Magnus Nilsson, samordnare för miljövärdarna (till vänster) och Magnus Alexandersson, fastighetsingenjör (till höger) hälsar bonde på Bondegärdet välkomna till de nya miljöhusen.

Ett litet steg för Hjällbo. Ett stort steg för miljön.

Nu har Hjällbo fått sina två första miljöhus. Båda finns på Bondegärdet och nu blir det enklare för hyresgästerna att sortera sitt avfall. 

– Det är bättre för miljön när vi kan sortera ut mer återvinningsbart avfall, säger Magnus Nilsson, samordnare för Poseidons miljövärdar i Hjällbo.

I dag lämnar boende i Poseidons hyresrätter i Hjällbo sina sopor på olika platser beroende på vad det är för sopor. Resultatet blir att mycket hamnar i soprummet där det är möjligt att lämna soppåsar som innehåller många olika saker. 

I de nya miljöhusen på Bondegärdet finns det flera kärl för att sortera sina sopor så att det blir möjligt att återvinna mer och kompostera matavfall. Där finns kärl för glas, papp, tidningar, metall, plats, glödlampor och lysrör, batterier och restavfall. 

Hjällbo. Nytt miljöhus Bondegärdet.
Många olika kärl blir det när det är dags att sortera soporna för återvinning i de nya miljöhusen på Bondegärdet.

Ett nytt och ett ombyggt miljöhus

Det ena nybyggda miljöhuset ligger mellan Bondegärdet 41 och 34, mittemot Blåsippan. Det andra finns vid Bondegärdet 14 och 15.

– Det blir lättare att gå med allt avfall till ett ställe. När vi sorterar mer minskar kostnaden för sophämtningen. Det hoppas jag kommer hyresgästerna kommer att ha nytta av, säger Magnus Nilsson. 

Soprum stängs och kan användas till annat

Fem av åtta soprum på Bondegärdet stängs nu. De som stängs ska användas till andra saker såsom cykelrum, grovsoprum eller något annat. Miljörummet på Bondegärdet 24 blir kvar. Där är det möjlighet att sortera sopor på samma sätt som i de nya miljöhusen, förutom att det saknas ett kärl för restavfall. 

Hjällbo. Invigning nya miljöhus Bondegärdet.
Invigningsdags.

I grovsoprummen är det fortsatt möjligt att lämna stora saker som man vill bli av med såsom möbler och stora kartonger. 

– Det är viktigt att göra rätt. Det är viktigare än vad vi ibland tror. Vi människor påverkar miljön. Genom att sortera mer kan vi bidra i det lilla för en bättre miljö, säger Magnus Nilsson.

En hyresgäst som vill göra sig av med elektronik gör bäst i att kontakta någon av Poseidons miljövärdar.  

Nycklar till de nya miljöhusen

De nya miljöhusen invigdes under onsdagen 25 juni. De hyresgäster som kom för att kvittera ut sina nycklar till miljöhusen bjöds på kaffe och kaka. De fick också tips om hur de ska sortera sitt avfall och fick med sig papperspåsar hem som ska användas för matavfall och annat som går att kompostera. 

Tanken är att restavfallet, det vill säga det avfall som inte är sorterat, ska minska. Detta kommer att kunna mätas med hjälp av viktkännare på de olika kärlen. 

Fler miljöhus i Hjällbo i framtiden

Några gånger i veckan kommer sopbilar för att hämta det sorterade avfallet och restavfallet som går till förbränning. 

Tanken är att dessa två nya miljöhus på Bondegärdet ska bli de första bland fler liknande miljöhus som ska byggas på andra platser i Hjällbo. 

För de hyresgäster som nu har blivit av med sitt soprum, men som ännu inte har hämtat ut en nyckel till miljöhuset, kommer att kunna göra det mellan klockan 16 och 18, onsdagen 3 juli. 

Hjällbo. Invigning miljöhusen på Bondegärdet.
Välbesökt invigning av miljöhusen på Bondegärdet.

Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.