Säg hej till Yalla Hjällbos nya projektledare

Hej Valentina – ny projektledare för Yalla Hjällbo! Berätta – vad är Yalla Hjällbo?
– Yalla Hjällbo är en ideell förening med målet att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för kvinnor som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Målet är att ge kvinnor möjlighet att gå från försörjningsstöd till egenförsörjning inom bland annat lokalvård, restaurang, café och sömnad.

Du är ganska ny som projektledare på Yalla Hjällbo, berätta lite om dig själv! Vad har du gjort tidigare?
Senast var jag ansvarig för Ungdomsjobb som är en satsning på ungdomar som riskerar utanförskap i Härryda kommun. Efter att jobbat med ungdomar i cirka tio år upptäckte jag att en gemensamma faktor för dessa ungdomar var att de var symptom på hur väl familjen var etablerad i samhället. Genom att stärka mammorna och bidra till deras ekonomiska självständighet blir de en förebild för sina barn. Det bidrar till flera positiva effekter i samhället.

Vad för respons får Yalla Hjällbo?
Vi får jättepositiv respons från de som hört om projektet. Kvinnorna har bara väntat på detta. Jag kallade fem kvinnor som hade visat intresse för Yalla Hjällbo till ett informationsmöte och det kom nio kvinnor. Sedan ringde några till efteråt som ville vara med.

Vad tror du är era största utmaningar?
– Att få in uppdragsgivare så att kvinnorna kommer igång och börjar arbeta. Att kunderna förstår vilken insats i samhället de bidrar till genom att anlita Yalla Hjällbo, att de bidrar till social hållbarhet i samhället och ger kvinnorna möjlighet att ge tillbaka till samhället.

Vad händer på Yalla Hjällbo framöver?
– Vi håller på och startar studiecirkel för Yalla Hjällbo-kvinnorna i samarbete med föreningen Arabiska Bokstavscentret, ABC. Vi kommer att gå genom olika teman och kvinnorna behöver förstå att de är viktiga i byggandet av Yalla Hjällbo. Visionen är att Yalla Hjällbo har en central och naturlig plats i Hjällbo. 


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.