Poseidon bjuder in till öppet hus och mingel om Framtidens Hjällbo

Alla Poseidons hyresgäster i Hjällbo är inbjuda till mingelmöten för att diskutera hur framtidens Hjällbo ska bli. Det handlar om att bygga cirka 2 000 nya bostäder, renovera dagens 2 300 lägenheter och ombilda några av dagens hyresrätter till bostadsrätter. Allt detta ska ske i ett Hjällbo med mer trygghet, bättre studieresultat i skolorna och där fler har ett jobb än i dag.

Det första mingelmötena är nu på onsdag, 24 april, i husvärdskontoren och Poseidons distriktskontor mellan klockan 16.00 och 19.00. Nästa omgång mingelmöten blir 8 maj, mellan samma tider och på samma platser.

– Allt detta ska ske under en 20-årsperiod. Med mötena vill vi skapa engagemang kring utvecklingen och ge Hjällboborna ett betydande inflytande, säger Göran Leander.

Han är chef för affärsutveckling och kommunikation för det kommunala bostadsbolaget Poseidon som äger alla hyresfastigheter i Hjällbo. När det gäller arbetet som har startat inom Framtidens Hjällbo är han huvudprojektledare.

– Beslut om att storsatsa i Hjällbo är redan tagna av såväl Poseidons styrelse som av Poseidons ägare, Förvaltnings AB Framtiden. Flera byggbolag är intresserade av att vara med och bygga nya bostäder och olika samverkansavtal finns redan mellan Poseidon, stadsdelsförvaltningen och andra kommunala förvaltningar samt ideburna organisationer. Självklart behövs också samverkan med de som bor i Hjällbo, säger Göran Leander.

På mingelmötena blir det möjligt för hyresgästerna att komma med synpunkter på satsningen Framtidens Hjällbo och får svar på sina frågor.

– Alla är välkomna, säger Göran Leander.

Arbetet inom Framtidens Hjällbo är indelade i fyra delar: Nybyggnation, renovering, ombildning och insatser för tryggheten, skolan, fritidsaktiviteter, sysselsättning och inflytande.

1. 2 035 nya bostäder till 2035

Var alla dessa nya bostäder ska byggas är inte klart, men klart är att det första nybygget blir på Sandspårets parkeringsgarage. Om allt går enligt planerna börjar bygget 2022. De nya bostäderna ska ha olika upplåtelseformer, det vill säga vara både hyresrätter, bostadsrätter och småhus med äganderätt.  

– Det är bra med blandade upplåtelseformer. Det visar forskningen. Ett bostadsområde med blandade boendeformer blir mer stabilt och attraktivt för fler. I dag saknas det bostadsrätter i Hjällbo. Om man vill bo i en bostadsrätt och bo kvar i Hjällbo eller flytta till Hjällbo ska det vara möjligt, säger Göran Leander.

2. Renovera alla lägenheter

Hyreshusen i Hjällbo byggdes under slutet av 1960-talet. Sedan dess har saker som har gått sönder i husen lagats, men nu är det enligt Poseidon dags att göra större insatser än så för att bevara husen.

– Vi vet inte exakt hur mycket som behöver renoveras men vi vet att det finns brister i husens rörsystem för vatten och ventilation, stammar, väggar och tak. När man byter stammar behöver man byta badrum. Vad som ska göras i lägenheterna beslutas i samråd med hyresgästerna, säger Göran Leander.

– Vi har uppskattat att det kostar minst två miljarder kronor att renovera alla 2 300 lägenheter. Därför går det inte att göra allt på en gång utan renoveringarna kommer att pågå under cirka 20 år, säger Göran Leander.

Under sommaren börjar ett samråd med de boende på Hjällbo Lillgata om hur renoveringen av deras lägenheter ska gå till.

– Varje hyresgäst behöver godkänna vilka åtgärder som ska utföras i den egna lägenheten, säger Göran Leander.

Hur hög hyran blir efter renoveringen beror på vilka åtgärder som har genomförts.  

3. Mellan 250 och 500 lägenheter ombildas till bostadsrätter

– Hur det ska gå till att ombilda hyresrätter till bostadsrätter och vilka hus det blir vet vi inte, men det är angeläget att skapa fler bostadsrättslägenheter i Hjällbo, säger Göran Leander.

Hans förhoppning är att den första processen som kan leda fram till en ombildning ska komma igång under detta året.

För att hyreslägenheterna i ett hus ska kunna ombildas till bostadsrätter krävs det att minst två tredjedelar av lägenhetsinnehavarna säger ja till att ombilda.

– Det är många frågor som ännu inte är lösta, men vi kan inte göra detta mot hyresgästernas vilja. Genom att ombilda går det att få bostadsrätter bland dagens hyresrättshus. Det gör att det kan gå snabbare och bli billigare än att bara skapa bostadsrätter genom att bygga nya hus, säger Göran Leander.

4. Tryggheten ska öka med hjälp av fler jobb och bättre skolresultat

– Fungerar inte skolan eller om bostadsområdet känns otryggt kommer inga privata aktörer att bygga bostäder i Hjällbo. Därför är insatserna för tryggheten och för bättre skolresultat förutsättningar för att de andra delarna i planerna för Framtidens Hjällbo ska bli av, säger Göran Leander.

Polisen har det yttersta ansvaret för att minska kriminaliteten, men också Poseidon kan göra saker för att öka tryggheten i Hjällbo, menar han.

– Vi jobbar med att belysningen i bostadsområdet alltid ska fungera, att inga bilar ska stå parkerade på gårdarna, att låsen in i husen fungerar och att det är skyltat så att man hittar i området. Torget i Hjällbo ska vara levande så att man vågar gå dit på kvällarna för att handla. Allt handlar om gemenskap människor emellan. Att man har tillit till varandra, säger Göran Leander.

Han menar att det finns många föredömen i Sverige och i andra länder när det gäller att skapa trygghet och gemenskap i ett socialt utsatt bostadsområde. Gårdsten och Backa är enligt honom lysande exempel på det i Göteborg.

– Vi ska lyssna på vad som har gjorts där och tillsammans med Hjällboborna göra en Hjällbovariant av det. Vår förhoppning är att satsningen inom Framtidens Hjällbo ska ske i samverkan med hyresgästföreningarna i Hjällbo, men även med andra organisationer och enskilda, som vill Hjällbo väl, säger Göran Leander.

Han menar att det finns många i Hjällbo som i dag är engagerade i det egna bostadsområdet.

– Det är en styrka. Nu jobbar vi för att fler ska vara engagerade för Framtidens Hjällbo. Därför bjuder vi in till dessa två omgångar med mingelmöten, säger Göran Leander.

Fotnot

Poseidon bjuder in hyresgästerna i Hjällbo till två omgångar med mingelmöten på onsdagen 24 april och onsdagen 8 maj. Mingelmötena äger rum på samtliga husvärdskontor och på Poseidons distriktskontor mellan klockan 16.00 och 19.00.

Läs också:

Var ska 2 035 nya bostäder i Hjällbo ligga? Strukturplan ska ge svar.
Trygghetsgruppens arbete på kvällarna ger ökad trygghet och delaktighet
Flera bostadsföretag går samman för att bygga framtidens Hjällbo
100 nya bostäder vid sandspåret är startskottet för 2 000 nya bostäder i Hjällbo


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.