Skolspårets unika arkitektur väckte intresse hos de stadsplanerare, arkitekter och trafikplanerare som nu ska ta fram en strukturplan för Hjällbo. Svante Lahti, distriktschef för Poseidon i Hjällbo, berättar.

Var ska 2 035 nya bostäder i Hjällbo ligga? Strukturplan ska ge svar.

2 035 nya bostäder ska byggas i Hjällbo fram till 2035. Men var ska dessa hus ligga och hur ska man ta sig till dem? Var ska nya förskolor få plats? Hur blir det med parker och grönområden och hur kan Hjällbo Centrum få fler affärer och företag?

Förvaltnings AB Framtiden, som samlar de kommunala bostadsbolagen i Göteborg, har tillsammans med Göteborg Stad och en rad företag inom byggbranschen satt i gång arbetet med att bygga fler bostäder i Hjällbo. Nu har Förvaltnings AB Framtiden gett företaget SWMS Arkitektur i uppdrag att ta fram en översiktlig plan för hur Framtidens Hjällbo ska se ut. Detta kallas för en strukturplan. SWMS Arkitektur har i sin tur tagit hjälp av personer med många olika kompetenser som jobbar för andra företag.

Nära till naturen och centrala Göteborg

I den beskrivning av uppdraget som SWMS Arkitektur har fått beskrivs Hjällbo som är ett bostadsområde med stora möjligheter att utvecklas. Detta tack vare stora ytor som det går att bygga på, närheten till centrala Göteborg och närheten till naturen längs Lärjeån.

Med en karta över dagens bebyggelse i Hjällbo börjar tankarna på hur det skulle kunna se ut i framtiden.

Uppdraget är att undersöka hur Hjällbo kan byggas tätare och kompletteras med såväl hyresrätter och bostadsrätter som med villor. Det handlar också om att få fler lokaler för affärer och arbetsplatser och att komma med förslag på hur gårdar, gator och naturområden mellan husen ska kunna bli fina mötesplatser.

Studerade kartor och ställde frågor

I början av april var arbetsgruppen från SWMS och de konsulter som SWMS har tagit med sig i uppdraget i Hjällbo. De fotograferade med sina mobiltelefoner, funderade, studerade kartor och ställde många frågor till företrädare för Poseidon och Angereds stadsdelsförvaltning.

– Vi har sett fram emot att sätta igång arbetet med arkitektteamet, säger Kristina Hulterström, projektchef för Förvaltnings AB Framtiden.

Första utkast innan sommaren

Sofia Westerlund och Mårten Setterblad från SWMS Arkitektur diskuterar med Hanna Areslätt på bron över Lärjeån.

Hanna Areslätt jobbar på uppdrag av Förvaltnings AB Framtiden som processledare i arbetet med att ta fram denna strukturplan och senare planer som behövs innan det är dags att börja bygga nytt.

– Nu ska vi ta fram en översiktlig och långsiktig plan för Hjällbo, säger hon.

Till sommaren ska arbetsgruppen från SWMS Arkitektur komma med ett första utkast.

– Vi kommer att öppna upp processen och visa upp material och förslag under tiden som arbetet pågår. Detta för att Hjällbobor ska kunna ställa frågor och komma med förslag. Det kommer att finnas många tillfällen att säga vad man tycker, säger Hanna Areslätt.

Fotnot

I det team som SWMS Arkitektur har satt ihop för att ta fram en strukturplan finns stadsplanerare och landskapsarkitekter från SWMS Arkitektur, arkitekter från Esencial, experter inom trafik och social hållbarhet från Sweco, experter på att hantera frågor om dagvatten från WSP och kunskap om centrumfrågor kommer RSD.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.