Asia Salim och Shaker Abdullkarim är två Hjällbobor som tycker att hemma är bäst. Hemma för dem är lägenheten på Bergsgårdsgärdet där de odlar blommor, grönsaker och kryddor.

Hemma är bäst i Hjällbo, som är området där man håller ihop.

Vilken plats gillar du bäst i Hjällbo? Den frågan ställdes till besökarna på Hjällbokalaset i maj och svaret är tydligt: Boende i Hjällbo gillar framför allt sin egen bostad – och sammanhållningen i stadsdelen. Samtidigt efterlyser man ökad trygghet och att området kan bli lugnare.

Under våren har satsningen på Framtidens Hjällbo dragit igång. Den innebär bland annat att det ska byggas nya bostäder, att alla befintliga lägenheter ska renoveras och ett stort fokus på trygghet och ökad samhällsservice.

Hjällbo. Insamling åsikter Hjällbokalaset.
Hanna Areslätt och Kristina Hulterström, i mitten, samlar in svar från besökare under Hjällbokalaset om bästa plats i Hjällbo.

De stora förändringarna kommer att beröra alla som bor och verkar i Hjällbo. Hanna Areslätt, processledare som jobbar på uppdrag av Förvaltnings AB Framtiden och Kristina Hulterström, specialist på stadsutveckling på Framtidens Byggutveckling, är några av dem som arbetar med hur Hjällbo ska se ut framöver. Bostadsbolaget Poseidon som äger alla hyresfastigheterna i Hjällbo är en del av Framtidenkoncernen. 

Kalasbesökare svarade på frågor

På Hjällbokalaset passade de på att ställa två frågor till kalasbesökarna: “Vilken är den bästa platsen i Hjällbo?” och “Vilken plats vill du förbättra?” Bästa platsen markerades med en röd prick på en karta och möjliga förbättringar med svarta prickar.

Varje röd prick motsvarar en plats som anses vara bästa platsen i Hjällbo.

– Intresset var stort, framför allt fick vi många röda prickar, säger Hanna Areslätt.

De röda prickarna hamnade i stor utsträckning vid den egna bostaden och runt torget, som får både ros och ris.

Torget är bra och kan bli bättre

Hjällbo Torghandel
Torghandel i Hjällbo Centrum. En populär plats i Hjällbo.

– Torget är en viktig mötesplats och många tycker att utbudet i centrum är bra. Men flera tycker också att torget kan bli bättre och att det kan kännas otryggt där på kvällen, säger Kristina Hulterström.

De synpunkter och förslag som samlades in under kalaset kommer att finnas med som underlag när planerna på hur stadsdelen ska utformas fortskrider.

– Hjällbobornas åsikter är viktiga för oss, det blir fler tillfällen att tycka till om det som händer, säger Kristina Hulterström.

Faktaruta

Bästa platsen:
– Egna bostaden
– Torget är en viktig mötesplats
– Ökad trygghet, vill ha ett lugnare område
– Bra kollektivtrafik

Det går lätta att ta sig till och från Hjällbo med kollektivtrafik. Det är bra tycker Hjällbobor.

Plats som kan förbättras:
– Skolorna behöver bli bättre
– Bättre gårdar med fler sittplatser, grillar och lekytor.

Läs mer om Framtidens Hjällbo:
Flera bostadsföretag går samma för att bygga framtidens Hjällbo
Trygghetsgruppens arbete på kvällarna ska ge ökad trygghet och delaktighet
Var ska 2 035 nya bostäder i Hjällbo ligga? Strukturplan ska ge svar
Hjällbobor vill ha fler bostäder och fler människor i framtidens Hjällbo

Shaker Abdullkarim sköter om rosorna vid den egna uteplatsen på Bergsgårdsgärdet.

Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.