Ida Runberg och Sara Löwerot trivs i Lärjeåns dalgång. De liknar naturen vid regnskog och Narnia.

Lärjeåns dalgång kan bli Hjällbos första naturreservat

Söder om Hjällbo ringlar sig Lärjeån i en dalgång med vildvuxen natur och öppna gläntor. Nu har Göteborgs Stad planer på att göra hela Lärjeåns dalgång till ett naturreservat.

– Dalgången är en stor anledning till att vi flyttade till Hjällbo. Det är natur som inte liknar något som jag har sett tidigare. Det är som en regnskog, säger Ida Runberg, som bor på Bergsgårdsgärdet i Hjällbo. 

iHjällbo Lärjeåns dalgång
Fotograf: Ida Runberg

Ida Runberg går längs Lärjeån flera dagar i veckan. Hon tycker om att fotografera i naturen.

– Ibland äter vi frukost vid vattenfallet. Ibland har vi med oss fika. Ibland går vi till Angereds centrum på Lärjeleden, säger hon. 

Hennes kompis Sara Löwerot bor i Mölndal men har en särskild relation till stigarna och det forsande vattnet i Lärjeån. 

Vildmark med hallonsnår

Backen upp till Kortedala är en favoritplats för dem båda. Ormbunkar, blåbärsris och hallonsnår breder ut sig på marken, lövskogen blandas med barrträd och solen lyser igenom träden.

Fotograf: Ida Runberg
Fotograf: Ida Runberg

– Jag får samma vildmarkskänsla av att gå leden från Hjällbo till Angereds centrum som när jag gick Vildmarksleden från Skatås till Hindås, säger Sara Löwenrot.

Drömskt som Narnia

– Det blir som i Narnia. Det blir drömskt med träden och mossan, säger Sara Löwerot.

Under promenaden möter de andra som går själva eller i grupper, andra springer och en person står och fiskar i ån. Spåren av cykeldäck i marken visar att området också används för terrängcykling. 

En groda hoppar vid sidan av stigen och änder simmar i ån. Både Ida Runberg och Sara Löwenrot har sett spår av bäver och träd som bävern har gnagt på, men ingen av de två har ännu sett en bäver i ån. 

Flodpärlmusslan och laxen skyddas Natura 2000-område

iHjällbo Lärjeåns dalgång
Den drömska naturen med mossbeklädda nedfallna träd i backen upp mot Kortedala. Sara Löwerot tycker det ser ut som i Narnia.

I dag är stora delar av Lärjeån och den skogsområden vid sidan av åfåran i Göteborg ett Natura 2000-område för att skydda bland annat åns ursprungliga laxstam och den utrotningshotade flodpärlmusslor. Det planerade naturreservatet blir mycket större. Naturreservatet ska skydda ädellövsskogar, jordbrukdslandskap, sumpskogar och våtmarker som finns i Lärjeåns dalgång från mynningen i Göta älv till kommungränsen mot Lerum. 

Naturreservatet ska skydda 1,5 procent av Göteborgs ytan

iHjällbo Lärjeåns dalgångar
Det tänkta naturreservatet ska sträcka sig från Göta älv till kommungränsen mot Lerum och omfatta Lärjeåns dalgångar med odlingslandskap och biflöden.

Det innebär ett stort område. Omkring 1 600 hektar stort är tanken att naturreservatet ska bli. Det motsvarar nästa 2 300 fullstora fotbollsplaner eller 1,5 procent av Göteborgs kommuns yta. I naturreservatet ska det inte vara tillåtet, förutom i undantagsfall, att bygga hus eller vägar. Det ska heller inte vara tillåtet att ta bort träd nära vattendrag. 

Hjällbo Emma Svensson
Emma Svensson, miljöplanerare Göteborgs Stad

– Tanken är att bevara och utveckla de naturvärden och kulturhistoriska miljöer som finns här och se till att området är tillgängligt för allmänheten för friluftsliv. Dessa miljöer finns bara här, säger Emma Svensson, miljöplanerare på Göteborgs Stads stadsbyggnadskontor och syftar på odlingslandskapet och ravinen.

“Ett sätt att få fler att upptäcka området”

– Det är bra att området blir skyddat som ett naturreservat. Det är så speciellt. Det skulle också vara ett sätt att få fler att upptäcka området, säger Ida Runberg.

Sara Löwerot hoppas att det blir enklare att hålla rent från skräp i naturen om det blir ett naturreservat.   

iHjällbo Lärjeåns dalgång
Sara Löwerot och Ida Runberg går på Lärjeleden från Hjällbo till Angereds Centrum.

Det hoppas Emma Svensson också. Hon talar också om att göra det lättare att hitta till Lärjeån med fler kartor och informationstavlor. 

Ida Runberg och Sara Löwerots tips till andra är att ta sig till Lärjeån. 

– Det är så nära. Det är enkelt att ta spårvagnen till Hjällbo, Kortedala eller Angereds centrum, säger Sara Löwerot.

– Här får man uppleva natur som inte finns någon annanstans och det varierar som mycket mellan årstiderna, säger Ida Runberg. 

– Det är mer vitsippor här på våren än vad det är i Vitsippsdalen vid Botaniska trädgården, säger Sara Löwerot. 

Fotograf: Ida Runberg
Fakta: Förslag om att göra Lärjeåns dalgångar till naturreservat

Fram till 30 september 2019 är det möjligt att se förslaget och komma med synpunkter. Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida och som utställning på stadsbyggnadskontoret, Angereds bibliotek och Bergsjöns bibliotek. 

Beslutet om Lärjeåns dalgångar ska bli ett naturreservat eller inte fattas av Göteborgs Stad när alla instanser som ska säga sitt har fått göra det. När det blir är ännu oklart. 

iHjällbo Lärjeåns dalgång
Jättebalsamin. En av många blommor längs Lärjeån.
iHjällbo Lärjeåns dalgång

Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.