Fakta

Detta har Poseidon gjort sedan hösten 2018 för att göra Hjällbo till ett tryggare och renare bostadsområde med bra service till hyresgästerna.

• Trygghetsvärdar.

• Öppet hus på husvärdskontoren.

• Nya miljöhus på Bondegärdet.

• Nytt återvinningsrum på Bergsgårdsgärdet.

• Bättre klippta buskar.

• Nymålade garage.

• Nya entrédörrar och portlås högst upp på Bergsgårdsgärdet och längst ner på Sandspåret. 

Uppstädning av garaget på Bergsgårdsgärdet. 

Fler väggmålningar. 

Dessa saker kommer Poseidon att göra under det kommande året.

• Tvättstugevärd som ska skapa ordning i tvättstugorna genom att informera om vilka regler som gäller och genom att hålla rent. Starten blir på Sandspåret. 

• Nya skyltar på Skolspåret som visar var olika saker är och som hälsar välkomna till området. 

• Nya lås på bommarna för att hindra bilar på gårdarna.

iHjällbo
Trygghetsgruppen har nu varit igång sedan slutet av sommaren 2018.
Läs mer:

Träffa din husvärd varje onsdagseftermiddag

Ny trygghetsgrupp ska öka servicen och tryggheten i Hjällbo

Trygghetsgruppens arbete på kvällarna ger ökad trygghet och delaktighet

Ett litet steg för Hjällbo. Ett stort steg för miljön. 

Feriejobbare sätter färg på Hjällbo

Två nya väggmålningar räcker inte. Hjällbobor vill ha ännu fler.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.