Christian Eldstaf pekar på buskar och mindre träd som är möjliga att ta bort. Poseidon vill göra gångstigen mellan Sandspåret och Skolspåret bredare och ljusare.

Trygghetsvandringar ska öka tryggheten i Hjällbo ytterligare

Klottret ska bort. Skräp ska ligga i papperskorgarna. Belysningen ska fungera. Skyltar på husen ska vara enhetliga och snygga. Strategiskt placerade områdesskyltar med kartor ska göra det lätt att hitta i området.
– Det ska synas att man satsar och bryr sig om området, säger Christian Eldstaf, chef för Poseidons trygghetsgrupp i Hjällbo.

Christian Eldstaf plockar upp skräp från marken, river bort ogräs från rabatterna och stänger till sopnedkasten.

iHjällbo Christian Eldstaf
Christian Eldstaf stänger sopnedkasten på Skolspåret när han går förbi.

– Jag vill att det ska vara helt, rent och snyggt, säger han. 

Och snyggare ska det bli, menar Christian Eldstaf. Det som krävs är att alla som bor och arbetar i Hjällbo hjälps åt.

26 september samlas företrädare för flera organisationer som jobbar med tryggheten i Hjällbo till en gemensam trygghetsvandring. Det handlar om personer från polisen, Poseidon, GöteborgsLokaler, Angereds stadsdelsförvaltning med flera. 

Samarbete för trygghet

Syftet är att studera den fysiska utemiljö, det vill säga hur byggnader, vägar och naturen påverkar känslan att vara trygg. 

– Efter promenaden i Hjällbo sätter vi oss ner och beslutar vad som ska åtgärdas och vem som ska göra vad. Den listan med saker som ska förändras kommer boende i Hjällbo att få se, säger Christian Eldstaf. 

När han träffar personer från de andra organisationerna på trygghetsvandringen kommer han berätta om Hjällbobornas åsikter om tryggheten och förslag för att förbättra den. 

Hjällbo Christian Eldstaf

Mattias Olsson, miljövärd på Skolspåret, är en av många som jobbar med att det ska vara rent, snyggt och tryggt i Hjällbo. I dag klipper han gräset.
– Vi är på väg i rätt riktning, säger Christian Eldstaf, chef för Poseidons trygghetsgrupp i Hjällbo.

Trygghetsgruppen lyfter Hjällbobornas åsikter

Det handlar om svaren i hyresgästsundersökningen AktivBo som Poseidon gör varje år, de platser som besökare på Hjällbokalaset i våras pekade ut som otrygga för Poseidon, svaren i den trygghetsundersökning som hyresgästföreningarna i Hjällbo nyligen har gjort och sådant som hyresgästerna har berättat för trygghetsvärdarna i deras vardagliga arbete.

iHjällbo Christian Eldstaf
– Jag vill att det ska vara snyggt här, säger Christian Eldstaf och reparerar en stenmur som har gått sönder vid Bergsgårdsskolan.

– Vi vet att platser där det inte finns några aktiviteter eller så många människor rör sig på känns otrygga, säger Christian Eldstaf. 

Egna trygghetsvandringar för hyresgäster

Efter denna trygghetsvandring med polisen och Göteborgs Stad kommer Poseidons trygghetsgrupp att ordna egna trygghetsvandringar för alla boende i Hjällbo. Varje år kommer det att bli fyra vandringar, en på Skolspåret, en på Sandspåret, en på Bergsgårdsgärdet och en vandring på Bondegärdet och Hjällbo Lillgata. 

– Där kommer vi att se till att de åtgärder som andra har lovat att de ska göra blir gjorda. Vi kommer också att samla in åsikter på saker som hyresgästerna vill att Poseidon eller någon annan ska åtgärda för att öka tryggheten, säger Christian Eldstaf.

Klipper buskarna vid centrumparkeringen

iHjällbo trygghet
De runda häckarna i Hjällbo centrum, väster om parkeringsplatsen, ska klippas ner. I dag är det möjligt att gömma sig bakom buskarna vilket skapar otrygghet tycker många Hjällbobor. 

Några saker är redan på gång. På den del av Hjällbo Centrum som ligger mellan parkeringsplatsen och förskolan har Park- och naturförvaltningen inom Göteborgs Stad lovat att klippa ner de runda buskarna så att de blir lägre. Det kommer att ske inom en månads tid.

– Det är något som hyresgäster har önskat, säger Christian Eldstaf.

Ljusare gångstig mellan Sandspåret och Skolspåret

Mellan parkeringen på Sandspåret och Skolspåret 69 går en stig genom skogen som används av många. 

– Det är mörkt här, säger Christian Eldstaf. 

iHjällbo Christian Eldstaf
De runda häckarna i Hjällbo centrum, väster om parkeringsplatsen, ska klippas ner. I dag är det möjligt att gömma sig bakom buskarna vilket skapar otrygghet tycker många Hjällbobor. 

Inom kort ska Poseidon ta bort träd och buskar längs stigen och sätta upp en lyktstolpe. Detta kommer att göra stigen ljusare och bredare.

Trygghetsgruppen är synlig i området

De som jobbar i trygghetsgruppen kollar varje kväll så att lamporna och entrélåsen runt om i Hjällbo fungerar. Genom att gå runt i bostadsområdet vill de skapa trygghet och minska skadegörelse.

– Vi vill vara synliga i området och i utrymmen som tvättstugor, cykelförråd och garage. Vi jobbar också med att få kontakt med barn och ungdomar, säger Christian Eldstaf. 

Fakta

Detta har trygghetsgruppen gjort för att få kontakt med barn och ungdomar och för att barn och ungdomar i Hjällbo ska lära känna varandra.

• Hjällbobvarvet under Hjällbokalaset. 75 barn sprang.

• Minivarvet under VM Hjärta Hjällbo-veckan.

• Roscaféet var öppet under två veckor vid skolstarten. Här samarbetade trygghetsgruppen med Rädda Barnen, Göteborgs Stad, Hjällboskolan med flera. 

• Fotbollsturnering för barn mellan 7 och 12 år 31 augusti. 21 barn spelade och tio föräldrar och andra vuxna hjälpte till.

iHjällbo Christian Eldstaf

Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.