Hjällbo fyller 50 år. Bostadsområdet byggdes för barnen och bilen.

“Hjällbo blir en av Göteborgs första verkliga satellitstäder. Med allt vad detta innebär av eget liv. Med snabba förbindelser med Göteborg. Med fri luft över stora strövområden. Ett morgondagens samhälle.”

Så presenteras de pågående bygget av det Hjällbo som vi känner i dag i en skrift från slutet av 1960-talet. De främsta argumenten för att intressera framtida invånare till Hjällbo handlar om transporterna.

Inga hinder för bilen in till stan

Här lovas “snabbspårvagnar” till Polhemsplatsen, en “snabbväg för biltrafiken in mot centrum” och att bilvägen “kommer att ligga på minst tvåhundra meters avstånd från bostadshusen för att undvika bullerstörningar”.

Cirka 10 minuter ska det ta att ta sig “med bil in till staden”. Bilarna ska sedan “parkeras på parkeringsdäck med gångavstånd till bostaden”. Tidningen Det nya Göteborg, som marknadsför det nya bostadsområdet, skriver om att “inga hinder bromsar upp” på vägen till stan.

Göteborgs Stad köpte marken i hemlighet

I Göteborg råder det brist på bostäder och byggbar mark. Det gör att Torsten Henrikson, socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för stadsbyggnadsavdelningen kom på idén att låta Göteborgs Stad i hemlighet köpa upp mark i Angered och Bergum, som var egna kommuner vid denna tiden. Att hålla planerna hemliga handlade om att hålla markpriserna nere.

I mitten av 1960-talet har Göteborgs Stad genom bulvaner köpt på sig 2 600 objekt för 60 miljoner kronor. Det motsvarar 85 procent av den byggbara marken i de två grannkommunerna.

2 700 lägenheter på fyra år

Målet är att få staten att införliva de två kommunerna med Göteborgs Stad, vilket sker 1967. Då har redan bygget av det nya bostadsområdet i Hjällbo pågått i två år. Det första spadtaget tas av Torsten Henrikson 14 oktober 1965. Samma år som riksdagen tar beslut om miljonprogrammet som innebär att 100 000 nya bostäder ska byggas per år fram till 1975.

 

Hjällbo är det första bostadsområdet som byggs i Angered och som finansieras med miljonprogrammets statliga lån. Kravet för lånen är att man bygger storskaligt. Det är i denna anda som Hjällbo och de kommande bostadsområdena i Angered planeras för att tillsammans få 130 000 invånare och arbetsplatser för 70 000 personer år 2000. Torsten Henrikson kallar Angered för “Europas Brasilia”.

När Hjällbo är färdigbyggt 1969 finns här 2 700 nybyggda bostäder i hyreshus med olika höjder och i radhus. Här finns skolor, förskolor, kyrka, bibliotek, fritidsgård, läkarmottagning och ett köpcentrum.

Högmoderna lägenheter i Hjällbo

I tidningen Det nya Göteborg lovas två lekparker och fyra lekskolor för barnen. Här ska också “anläggas sportfält, senare även isbana och idrottshall”.

Göran Gustafsson är en av de första som flyttar in i Hjällbo tillsammans med sin familj. I tidningen Det nya Göteborg säger han att familjen lämnat en trång lägenhet där det bland annat saknades bad för att nu bo i en trea på 77 kvadratmeter i Hjällbo.

– Det är underbart att komma till den här högmoderna lägenheten, till den rymliga bostaden så väl utrustad, säger han.

Gott om plats för bilen

Det är bilen och barnen som står i centrum för planerna av det nya bostadsområdet, men dessa två saker ska hållas åtskilda. Trafikseparering är det viktigaste i stadsplaneringen. I utkanten av bostadsområdet och under Skolspåret finns det gott om parkeringsplatser.

Till varje lägenhet byggs det 1,2 parkeringsplatser och mark sparas för att kunna utöka till 1,6 parkeringsplatser per lägenhet. Det kan jämföras med dagens parkeringsnorm då nya lägenheter i Hjällbo skulle få mellan 0,3 och 0,6 parkeringsplatser per lägenhet.

 

Fotnot

iHjällbo kommer under året att uppmärksamma att det är 50 år sedan dagens bebyggelse i Hjällbo var färdigbyggd. Det kommer att ske i form av artiklar som beskriver Hjällbos utveckling under dessa 50 år.Källor

Wikipedia, Angered, https://sv.wikipedia.org/wiki/Angered
Wikipedia, Miljonprogrammet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Miljonprogrammet
Jonas Hernstig, “Våra torg – en vandring genom historien”, GöteborgsLokaler, 2018
Gunnar Werner, tidigare arkitekt White arkitekter, intervju med iHjällbo 3 januari 2019
Göteborgs Stad, “Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad”, Antagen av Byggnadsnämnden 24 april 2018, Dnr: 16-0469
Göteborgs stadsmuseum, “Upptäck Angered!”, 2005

Fotografer

Gångbron över spårvägen: HjällboBostaden
Vy över Hjällbo: Studio Bodin, Regionarkivet Bostadsbolagets arkiv
Daghem i Hjällbo: Stig Sjöstedt, Regionarkivet Bostadsbolagets arkiv


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.