Föräldrautbildning

Utbildning för föräldrar i svenska och matematik för att föräldrar ska kunna hjälpa sina barn med skolarbetet.

På föräldrautbildningen blir det också diskussioner om konflikthantering, hur barnuppfostran fungerar i Sverige och hur det svenska skolsystemet fungerar.

Datum

26 september, 2020-27 september, 2020

Tid

18.00 - 20.00

Plats

Rädda Barnens lokal på Skolspåret 31

Arrangör

Föräldravandring i Angered Waalidka Socda

Kontaktperson

waalidkasocda@gmail.com