Hjällboborna önskar sig ett bostadsområde som är rent och snyggt. Magnus Nillson, samordnare för Poseidons miljövärdar, tar hjälp av den nya sopmaskinen för att uppfylla önskemålet.

Rent och snyggt i Hjällbo tycker de flesta

Hjällboborna tycker att det blir renare i Hjällbo. Det visar den trygghetsundersökning som Angereds stadsdelsförvaltningen gör varje år. Och ännu bättre ska det bli.

Magnus Nilsson, samordnare för miljövärdarna, med en av de nya målade papperskorgarna som uppskattas av Hjällboborna.

I dag upplever 57 procent av de Hjällbobor som svarat på undersökningen att bostadsområdet är ganska eller mycket rent. Det är mer än dubbelt så många jämfört med för fem år sedan.

– Hyresgästerna bryr sig allt mer om sitt område. Det har blivit renare, säger Magnus Nilsson, som är är samordnare för Poseidons miljövärdar i Hjällbo.

 

Ny sopmaskin gör det superrent

Den senaste veckan har han sopat bort grus och skräp från gatorna med hjälp av en ny sopmaskin. Den är bättre på att få bort det som inte ska ligga på marken än vad de tidigare sopmaskinerna har varit.

– Det blir superrent, säger han nöjt.

 

Fler papperskorgar minskar nedskräpning

Magnus Nilsson och hans kollegor gör Hjällbo vårfint.

Hjällboborna vill att det ska vara rent och snyggt eftersom det ökar tryggheten. Det visar Poseidons boendeundersökningar. De senaste åren har papperskorgarna blivit fler och att de är fint målade med olika motiv uppskattas av de boende.

Sedan ett tag finns det också ett nytt återvinningsrum på Sandspåret och två miljörum är på gång på Bondegärdet. Det är också på gång med fler grovsoprum på olika platser i Hjällbo.

– Poseidon kommer att fortsätta att jobba för att det ska vara enkelt att ta hand om sopor och hålla rent, säger Magnus Nilsson.

 

Bergsgårdsgärdet vann tävling om matavfall

I fjol var det en tävling mellan Poseidons olika bostadsområden i Göteborg om vilket bostadsområde som kunde öka sin insamling av matavfall mest. Hjällbo vann tävlingen och bäst i Hjällbo och i hela stan var de boende på Bergsgårdsgärdet. Som vinst har de boende på Bergsgårdsgärdet önskat sig parkbänkar som är lägre så att barn kan sitta på dem.

– Snart kommer vi att sätta upp dessa parkbänkar, säger Magnus Nilsson.

 

Färre tycker klotter är ett problem

Han är säker på att ännu fler Hjällbobor kommer att tycka att det är rent och snyggt i området framöver.

– I april kommer personer som är anställda av Samhall hit för att se till att det är rent och snyggt utomhus, till sommaren kommer sommarjobbarna inom ROS-projektet att jobba med samma sak och vi miljövärdar plockar skräp året runt, säger Magnus Nilsson.

Trygghetsundersökningen från Angereds stadsdelsförvaltning visar också att färre Hjällbobor tycker att det är ett problem med skadegörelse och klotter. 37 procent ser det som ett större eller mindre problem i dag. För fem år sedan var samma andel 74 procent.   

 


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.