Föreningen Föräldravandring Stöd till barn och ungdom i Göteborg har sin bas i Hjällbo. Abdirahman Suleyman, Adbifatah Roble, Abdullahi Gaboore, Abubakar Bamukhatar och Mukhtar Osman Ali vill ge barn och ungdomar en bättre framtid genom att vara förebilder.

Föreningens föräldravandringar och läxhjälp gör Hjällbo lugnare

Föreningen Föräldravandring Stöd till barn och ungdom i Göteborg har hållit på med föräldravandringar och läxläsning i Hjällbo i två år.

– Vi vill ge barn och ungdomar en framtid. För framtiden är det viktigt att man går i skolan. Det säger vi med barnen och ungdomarna, säger Abdifatah Roble, kontaktperson för föreningen.  

Medlemmarna i Föräldravandring Stöd till Barn och Ungdomar i Göteborg vandrar varje fredags-, lördags- och söndagskväll någonstans i Angered, ofta i Hjällbo.

60 barn på läxhjälpen

På lördagar och söndagar har föreningen läxläsning i Rädda Barnens lokal på Skolspåret 31 i Hjällbo. Det brukar komma omkring 60 barn vid varje tillfälle.

– De flesta barnen här inte föräldrar som har mer kunskap som kan hjälpa dem med skolan, säger Abubakar Bambukhtar, ordförande i Föräldravandring Stöd till Barn och Ungdomar i Göteborg.

– Barn ska få hjälp att klara skolan så att de kan läsa vidare och få ett jobb. Om man inte kan läsa vidare blir det problem. Vi ser nu hur skolan går lättare för de som varit med på läxhjälpen, säger Abdifatah Roble.

Söker upp och samtalar med ungdomar

På kvällarna då föreningen nattvandrar brukar de vara omkring tio personer. En grupp söker upp ungdomar som är ute på kvällen. En annan grupp finns i centrumbyggnaden i Hjällbo Centrum och talar med de ungdomar som är där.

– Det var när vi började föräldravandra som vi såg att det behövs läxhjälp, säger Abubakar Bamukhtar.

Abdifatah Roble menar att Hjällbo har blivit lugnare nu när de föräldravandrar.

– Vi känner barnen. De lyssnar på oss, säger han.

Föräldrar lär sig för att hjälpa sina barn

Läxhjälpen, som drivs av fyra lärare och studenter på Chalmers tekniska högskola, skapar också lugn i området, menar Abubakar Bamukhtar.

Efter läxhjälpen på lördagarna och söndagarna ordnar föreningen med föräldrautbildning. Ett 30-tal föräldrar brukar vara med för att lära sig svenska och matematik för att i sin tur kunna hjälpa sina barn.

På föräldrautbildningen blir det också diskussioner om konflikthantering och hur man förstår sig på sina barn. Man ser på filmer om hur barnuppfostran fungerar i Sverige och man lär sig om det svenska skolsystemet.

“Våra barn ska vara med och utveckla Sverige”

– Vi är föräldrar själva och vi vill ge barnen förebilder. Vi gör det för att göra det tryggt i Hjällbo och för att se till att barnen får en bra utbildning. Vi ska stärka barnen. Våra barn ska vara med och utveckla Sverige, säger Abdirahman Suleyman, kassör i föreningen.

En önskan hos föreningen är att ha en egen lokal.

– Där skulle vi kunna spela biljard, se på fotboll tillsammans och prata med ungdomarna, säger Mukhtar Osman Ali, ledamot i föreningsstyrelsen.

På bilderna

Personerna på bilderna uppifrån och ner är Abdullahi Gaboore, Abubakar Bamukhatar, Adbifatah Roble, Abdirahman Suleyman och Mukhtar Osman Ali.

Fakta

Föräldravandring Stöd till Barn och Ungdomar i Göteborg har följande verksamheter:

Föräldravandring

Klockan 19.00 till 23.00 på olika platser i Angered på fredagar, lördagar och söndagar.

Läxhjälp

Klockan 16.00 till 18.00 i Rädda Barnens lokal på Skolspåret 31 i Hjällbo på lördagar och söndagar.

Föräldrautbildning

Klockan 18.00 till 20.00 i Rädda Barnens lokal på Skolspåret 31 i Hjällbo på lördagar och söndagar.

Hemsida

http://www.waalidkasocda.com/


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.