Malin Orwén, rektor på Hjällboskolan, är nöjd över att Hjällboskolan har många behöriga lärare och att elevhälsoteamet har kompletterats med en skolsocionom som är en del av stadsdelsförvaltningens verksamhet Familjehuset.

“Det går bra för de elever som gått i Hjällbos skolor sedan skolstarten”

– Det går bra för de elever som har gått i Hjällbos skolor sedan skolstarten. De går i stort sett ut nian med godkända betyg allihopa. För de med en mer brokig bakgrund med många skolbyten eller som har kommit till Sverige sent under skoltiden behöver mer tid för att nå målen.
Det säger Malin Orwén, rektor på Hjällboskolan.

På Hjällboskolan går det elever från årskurs 6 till 9. Den officiella statistiken över hur många av samtliga elever som har klarat kunskapskraven i samtliga ämnen och det genomsnittliga meritvärdet visar att Hjällboskolan ligger långt under snittet för Göteborgs samtliga skolor. Malin Orwén vill se det på ett annat sätt. 

– Han är den bäste, säger Malin Orwén om skolvärden Abdirizak Jama.

Sju av tio elever godkända i svenska, engelska och matematik

– 72 procent av de som slutade årskurs 9 i våras hade godkända betyg i matematik, svenska och engelska. Av dessa var det åtta stycken som fick godkänt efter sommarskolan. Bara åtta elever hade inte godkänt i alla dessa tre ämnen, säger Malin Orwén. 

Andelen av niorna som hade minst godkänt i samtliga ämnen är strax under hälften. 

– Där har vi att jobba med, men årets resultat är något bättre än året innan, trots ett tufft läsår. Att det blev detta resultat till slut beror på att vi har engagerade lärare som samarbetar bra, säger Malin Orwén. 

Extra satsning på matematik

Matematik är det ämne som flest eleverna på Hjällboskolan har svårt för att få godkänt i. 

– Det är ett nationellt problem, säger Malin Orwén. 

Många lärare och vikarier på Hjällboskolan har tidigare varit elever på skolan.
– De väljer att bli lärare och komma tillbaka hit. Det värmer i hjärtat, säger Malin Orwén. 

Hjällboskolan jobbar extra för att eleverna ska kunna lära sig matematiken. För att fler ska få hjälp på matematiklektionerna finns det ofta två lärare på plats. Nu ska också matematik komma in i de andra ämnen i skolan. På eftermiddagarna är det mattestuga för de elever som ännu inte har nått ett godkänt betyg i matematik. På plats finns en matematiklärare och en speciallärare som hjälper eleverna. Beslut om att vara med i mattestugan tas tillsammans med elevens föräldrar. 

Poseidon stöttar med läxhjälp

För elever som behöver extra stöd i engelska och svenska finns möjligheten att få det i stället för att läsa tyska, franska eller spanska. Till det kommer stiftelsen Läxhjälpen som är på Hjällboskolan fyra dagar i veckan. Detta tack vare skolans samarbete med bostadsbolaget Poseidon.  

– I år är det väldigt många elever som har visat intresse för att vara med. Eleverna är taggade av att ta del av stödet, säger Malin Orwén.

Skolan har dessutom egen läxhjälp varje tisdag 15.30-18.00 med skolans egen personal.

De elever som nu har börjat i årskurs 7 hade bra betyg i årskurs 6.
– Vi har gott hopp om årets sjuor. De har haft en stabil skolgång på Bläseboskolan och är riktigt duktiga i främst svenska och engelska, säger Malin Orwén. 

“Skolan handlar om att träna och att inte ge upp”

Hennes uppmaning till eleverna är att arbeta med uthållighet. 

– Att gå i skolan handlar om att träna. Det är det som ger resultat. Det handlar om att inte ge upp. Alla i personalen är här för att eleverna ska kunna träna. Personalen har förutsättningar att lösa allt, men eleverna måste göra jobbet själva med lärarnas stöd, säger Malin Orwén.

Fakta

Betygsstatistik för elever som går ur årskurs 9 på Hjällboskolan som gått i svensk skola under de senaste fyra åren.

Godkänt i alla ämnen (%)

Läsåret 2018/19: 48

Läsåret 2017/18: 45

Läsåret 2016/17: 57

Läsåret 2015/16: 44,2

Behöriga yrkesprogram

Läsåret 2018/19: 71

Läsåret 2017/18: 57

Läsåret 2016/17: 67

Läsåret 2015/16: 74,0

Meritvärde

Läsåret 2018/19: Uppgift saknas

Läsåret 2017/18: 201,0

Läsåret 2016/17: 196,9

Läsåret 2015/16: 192,5


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.