Allt fler Hjällbobor känner att Hjällbo är ett tryggt och rent område. Christian Eldstaf, ansvarig för trygghetsgruppen, tycker det är bra, men fortsätter att jobba för att göra det ännu bättre.

Trygghetsgruppens arbete på kvällarna ger ökad trygghet och delaktighet

– Hjällboborna är stolta över att bo här. Med vårt trygghetsarbete vill vi göra så att fler vill bo här i framtiden.

Det säger Christian Eldstaf. I ett halvår har han varit ansvarig för Poseidons nyinrättade trygghetsgrupp. Nu hoppas han att Hjällboborna börjar märka av förändringar.

I hyresgästenkäten, Aktiv Bo, från i höstas svarade Hjällboborna att det viktigaste för att öka tryggheten är att se till att entrélås och belysningar fungerar, att gårdarna är fria från bilar och mopeder och att det är rent och snyggt i området.

Trygghetsgruppen kontrollerar alla entrédörrar varje kväll

– Belysningen är den viktigaste frågan. I april börjar vi därför med att se över all utomhusbelysning i Hjällbo varje onsdag. Det som är trasigt anmäler vi direkt för att det ska åtgärdas snabbt, säger Christian Eldstaf.

En rutin som trygghetsgruppens medarbetare redan har satt igång är att de varje kväll känner på alla entrédörrar.

– Det tar en och en halv timme, men det är viktigt för att snabbt kunna upptäcka eventuella fel åtgärda det. Vi har haft problem med obehöriga personer som har tagit sig in i trapphus och källare som de inte ska vara i genom att förstöra låsen, säger Christian Eldstaf.

Christian Eldstaf

Bjuder in till trygghetsvandring

Till sommaren planerar trygghetsgruppen att ha en trygghetsvandring tillsammans med hyresgäster, Poseidon, polisen, Göteborgslokaler, stadsdelsförvaltningen, fritidsgården,park- och naturförvaltningen m.m.

– Tillsammans ska vi hjälpas åt att ta fram vilka områden som uppfattas som otrygga och se till att de blir trygga. Det kan handla om att förbättra belysningen och ta bort stora buskar, säger Christian Eldstaf.

När Angereds stadsdelsförvaltning gjorde sin årliga trygghetsundersökning i höstas visade den att allt fler Hjällbobor känner sig trygga i sitt område jämfört med tidigare år.

Skadegörelse, klotter och trafikproblem minskar

 Samma undersökning visar att Hjällboborna tycker att det blir renare, att skadegörelse och klotter minskar, att färre personer stör ordningen och trafikproblemen blir färre. Men Christian Eldstaf är inte nöjd.

– Hjällboborna och våra hyresgäster vill att Poseidon som hyresvärd ska ta ett större ansvar för att det ska vara rent och snyggt och ännu fler ska kunna känna sig trygga när de vistas ute på kvällarna, säger han.

Ett nytt miljöhus är på snart på plats på Bondegärdet. Christian Eldstaf uppmanar den som inte själv kan ta sig till återvinningscentralen med stora saker som ska kastas att i god tid ta kontakt med Poseidons miljövärdar. 

– Poseidon kommer att satsa på att få bort cyklar, mopeder och barnvagnar som ingen använder från cykel- och barnvagnsförråden. Detta för att det ska finnas plats för de cyklar och barnvagnar som används, säger Christian Eldstaf.

”Vi är inte väktare eller polisen”

Trygghetsgruppen som startade i höstas arbetar på kvällarna i både Hjällbo och Lövgärdet. Den börjar nu få en bild av vad som behöver göras för att fler ska känna sig trygga.

– Vi är inte väktare eller polisen. Vi jobbar med att skapa tryggare boendemiljöer för våra hyresgäster, säger Christian Eldstaf.

Trygghetsgruppen tycker att det uppstartade arbetet med Framtidens Hjällbo är bra. Christian Eldstaf är ansvarig för trygghetsarbetet i projektet.

I trygghetsgruppens arbete ingår att besöka tvättstugor på kvällar för att skapa trygghet för de som tvättar sent, de finns med när Hjällboskolan har läxläsning och lär känna ungdomarna på fritidsgården.  

Parkeringsförbud för trygghet och framkomlighet

En annan uppgift som Poseidon satsar på är att sätta upp skyltar som visar var man inte får parkera bilar eller köra med bilar och mopeder.

– All parkering på gårdarna är förbjuden. Detta för att ambulans, brandkår och färdtjänst ska kunna komma fram om. Det finns också en risk att en bil kan börja brinna. Då kan det bli en katastrof om bilen står nära ett hus, säger han.

En enkätundersökning bland Poseidons hyresgäster i Hjällbo visar att många Hjällbobor vill att belysningen ska fungera bättre och att det ska vara rent och snyggt i området.
Fotnot:
Den som önskar hyra en parkeringsplats i Hjällbo ska ta kontakt med Parkering Göteborg. Här kan du ansöka om parkeringsplats på Skolspåret och på Bergsgårdsgärdet.

I varje trappuppgång finns ett husvärdskort. Där står telefonnummer till en miljövärd.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.