Frida Dryselius Mulec är distriktspräst för Svenska kyrkan i Hjällbo. Hon ser kyrkan som en av många goda grannar bland religiösa församlingar och föreningar i Hjällbo.

Svenska kyrkan i Hjällbo jobbar för respekt mellan religioner

– Kyrkan står för medmänsklighet och kärlek. Här i Hjällbo finns många människor som har upplevt krig. Det kan leda till att man bli rädd för andra människor, men kyrkan ska inte förstärka den rädslan. Vi jobbar för att människor ska få mötas för att få känna trygghet.
Det säger Frida Dryselius Mulec, distriktspräst för Svenska kyrkan i Hjällbo.

På kyrkans innergård leker barn, i caféet sitter människor och pratar och till second hand-försäljningen är det en jämn ström. 

– Det ska finnas något roligt för Hjällboborna att göra. Särskilt för barnen, säger Frida Dryselius Mulec. 

Hjällbo. Svenska kyrkans café.
Rouba Alsoub, till vänster, är ansvarig för Svenska kyrkans café i Hjällbo. Här samlas varje dag människor med olika bakgrunder.

Under sommaren ordnade Svenska kyrkan i Hjällbo med hoppborg, ansiktsmålning, tävlingar inne på gården och karaoke för barn och ungdomar. Till det kommer utflykter och andra familjeaktiviteter på torsdagarna. 

En öppen kyrka och samhällsaktör

– Vi är en öppen kyrka. Det ska vara lustfyllt, säger hon.  

För Svenska kyrkan blir verksamheten i Hjällbo speciell. 

– Här finns få lutherskt kristna. Desto fler som är ortodoxa eller katolskt kristna. De flesta som deltar i församlingens verksamhet är arabisktalande. Men här finns alltid något vettigt att göra. Vi är en samhällsaktör och människor kommer till oss med både glädje och sorg, men också med brev från Försäkringskassan och med frågor om stipendieansökningar. Det gör arbetet roligt, säger Frida Dryselius Mulec. 

Överskottet från caféet och second hand-försäljningen går till Svenska kyrkans sociala arbete i Hjällbo. 

Hjällbo. Svenska kyrkans second hand.
Second hand-försäljningen fyller en viktig funktion i Hjällbo.

“Tro och respekt” – motto för interreligiöst råd

Frida Dryselius Mulec är vice ordförande i Angereds interreligiösa råd som samlar olika religiösa församlingar och föreningar i Angered. Rådet bildades förra våren men samarbetet har pågått under lång tid. 

– Vårt motto är “Tro och respekt”. Vi har en gemensam värdegrund som vi jobbar med utifrån olika religiösa sammanhang. Vi jobbar för trygghet och har respekt för varandras tro. Vi delar med oss av varandras högtider, säger Frida Dryselius Mulec. 

I början av sommaren ställde sig en man som kallade sig för kristen missionär i Hjällbo Centrum och uppmanade människor med muslimsk tro att omvända sig och bli kristna. Några personer som var på torget tog illa vid sig och uppmanade missionären att sluta. Allt filmades och har sedan dess spridits på främlingsfientliga hemsidor. 

Hjällbo. Frida Dryselius Mulec.
Frida Dryselius Mulec vill låta olika religioner och traditioner vara något som väcker nyfikenhet i stället för rädsla och hat.

– Han var kritisk till att vi i Svenska kyrkan inte vill omvända alla av annan tro. Vi ser det i stället som att vi finns här som en av många goda grannar. För oss är det viktigt att respektera andra religioner och jobba tillsammans med andra positiva aktörer för ett tryggt och bra Hjällbo, säger Frida Dryselius Mulec.

Kristna och muslimer på gemensamma utflykter

Ett viktigt arbete för det interreligiösa rådet är att minska konflikterna mellan olika religiösa grupper. Varje år gör Svenska kyrkan i Angered och Angereds islamiska församling gemensamma utflykter. Angereds interreligiösa råd arrangerar dialogmöten och agerar tillsammans under bland annat Hammarkullekarnevalen. 

– Vi kan inte vara med och skapa hela generationer som är rädda för varandra. Här finns vi olika religiösa församlingar och föreningar för att skapa fred. Människor har flytt hit från konflikter och förtryck. Att vi har olika religioner och traditioner borde väcka nyfikenhet och intresse, inte rädsla och hat, säger Frida Dryselius Mulec. 

För Svenska kyrkans gudstjänster i Hjällbo innebär det att det ofta blir textläsning på arabiska och att det finns ortodoxa influenser i hur gudstjänsten går till. 

– I mitt arbete i Hjällbo möter jag så många starka människor som överlevt saker som jag inte trodde att man kunde överleva, säger Frida Dryselius Mulec.

Hjällbo. Frida Dryselius Mulec.
Frida Dryselius Mulec är vice ordförande i Angereds interreligiösa råd som arbetar för trygghet och för respekt mellan olika religioner.

Läs mer om Interreligiösa rådet i Angered


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.