Edvin Kiejs och Lovisa Assarsjö grundmålar det sista på Bergsgårgsgärdets parkeringsgarage inför den nya muralmålningen.

Feriejobbare sätter färg på Hjällbo

Snart kommer Bergsgårdsgärdet att få två nya muralmålningar. Feriejobbande ungdomar har redan grundmålat ytorna där konstverken ska målas. Samma ungdomar har målat nya konstverk på väggarna i fritidsgården. Arbetet är ett led i projektet Sätt färg på Göteborg. 

Hjällbo We are nature
Hjällbos första muralmålning. Thiago Mazzas We are nature på Bergsgårdsgärdet i Hjällbo.

För ett år sedan målades konstverket We are nature, av den brasilianska konstnären Thiago Mazza, på gaveln till Bergsgårdsgärdet 70. Muralmålningen målades upp av arbetslösa ungdomar under ledning av göteborgskonstnären Gilson Serafim under april och maj månad. 

Två nya muralmålningar i Hjällbo

I år blir det ytterligare två muralmålningar av två spanska konstnärer. På utsidan av den långa betongväggen på Bergsgårdsgärdets parkeringsgarage blir det en målning av Elara Elvira och på betongväggen vid Bergsgårdsgärdet 1 blir det en målning av Sandra Betancourt. 

Mellan 16 och 27 juli kommer lokala ungdomar från en förort till den spanska staden Barcelona tillsammans med studenter från konstskolan l’Éscola d’árt i Superior de Desseney Serra i Abella som också den ligger i Barcelona till Hjällbo för att måla upp dessa konstverk.

Hjällbo Mulralmålning Bergsgårdsgärdet Lilian Paunovic Olsson
Lilian Paunovic Olsson, projektledare på Sätt färg på Göteborg, framför väggen på Bergsgårdsgärdet som ska få en målning av Sandra Betancourt.

– Konstverken görs särskilt för dessa platser i Hjällbo och är en del av ett konstnärligt utbyte mellan Göteborg och Barcelona genom ett EU-finansierat Erasmus + projekt, säger Lilian Paunovic Olsson, en av projektledarna på Sätt färg på Göteborg. 

Ferieungdomar grundmålar för konstverken

Sätt färg på Göteborg är ett projekt som drivs av branschorganisationen Måleriföretagen i Sverige i samarbete med de kommunala bostadsbolagen i Göteborg. Syftet är att ge ungdomar som är arbetslösa jobb inom måleribranschen samtidigt som staden får mer färg.

När det gäller årets arbeten i Hjällbo samarbetar Sätt färg på Göteborg med Hjällbo fritidsgård. Under två veckor jobbar åtta kommunala feriejobbare med att måla upp konstverk inne på fritidsgården och att grundmåla betongväggarna för de spanska konstnärernas verk. En vecka jobbar ungdomarna med att städa i Hjällbo.

Hjällbo grundmålning Bergsgårdsgärdet
Lovisa Assarsjö och Edvin Kiejs grundar för muralmålningen av Elara Elvira på väggen till Bergsgårdsgärdets parkeringsgarage.

– Vi har jobbat hårt, säger Lovisa Assarsjö. 

Hon målar på parkeringsgaraget tillsammans med Edvin Kiejs. 

– Det är skönt när det är bra väder, säger han. 

Mer konst på fritidsgårdens väggar

Hjällbo målning fritidsgården spårvagn
Armin Dehghanzade målar på Hjällbo fritidsgårds vägg.

Inne på fritidsgården målar Armin Dehghanzade en Göteborgsspårvagn.

– Det går bra, fast det är jobbigt, säger han. 

Fatbardha Ibrishi målar verket Abre Losojos av den brasilianska konstnären Juli Moraes. Det var ett av de omkring 400 bidrag som 2017 kom in till tävlingen Gothenburg Art 21. Samma tävling som verket We are nature var en av vinnarna i. I samma tävling ingick också verket Soul av konstnären Melanie från Örebro som nu också finns på Hjällbo fritidsgård. 

Hjällbo väggmålning
Fatbardha Ibrishi målar ett konstverk av Abre Losojos på en vägg i fritidsgården.

– Detta är fjärde året som fritidsgården samarbetar med Sätt färg på Göteborg. Det fungerar väldigt bra och det gör skillnad för Hjällbo, säger Sabrina Can, fritidsledare på Hjällbo fritidsgård.

Hjällbo Soul
Soul av konstnären Melanie från Örebro.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.